A. Alberts & H.J. Friedericy, schrijvers

 

 

 

 

Is dat niet saai om Albert Aberts te heten?

Nee, juist gemakkelijk. Als je je naam moet noemen,
zeg je twee keer Albert, de laatste keer met een "s".


 


 

  

 

Alle titels van A. Alberts

 

Boeken

 

 1. Aan Frankrijk uitgeleverd. - Amsterdam : G.A. van Oorschot , 1975. - 143 p. (Eerder verschenen als: De Franse Slag. - Amsterdam : H.J. Paris, 1963; de derde druk verscheen in 1995 met als titel: Aan Frankrijk uitgeleend)
 2. Achter de horizon / met een nawoord van A. Alberts. - Nijmegen : Verzameld werk, 1992. - 20 [22] p. - (Eilandenreeks ; nr. 1). - Oplage van 99 exemplaren, genummerd 1-90 (met 2 ill.) en I-IX (gebonden; met 4 ill.).
 3. Baud en Thorbecke : 1847-1851. - 1939. - VIII,248 p. - Proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht
 4. Baud en Thorbecke : 1847-1851. - Utrecht : N.V. A. Oosthoek's Uitgevers-Maatschappij, 1939. - VI,248 p. - (Utrechtsche bijdragen tot de geschiedenis, het staatsrecht en de economie van Nederlandsch-Indië ; dl. 18). - Ook verschenen als proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht
 5. Blaricum / [zeefdruk] Guillaume le Roy, [bijdrage] A. Alberts. - Haarlem : Stichting Culturele Raad Noord Holland, 1993. - 8 p. - (Noord-Holland in proza, poëzie en prenten ; 61). - Oplage van 125 exemplaren, genummerd 1-100 en 25 genummerde exemplaren h.c.; de bijdrage van A.Alberts is getiteld: Blaricum, dorp in drieën.
 6. De bomen. - Amsterdam : G.A. van Oorschot , 1953. - 133 p.
 7. De bomen. - Amsterdam : Das Mag, 2022. - 146 p.
 8. Een camera vol stilte : Nederland in het begin van de fotografie : 1839-1875 / [Jan Coppens, A. Alberts] ; samengest. door Jan Coppens ; met een inl. van A. Alberts. - Amsterdam : Meulenhoff, 1976. - 221 p. - (ingenaaide en gebonden uitgave met een verschillend omslag)
 9. Dankwoord bij de aanvaarding van de P.C. Hooft-prijs 1995 uitgesproken in het Letterkundig Museum te 's-Gravenhage op 22 mei 1995. Feestrede / door Willem Jan Otten. Juryrapport. - 's-Gravenhage : Stichting P.C. Hooft-prijs voor Letterkunde ; Amsterdam : Uitgeverij G.A. van Oorschot, 1995. - 24 p.
 10. De daken. - Woubrugge : Avalon Pers, 1991. - 11 p. - Uitgegeven ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van de auteur op 23 augustus 1991; Oplage van 50 exemplaren.
 11. Dreiging. - Aangekondigd voor 1996, niet verschenen.
 12. Een eeuw in beweging / Tekst: A. Alberts ; vormgevingen H. Barvelink. - Hengelo : Stork ; Nijmegen : G.J. Thieme, 1968. - 56 p. (Uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Machinefabriek Stork N.V., Hengelo, 4 september 1968)
 13. De eilanden. - Amsterdam : G.A. van Oorschot , 1952. - 152 p.
 14. De eilanden : verhalen. - Utrecht : Knippenberg's Uitgeverij, 1973. - 24 p. - (Bulkboek ; 18 / Indisch-Nederlandse letterkunde ; dl. 3). - Herdruk van `De eilanden'. - Amsterdam : G.A. van Oorschot, 1952; bevat een interview met A. Alberts door K. Schippers. - p. 22-23. - Uit: Haagsche Post (1971) (25 augustus)
 15. De eilanden : fragment. - In: Apeldoorn : een poëtisch portret : bloemlezing. - Zeist : Stichting Achterland, 1997. - p. 27 (Uit: De eilanden)
 16. [De eilanden : fragment]. - In: Zilveren anjer 1950-1991 : uitgave ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard der Nederlanden. - Amsterdam : Prins Bernhard Fonds, 1991. - p. 23
 17. Het einde van een verhouding : Indonesië en Nederland tussen 1945 en 1963. - Alphen aan den Rijn : N. Samsom, 1968. - 144 p. - (Nauta-reeks ; no. 17)
 18. De Franse slag : zo maar wat ongewone en openhartige herinneringen van een Nederlander in Franse Staatsdienst, 1937-1939. - Amsterdam : H.J. Paris, 1963. - 142 p. – (De 2e gewijzigde druk verscheen als: Aan Frankrijk uitgeleverd. - Amsterdam : G.A. van Oorschot, (1975); de 3e druk verscheen als: Aan Frankrijk uitgeleend. - Amsterdam : G.A. van Oorschot, 1995)
 19. Geerten Gossaert : het ambacht en de liefde. - Oosterhesselen : Agri Montis Pers, 1986 - 9 p. - Oplage van 12 genummerde exemplaren.
 20. Groen. - [s.l.] : M.J. Andringa, 1999. - Inhoud: Alleen / een gedicht van Willem Brandt + Groen / een verhaal van A. Alberts. - Oplage van 50 genummerde exemplaren.
 21. Haast hebben in september. - Amsterdam : G.A. van Oorschot, 1975. - 119 p.
 22. De Hollanders komen ons vermoorden : de scheiding tussen Noord- en Zuid-Nederland : 1585-1648. - Amsterdam : Em. Querido's Uitgeverij BV, 1975. - 148 p.
 23. De honden jagen niet meer. - Amsterdam : G.A. van Oorschot , 1979. - 81 p.
 24. De huzaren van Castricum : een geschiedenis van de Nederlandse Republiek van 1780 tot 1800. - Amsterdam : Em. Querido's Uitgeverij BV, 1973. - 336 p.
 25. In de tijd gezet / inl. A.M. van den Boogaart. - Amsterdam : Algemene Nederlandse Grafische Bond, 1966. - 108 p. (Uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de oudste vakbond van ons land)
 26. In en uit het paradijs getild. - Amsterdam : G.A. van Oorschot , 1975. - 195 p. (Gewijzigde herdruk van: Namen noemen. - Amsterdam : H.J. Paris, 1962)
 27. Inleiding tot de kennis van de ambtenaar. - Amsterdam : G.A. van Oorschot, 1986. - 125 p.
 28. Johan Rudolf Thorbecke. - 's-Gravenhage : Kruseman, 1965. - 84 p. - (Kopstukken uit de geschiedenis ; no. 20)
 29. De klant uit het hiervoormaals : belevenissen van P.W. Iwolgin / met twee linosneden van Toon Wegner. - Oosterhesselen : De Klencke Pers, 1995. - 7 p. - (Kwartelreeks ; dl. 20). - Oplage van 50 genummerde exemplaren.
 30. Een kolonie is ook maar een mens. - Amsterdam : G.A. van Oorschot, 1989. - 128 p.
 31. Een koning die van geen nee wil horen : de Europese ambities van Lodewijk XIV : 1638-1715. - Amsterdam : Em. Querido's Uitgeverij BV, 1976. - 177 p.
 32. Koning Willem II. - 's-Gravenhage : Kruseman, 1964. - 79 p. - (Kopstukken uit de geschiedenis ; no. 19)
 33. Koning Willem III. - 's-Gravenhage : Kruseman, 1964. - 96 p. - (Kopstukken uit de geschiedenis ; no. 15)
 34. Laten we vrede sluiten : de merkwaardige voorgeschiedenis van de Vrede van Breda. - [s.l.] : Meijer Pers N.V., 1967. - 56 p.
 35. Laten we vrede sluiten : de merkwaardige voorgeschiedenis van de Vrede van Breda. - Amsterdam : P.N. van Kampen & Zn. N.V., 1967. - 56 p. – (Met stofomslag)
 36. Leven op de rand : uit de geschiedenis van Apeldoorn / woord vooraf: F.Th. Dijckmeester. - 's-Gravenhage : Kruseman, 1973. - 144 p. - (Stad en dorp
 37. Libretto voor een gewezen koningin : een keuze uit eigen werk. - Amsterdam : G.A. van Oorschot, 1992. - 187 p.
 38. Maar geel en glanzend blijft het goud. - Amsterdam : G.A. van Oorschot , 1981. - 70 p.
 39. Namen noemen : zo maar wat ongewone en openhartige herinneringen aan het leven in het verloren paradijs, dat Nederlands-Indië heette, 1939-1947. - Amsterdam : H.J. Paris, 1962. - 190 p. - (De 2e gewijzigde druk verscheen als: In en uit het paradijs getild. - Amsterdam : G.A. van Oorschot, 1975)
 40. Nederland tussen verleden en toekomst / een fotoboek van Cas Oorthuys ; met teksten van A. Alberts. - Amsterdam (etc.) : Uitgeverij Contact, 1966. - 160 p. (Met vertalingen in het Engels, Duits en Spaans)
 41. Op weg naar het zoveelste Reich. - Amsterdam : G.A. van Oorschot, 1990. - 81 p.
 42. Per mailboot naar de Oost : reizen met de Lloyd en de Nederland tussen 1920 en 1940 / woord vooraf: A. de Wilde. - Bussum : De Boer Maritiem, 1979. - 104 p.
 43. De Plantage als sieraad aan de Amstel / A. Alberts, A.J. Vos Jzn en D.H. Wolff. - Amsterdam : Kampert en Helm, 1972. - 68 p. (Uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van drukkerij Kampert en Helm NV)
 44. Romans en verhalen. - 2007. - 754 p.- (Van Oorschot Hardcover) Eenmalige herdruk van deel 1 van het Verzameld werk.
 45. Semper mare navigandum : de zee moet steeds bevaren worden / Voorwoord: Prins Bernhard. - Amsterdam : N.V. Stoombotenmaatschappij Nederland, 1970. - 72 p. (Uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de N.V. Stoomvaart Maatschappij `Nederland' op 13 mei 1970)
 46. Een tocht naar Keureutoè : Atjeh, 1910. - Oosterhesselen : De Klencke Pers, 1992. - 15 p. - (Kwartelreeks ; dl. 14). - Oplage van 24 genummerde exemplaren.
 47. Twee jaargetijden minder. - 1992. - 56 p. (Geproduceerd door Uitgeverij G.A. van Oorschot voor de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek ter gelegenheid van de Boekenweek 1992)
 48. Het twee-landenboek. – Osaka : [s.n.], 1970 (Geschreven in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken t.g.v. de Wereldtentoonstelling in Osaka)
 49. De Utrechtse herinneringen van A. Alberts. - Amsterdam : G.A. van Oorschot, 1983. - 117 p.
 50. Een venster op het buitenhof. - Amsterdam : G.A. van Oorschot, 1987. - 151 p.
 51. De vergaderzaal. - Amsterdam : G.A. van Oorschot, 1974. - 78 p.
 52. De vrouw met de parasol. - Amsterdam : G.A. van Oorschot, 1991. - 79 p.
 53. Wilhelmina, Koningin der Nederlanden : vorstin in oorlog en vrede. - 's-Gravenhage : Kruseman, 1963. - 126 p.
 54. Wilhelmina, Koningin der Nederlanden : vorstin in oorlog en vrede. - 's-Gravenhage : Kruseman, 1963. - 112 p. [geb. uitg. in een opl. van 25 ex.; hoofdstuk 5 uit de normale oplage ontbreekt]
 55. Het zand voor de kust van Aveiro. - Amsterdam : G.A. van Oorschot, 1982. - 105 p.
 56. De zilveren kogel. - Amsterdam : G.A. van Oorschot, 1984. - 142 p.
 57. De zilveren kogel / inl. Wam de Moor. - Amsterdam : Patty Voorsmit, 1989. - 45 p. - (Bulkboek ; 177). - Herdruk van `De zilveren kogel'. - Amsterdam : G.A. van Oorschot, 1984.
 58. Vertaald

 59. Holanda entre el ayer y el mañana / Estampas fotográficas de Cas Oorthuys ; con textos de A. Alberts ; versión española de B.J. Fernández de la Mata. - Amsterdam (etc.) : Editorial Contact, 1967. - II, 160 p.
 60. Îles / Traduit du néerlandais par Kim Andringa ; Postface de Rob Nieuwenhuys. - Paris : Piranha, 2015. - 176 p.
 61. Die Inseln / Aus dem Niederländischen von Waltraud Hüsmert. - Fankfurt am Main : Suhrkamp Verlag, 2003. - 155 p. - ISBN 3 518 41469 0
 62. The Islands / transl. by Hans Koning ; ed., with an introd. and notes, by E.M. Beekman ; preface: E.M. Beekman. - Amherst : The University of Massachusetts Press, 1983. - XIII,137 p. - (Library of the Indies)
 63. The Islands / [transl. by Hans Koning ; ed., with an introd. and notes, by E.M. Beekman ; preface: E.M. Beekman]. - [Singapore (etc.)] : Periplus Editions, 1999. - XIII,137 p. - (Paperbackuitgave)
 64. The Netherlands between past and future / A photobook by Cas Oorthuys ; with commentaries bij A. Alberts ; English adaptation by James Brockway. - Amsterdam (etc.) ; Contact Publishers, 1966. - II,160 p.
 65. Die Niederlande zwischen Gestern und Morgen / Eine Bilddarstellung von Cas Oorthuys ; begleitender Text von A. Alberts ; deutsche Fassung von E.M. Verhey-Bruun. - Amsterdam (etc.) : Verlag Contact, 1966. - II,160 p.
 66. Verfilmd

 67. De vergaderzaal (televisiefilm) / Bewerking en regie: Kees van Iersel; Dalem: Paul Steenbergen. - VARA, 2 januari 1977

 

Artikelen, verhalen

 

 • 10 jaren uit een 80 jarige oorlog. - In: Peugeot (1962) (voorjaar) 24-26
 • 1813-1963, hondervijftig jaar koninkrijk. - In: De vrije krant. - 1963 (mei)
 • A. Koolhaas en de omgekeerde verrekijker. - In: Tirade 312 [31 (1987) (september/oktober)] p. 473-476
 • De aangelegde tuin. - In: NRC handelsblad 11 oktober 1991 (verhaaltje - dl. 2)
 • 'Als een stelletje gevangenisboeven op een rijtje' : deportatie van Europese ambtenaren. - In: De Nederlands-Indische geschiedenis van de negentiende en twintigste eeuw in meer dan 100 verhalen / Harm Stevens. - Amsterdam : Uitgeverij Van Gennep, cop. 2003. - p. 235-236. (Uit: In en uit het paradijs getild)
 • De ambtenaar: vijand of vriend. - In: FNV-magazine 1986
 • De auto van de zusters. - In: Kinderen van ons eigen volk : plant hen in uw hart / [bijdr. van J.H. Kraak...et al.]. - 's-Gravenhage : Van Stockum, 1959. - p. 129-135 (Eerder verschenen in: De Groene Amsterdammer, 21 december 1957; later, herzien, in: Namen noemen)
 • De auto voor de buurman. - In: Peugeot (1958-1959) (winter) p. 6-7
 • Een avond aan het hof - In: NRC Handelsblad, 3 april 1992 (verhaaltje - dl. 11)
 • Een avond met Frederik. - In: De Nieuwe Stem 7 (1952) 3 (maart) p. 149-159
 • Batavia en Djakarta. - In: Libertinage 2 (1949) 4 (juli-augustus) p. 298-308
 • De berg van Soria. - In: Bouquet no. 5; (1957) p. 4-8
 • Het besef van het voorgoed voorbij zijn. - In: De Tijd 9-7-1982, p. 48-49
 • Bestuurder van groot formaat. - In: De vrije krant. - 1963 (mei)
 • Blaricum, dorp in drieën. - In: Noord-Holland in proza, poëzie en prenten : licht en water zijn mijn moedergrond... / [samenst.: Werkgroep Noord-Holland in proza, poëzie en prenten: Evert Barendrecht...(et al.)]. - Haarlem : Stichting Culturele Raad Noord-Holland ; Wormerveer : Stichting Uitgeverij Noord-Holland, 1994. - p. 51-54. - Illustratie: Guillaume le Roy (Eerder uitgebracht als no. 61 in de serie Noord-Holland in proza, poëzie en prenten. - Haarlem : Culturele Raad Noord Holland, Tentoonstellingsdienst, 1993)
 • Het boek als barbaar : Henri Michaux / Barbaar in Azië. - In: Hollands Diep 2 (1976) 21 (9 oktober) p. 17
 • De bomen. - In: 15 verhalen over bos en bomen. - Amsterdam : Uitgeverij Uniepers ; 's Graveland : Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, 1986. - p. 119-125. - (Eerste hoofdstuk uit 'De bomen')
 • Cadiz. - In: De Gids 120 (1957-1e halfjaar) 3 (maart) p. 145-149
 • Cadiz. - In: Vandaag 6 : nieuw werk van Nederlandse en Vlaamse schrijvers / bijeengebracht door Frans de Bruyn en Jaap Romijn ; waarin opgenomen Literair akkoord : een keuze uit bijdragen verschenen in de Zuid- en Noordnederlandse letterkundige tijdschriften van het jaar 1957 / bijeengebracht door Pierre H. Dubois, Karel Jonckheere, P. Minderaa en Maurice Roelants. - 1959. - 446 [438] p. - (Zwarte beertjes ; 207/208). - p. 20-24. - (Literair akkoord). - Uit: De Gids, maart 1957
 • De daken. - In: De Gids 120 (1957-2e halfjaar) 7 (juli) p. 50-53
 • Democratische nederlaag. - In: De Gids 126 (1963) 6 p. 3-4. - (Gids-commentaar)
 • Denk om de koning. - In: Tirade 240/241 [22 (1978) (november/december)] p. 575-583
 • De diamanten van de prinses - In: NRC Handelsblad, 29 november 1991> (verhaaltje - dl. 5)
 • De dief. - In: Spelend op de kam : bloemlezing uit de literatuur na 1940 / L. Witvliet. - Groningen : Wolters-Noordhoff, 1970. - p. 39-41 (Uit: De eilanden)
 • De dief. - In: In kort geding : verhalen voor juristen en cliënten / samengest. door Elik Lettinga. - Amsterdam (etc.) : Uitgeverijn De Arbeiderspers, cop. 1997. - p. 96-99 (Uit: De eilanden)
 • Diner op het stadhuis - In: NRC Handelsblad, 8 november 1991 (verhaaltje - dl. 4)
 • Dr. S.L. van der Wal, Het onderwijsbeleid in Nederlands-Indië, 1900-1940, een bronnenpublicatie, Uitgaven van de Commissie voor bronnenpublicaties betreffende de geschiedenis van Nederlands-Indië, 1900-1942; no. 1 ; (J.B. Wolters, Groningen, 1963); met een "Survey of the documents published" en registers; XXXVI+724 blz. - In: Bijdragen voor de geschiedenis der Nederlanden 19 (1964) 1 p. 79-83 (Boekbespreking)
 • Dorknoper. - In: Vrij Nederland : Bijvoegsel (1986) (3 mei) p. 9-10
 • Een dorp in de zon. - In: Oost-Indische inkt : 400 jaar Indië in de Nederlandse letteren / samengest. door Alfred Birney. - Amsterdam (etc.) : Uitgeverij Contact, 1998. - p. 264-269 (Uit: Namen noemen / In en uit het paradijs getild)
 • Een duel in Sint Petersburg. - In: Hollands Diep 3 (1977) 12/13 (18 juni) p. 78-79
 • Het eerste contact met de vijand. - In: Van Tachtig tot Tachtig : een keuze uit honderd jaar proza en poëzie / samengest. en ingel. door Piet Calis, F.P. Huygens en B.W.E. Veurman. - Amsterdam : Meulenhoff Educatief, 1979. - p. 198-200 (Uit: Namen noemen)
 • En, had de koningin gezegd, als ik spreek over theedrinken, dan bedoel ik theedrinken : de dag dat ik geboren ben... 23 augustus 1911. - In: Vrij Nederland 45 (1984) (11 augustus) p. 11
 • Ephraim Mackellar. - In: Vrij Nederland : boekenbijlage (1982) (18 december) p. 5
 • Ephraim Mackellar. - In: Het favoriete personage van vijfenzeventig Nederlandse schrijvers, dichters en uitgevers van A. Alberts tot Ad Zuiderent / samenst. en woord vooraf Carel Peeters en Doeschka Meijsing. - Amsterdam : Uitgeverij Raamgracht, 1983. - p. 9
 • Eugène en de tuin van zijn oom. - In: Bouquet no. 18; (1962) p. 4-9
 • Eugène en de tuin van zijn oom. - In: Tirade 387 [44 (2000) (december) 5]
 • Feest. - In: Twintig feestverhalen / Heere Heeresma, A. Alberts, S. Carmiggelt...(et al). - Amsterdam : BulkBoek, 1991. - p. 6-7. - (BulkBoek ; 200)
 • Een foto van de Dordogne [n.a.v. Henk Romijn Meijer - Bon voyage, Napoléon]. - In: Hollands Diep 3 (1977) 6 (26 maart) p. 24
 • Geen Pruisen in Nederland. - In: De Gids 126 (1963) 3 p. 178-180. - (Gids-commentaar)
 • Geert lacht niet, Geert lacht. - In: Geert van Oorschot - Brieven van een uitgever : met commentaar van de ontvangers / uitgekozen door A. Alberts...(et al.). - Amsterdam : Van Oorschot, 1995. - p. 7
 • Gegevens voor een libretto. - In: Tirade 301 [29 (1985) (oktober)] p. 117-129
 • Geldweg weggeld weg geld. - In: Peugeot (1965) p. 2-3
 • Het gelijk van W.F. Hermans in de zaak-Multatuli. - In: Hollands Diep (1976) 11 (22 mei) p. 12-15
 • Gesprek met de vader - In: NRC Handelsblad, 10 januari 1992 (verhaaltje - dl. 7)
 • Groen. - In: Het laat je niet los : een keuze uit de Indisch-Nederlandse letterkunde van 1935 tot heden / gekozen en ingel. door Rob Nieuwenhuys. - Amsterdam : Querido, 1974. - p. 93-116. - (Salamander ; 336) (Uit: De eilanden)
 • Groen. - In: Het laat je niet los : verhalen van Nederlandse schrijvers over Indonesië, vanaf de eerste jaren der compagnie tot op heden / Samenst.: Rob Nieuwenhuys. - Amsterdam : Querido, 1985. - p. 246-265. - (Uit: De eilanden)
 • Groen. - In: Libertinage 3 (1950) 4 (juli-augustus) p. 241-262
 • Groen. - In: De Nederlandse en Vlaamse literatuur vanaf 1880 in 250 verhalen / samengest. door Joost Zwagerman. - Amsterdam : Prometheus, 2005. - p. 402-417
 • Groen (fragment). - In: Indisch landschap : dichters en schrijvers over Indonesië / samengest. door Peter van Zonneveld. - Alphen aan den Rijn : Atrium, 1999. - p. 74 (Uit: De eilanden, p. 7-8)
 • De Groene Amsterdammer
  A. Alberts was van 1953 tot 1965 redacteur van De Groene Amsterdammer. Een lijst van zijn publicaties daarin (en meer) is te vinden in:
  Herman Erinkveld en Walter van de Laar - Albert Alberts : een eerste poging tot een volledige beschrijving van leven en werk. - Arnhem ; Groesbeek : [de auteurs], 1979. - Proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen.
  Alberts redigeerde het jubileumnummer `75 jaar rijp en groen' van De Groene Amsterdammer dat ter afsluiting van de 75e jaargang in 1951 werd uitgebracht. Zijn bijdrage Negentiende eeuwers, Gij allerliefste mensen is te vinden op p. 17-18. In december 1976 verscheen een jubileumnummer gewijd aan het honderdjarig bestaan van de Groene. Ook Alberts schreef een bijdrage. Xandra Schutte maakt er melding van in een artikel over de geschiedenis van De Groene Amsterdammer: Een krant als een Trabant.
 • H.J. Friedericy : bestuursambtenaar, schrijver, verteller. - In: Ons erfdeel 29 (1986) 3 (mei-juni) p. 322-326
 • Haast hebben in september. - In: Tirade 200, p. 440-450
 • De heks van Vienne. - In: Bouquet no. 10; (1958) p. 17-19
 • De heks van Vienne. - In: Kortom : korte & zeer korte verhalen uit de jaren zeventig en tachtig : met enkele notities over het korte verhaal / samenst.: Jan en Marja Heerze. - Apeldoorn : Walva-Boek, 1985. - p. 81-84. - (Uit: Haast hebben in september; eerder verschenen in Bouquet no. 10; [1958])
 • Hemel, wat zullen we veel te vertellen hebben!. - In: De Tijd 17-9-1982, p. 32-34
 • ‘Hemel, wat zullen we veel te vertellen hebben!’. - In: Den Haag in tekst & beeld / samengest. door Herman Verhaar en Richard van den Dool. - Vianen : Kwadraat, 1984. - p. 191-197. - (Eerder verschenen in: De Tijd, 17 september 1982)
 • Herinnering aan A. Koolhaas. - In: Tirade 344 [37 (1993) (januari/februari)] p. 4
 • L'histoire se répète. - In: Hollands Diep 3 (1977) 4 (26 februari) p. 12-13
 • De hofnar - In: NRC Handelsblad, 6 maart 1992 (verhaaltje - dl. 10)
 • Honderd jaar De Groene Amsterdammer : een morgen, een middag en weer een morgen. - In: Hollands Diep 2 (1976) 27 (31 december) p. 20-22,24
 • De huzaren van Castricum (hoofdstuk II en III). - In: Barbarber 87, p. 12-24
 • De huzaren van Castricum. - In: Barbarber 86, p. 28-34
 • Indonesië, Europa en de Moerdijk. - In: Libertinage 3 (1950) 3 (mei-juni) p. 228-231
 • De jacht. - In: Bij het scheiden van de markt : een bloemlezing uit de Indische letterkunde van 1935 tot heden / verz. en ingel. door R. Nieuwenhuys. - Amsterdam : Querido, 1960. - p. 91-110. - (Pocketsalamander ; 74) (Uit: De eilanden)
 • De jacht. - In: Libertinage 3 (1950) 3 (mei-juni) p. 161-180
 • Jan Pietersz. Coen, Bescheiden omtrent zijn bedrijf in Indië, zevende deel (2 delen) verzameld door Dr. W.Ph. Coolhaas. (Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal- Land en Volkenkunde met steun van de Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek - 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff). - In: Bijdragen voor de geschiedenis der Nederlanden 13 (1958) 2 p. 115-116 (Boekbespreking)
 • De komst van de broer van Sherlock Holmes. - In: Tirade 205 [19 (1975) (mei-juni)] p. 277-279
 • Komt laten wij aanbidden : winter in Rome. - In: Peugeot (1970) (winter) p. 16-18
 • De koning. - In: Tropenkoorts / samengest. door John Müller. - Amsterdam : Nijgh & Van Ditmar, 1992. - p. 128-134 (Uit: De eilanden)
 • Een koning en zijn dromen - In: NRC Handelsblad, 15 mei 1992 (verhaaltje - dl. 13)
 • De koning is dood. - In: Kort geding : een bloemlezing uit de moderne verhalen-literatuur / samengest. en ingel. door J.J. Oversteegen. - Amsterdam : Polak & Van Gennep, 1963. - p. 34-39 (Uit: De eilanden)
 • De koning is dood. - In: In: Proza van 1930 tot 1990 / samenst. en annotatie: Jane Fenoulhet en Reinder P. Meijer. - Muiderberg : Coutinho, 1993. - p. 38-44 (Basisteksten Nederlands ; 3) (Uit: De eilanden)
 • De koning is dood. - In: Libertinage 4 (1951) 2 (maart-april) p. 138-143
 • Het koningssprookje. - In: Juliana : Koningin der Nederlanden 1948-1973 : achter de schermen van de NOS-documentaire / Jan van Hillo. - Leiden : A.W. Sijthoff ; Apeldoorn : Semper Agendo, cop. 1973. - p. 155-164
 • Het laatste eiland. - In: Libertinage 4 (1951) 6 (november-december) p. 413-420
 • Een lastpak naar het zuidwesten. - In: Tirade 214 [20 (1976) (april)] p. 242-256
 • Het leven en sterven van koning Macbeth. - In: Tirade 222 [21 (1977) (februari)] p. 104-116
 • Meneer Moët en meneer Chandon. - In: Bouquet no. 19; (1962) (najaar) p. 4-8
 • Meneer Moët en meneer Chandon. - In: La douce France : de mooiste verhalen over Frankrijk / [samenst. Nanda Meijnen en Petra Waaijer]. - Bussum : Novella, 1993. - p. 74-78 (Uit: Haast hebben in september)
 • Meneer Moët en meneer Chandon. - In: Bon voyage en France : verhalen over Frankrijk / [samenst. Nanda Meijnen, Jaap Voerman en Petra Waaijer]. - Amersfoort : Novella, 1998. - p. 70-74 (Uit: Haast hebben in september)
 • De mens. - In: De Nieuwe Stem 6 (1951) 3 (maart) p. 169-175
 • Mensen die hun jagers zien [n.a.v. B. Traven - De mars naar het oerwoud]. - In: Hollands Diep (1976) 19 (11 september) p. 24
 • Het moeras. - In: De pauwestaart : vertellers van Nederlandse stam / onder red. van Emmy van Lokhorst en C.J. Kelk. - Meppel : M. Stenvert & Zoon, 1952. - p. 178-188. - (De Pauwestaart : verhalenreeks) (In 1952 ook verschenen in: De eilanden)
 • Het moeras. - In: Indisch letterland : verhalen uit twee eeuwen Nederlands-Indische literatuur / samengest. en ingel. door Robert-Henk Zuidinga. - Amsterdam : Sijthoff, cop. 1987. - 174-184 (Uit: De eilanden)
 • Het moeras. - In: Insulinde : verhalen uit de gordel van smaragd / samengest. en ingel. door Robert-Henk Zuidinga. - Amsterdam (etc>) : Uitgeverij Contact, 1992. - 174-184 (Uit: De eilanden). - In 1987 uitgegeven onder de titel Indisch letterland.
 • Monna Paola, het meer en de liefde. In: Bouquet no. 16; (1961) p. 14-19
 • Monna Paola, het meer en de liefde. - In: Tirade 387 [44 (2000) (december) 5]
 • Naar een ver land - In: NRC Handelsblad, 5 juni 1992 (verhaaltje - dl. 14)
 • De nachtegalen van de keizer. - In: Barbarber 63. - Ook opgenomen in: Barbarber alfabet / red.: J. Bernlef, G. Brands en K. Schippers. - Amsterdam : Querido, 1990. - p. 205-207. - (Barbarber 90, juni 1990)
 • De nachtegalen van de keizer. - In: Bouquet no. 17; (1961) p. 12-18
 • De nachtegalen van de keizer. - In: De Gids 125 (1962) 1 (januari) p. 40-45
 • Namen noemen / Het leven van een prinsgemaal. - In: De Gids 125 (1962) 2 (februari) p. 119-126
 • Namen noemen / Het mooiste eiland van de wereld. - In: De Gids 125 (1962) 3 (maart) p. 232-241
 • Namen noemen / Verdwijnen. - In: De Gids 125 (1962) 5 (mei) p. 411-419
 • Namen noemen / We gaan regeren. - In: De Gids 125 (1962) 4 (april) p. 307-316
 • Namen noemen(fragment). - In: Ga jij de klas maar uit! : informatie over de Nederlandse literatuur na 1945 / samengest. door J. Bernlef. - Groningen : Wolters-Noordhoff, cop. 1970. - p. 112-113 (Uit: Namen noemen)
 • De Negerhut van E. Douwes Dekker : Max Havelaar verfilmd: zo zou Multatuli het zelf hebben gedaan. - In: De Tijd 17-9-1976, p. 27
 • Het nut van nestels - In: NRC Handelsblad, 14 februari 1992 (verhaaltje - dl. 9)
 • Het onbekende eiland : een vreemdeling vertelt. - In: Schering en inslag : verhalen en gedichten van moderne Nederlandse auteurs / P. Maassen en J.G. Praas. - 2e herz. dr. - Gorinchem : J. Noorduijn en Zoon N.V., 1959. - p. 287-293 (Uit: De eilanden)
 • Het onbekende eiland. - In: Kort : honderd Nederlandse en Vlaamse verhalen uit de twintigste eeuw / bijeengebr. en ingel. door C.J. Aarts en M.C. van Etten. - Amsterdam : Uitgeverij Bert Bakker, 1993. - p. 304-310 (Uit: De eilanden)
 • Het onbekende eiland : een vreemde vertelt / tek. Guida Joseph, foto R. Hoeben. - In: Pondje proza : een verhalenboek voor de middenklassen van het voortgezet onderwijs / samengest. door Ed Leeflang. - Amsterdam : Meulenhoff Educatief, 1973. - p. 9-21 (Uit: De eilanden)
 • Het onbekende eiland : een vreemdeling vertelt. - In: Kompas 3 : verhalen en poëzie van deze tijd zonder taboes / bijeen gezocht door P. Maassen en J.G. Praas. - Culemborg : Tjeenk Willink ; Noorduijn, 1975. - p. 141-146 (Uit: De eilanden)
 • De onbekende maarschalk. - In: Barbarber 83, p. 25/28-31
 • De onbekende maarschalk. - In: Bij jou in de buurt : verhalen voor kinderen en andere volwassenen / gekozen door Kees Fens. - Amsterdam : Querido, 1978. - p. 20-26 (Uit: Haast hebben in september)
 • De onbekende maarschalk. - In: Diepzee 1 (1983-1984) 2 p. 24-26
 • De onbekende maarschalk. - In: Korte verhalen uit de jaren zeventig / gekozen en ingel. door Aad Nuis. - Amsterdam (etc.) : Elsevier, 1977. - p. 13-20 (Uit: Haast hebben in september)
 • De onbekende maarschalk. - In: Moderne Nederlandse verhalen / verzameld door C.J. Kelk. - Utrecht (etc.) : Het Spectrum, 1959. - p. 14-20. - (Prisma boeken ; 397) (Later verschenen in: Haast hebben in september)
 • De onbekende maarschalk. - In: De Nederlandse en Vlaamse literatuur vanaf 1880 in 250 verhalen / samengest. door Joost Zwagerman. - Amsterdam : Prometheus, 2005. - p. 417-422
 • De onbekende maarschalk. - In: Ontmoeting : een bundel proza en poëzie ten dienste van het V.H.M.O. / samengest. door Aart Romijn en L.H. Stronkhorst. - Baarn : Bosch & Keuning, 1959. - p. 182-189 (Uit: Moderne Nederlandse verhalen / verzameld door C.J. Kelk. - Utrecht (etc.) : Het Spectrum, 1959; later ook verschenen in: Haast hebben in september)
 • Ons Indisch kader - In: NRC Handelsblad, 11 december 1993 (n.a.v.: C. Fasseur - De indologen : Ambtenaren voor de Oost 1825-1950. - Amsterdam : Bert Bakker, 1993)
 • Onweer in het zuiden - In: NRC Handelsblad, 20 december 1991 (verhaaltje - dl. 6)
 • Op 1500 meter afstand van de wereldstad : toen Osdorp nog een dorp was. - In: Houd op, gij daar met uw houweel en andere verhalen uit De Groene Amsterdammer over veranderend Nederland / samenst. Rob Hartmans, Trinette Koomen en Xandra Schutte ; eindred. Rob van Erkelens en Hugo Jetten. - Amsterdam : De Groene Amsterdammer, cop. 2011. - p. 78-84 (Uit: De Groene Amsterdammer, 1956)
 • Een oud beroep. - In: Tirade 300 [29 (1985) (september/december)] p. 592-595
 • Peugeot - een der oudste automobielfabrieken ter wereld. - In: Peugeot (1961) (najaar) p. 9
 • De politieke prent in Madurodam. - In: Hollands Diep 3 (1977) 10 (21 mei) p. 16-17
 • De prins en de generaals - In: NRC Handelsblad, 25 oktober 1991 (verhaaltje - dl. 3)
 • Professor Gerretson en Geerten Gossaert. - In: De Gids 121 (1958-2e halfjaar) 11, p. 269-273
 • Reizen door de eeuwen. - In: Peugeot (1963) p. 8-9
 • Reorganisatie in de verte. - In: Op deze plek heeft een gedicht gestaan. - Utrecht : Provincie Utrecht ; Utrecht (etc.) : Veen.Reflex, 1988. - p. 11-14
 • De samenzweerders - In: NRC Handelsblad, 17 april 1992 (verhaaltje - dl. 12)
 • Schuld en ereschuld : Nederland en Indië van ca. 1880 tot 1908 / A. Alberts en J.M. Pluvier. - In: Van liberaal naar sociaal getij : 1885-1914 / met medew. van A. Alberts...(et al.). - Zeist : W. de Haan ; Antwerpen (etc.) : Standaard Boekhandel, 1956. - p. 317-332. - (Algemene geschiedenis der Nederlanden / onder red. van J.A. van Houtte...(et al.); dl. 11
 • De spoken van de Ben Alder. - In: Personeelsorgaan van de Amsterdamse Bank (1963) (kerstnummer)
 • De stad, haar kamers en haar gezelligheden. - In: Als een god in Utrecht [: de mooiste verhalen / van Yvonne Keuls...(et al)]. - Utrecht : Bruna, 2005. - p. 117 - 129. (Uit: De Utrechtse herinneringen van A. Alberts)
 • De stiefmoeder - In: NRC Handelsblad, 25 januari 1992 (verhaaltje - dl. 8)
 • Tien jaar eerder. - In: Er is niets poëtischer dan de waarheid : schrijvers over Multatuli. - Amsterdam : Contact, 1986. - p. 78-81
 • De toekomst wordt een dagje ouder. - In: Oud? : de dúvel is oud! : een selectie uit het VPRO radioprogramma 'De duvel is oud!', dat gedurende de maand november 1982 vanuit talrijke plaatsen in Nederland en daarbuiten te beluisteren was / Kiki Amsberg...(et al.) ; samenst.: Rien Vroegindeweij. - Thorn : Ef & Ef, cop. 1983. - p. 7-10. - (VPRO boek)
 • Uitreis(fragment). - In: Bericht aan de reizigers / samengest. door C. Buddingh'. - Amsterdam : Commissie voor de Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB), 1975. - p. 67-69 (Uit: Namen noemen)
 • Utrechtse herinneringen. - In: Tirade 245/246 [23 (1979) (april/mei)] p. 271-274
 • Utrechtse herinneringen II. - In: Tirade 247 [23 (1979) (juni)] p. 322-324
 • Utrechtse herinneringen III. - In: Tirade 248/249 [23 (1979) (september/oktober)] p. 479-484
 • Utrechtse herinneringen IV. - In: Tirade 256 [24 (1980) (mei)] p. 287-292
 • Utrechtse herinneringen : de stad, haar kamers en haar gezelligheden. - In: Utrecht in tekst & beeld / samengst. door Arjaan van Nimwegen en Richard van den Dool. - Vianen : Kwadraat, 1984. - p. 33-44. - (Uit: De Utrechtse herinneringen van A. Alberts)
 • Een veldslag van Napoleon. - In: Tirade 324 [33 (1989)] p. 416-440
 • Een venster op het Buitenhof : (fragment). - In: Boekfragment (1987) 17 (september). - Wormer : Immerc BV, 1987. - 8 p. (voorpublicatie, "een exclusieve Libris-uitgave")
 • De vergaderzaal(fragment). - In: Binnen zonder kloppen : verhalen en fragmenten waarin de mens op kantoor centraal staat / selectie: Arie-Jan Gelderblom ; ill.: Mart Kempers. - Amsterdam : Ahrend, 1990. - p. 68-74 (Uit: De vergaderzaal)
 • De vergaderzaal. - In: De Gids 117 (1954-1e halfjaar) p. 312-320
 • Verlofpas : Batavia, september 1946. - In: Omstreden paradijs : ooggetuigen van Nederlands-Indië / samengest. en ingel. door Olf Praamstra en Peter van Zonneveld. - Amsterdam : Uitgeverij Bert Bakker, 2010. - p. 265-267 (Uit: In en uit het paradijs getild)
 • Vluchtend over zee. - In: NRC Handelsblad 27 september 1991 (verhaaltje - dl. 1)
 • Het volle glas van Maria. - In: Het literair drinkboek: : een mousserende bloemlezing uit de wereldliteratuur / door John Müller ; met een beschouwing vooraf van Willem Frederik Hermans ; + 25 hartige geheimen van Johannes van Dam. - Amsterdam : de Bijenkorf, 1986. - p. 41-43 (fragment uit het verhaal 'Het moeras' in de bundel 'De eilanden')
 • De vrouw met de parasol : fragment. - In: Niets dan tranen : de mooiste verhalen over verdriet, afscheid en de dood. - Amsterdam (etc.) : Uitgeverij Contact, 2009. - p. 33-40
 • Waarom zou ik naar Indonesië gaan? - In: BZZLETIN nr. 42 [5 (1977) (januari)] p. 57-58
 • De Waarzegster. - In: Tirade 234 [22 (1978) (maart)] p. 140-147
 • De waarzegster - In: Literair Akkoord 22 : een keuze uit bijdragen verschenen in de Zuid- en Noordnederlandse letterkundige tijdschriften van het jaar 1978. - Utrecht (etc.) : Bruna, 1979. - p. 47-56. - (Eerder verschenen in Tirade 234 [22 (1978) (maart))
 • Het water was veel te diep : de verloren Indische jaren van Rudy Kousbroek. - In: de Volkskrant 6 maart 1992 (Bijlage: Kunst & cultuur, p. 1)
 • Wilhelmina voor en na 1940. - In: De Gids 125 (1962) 10 (december) p. 342-346
 • Wilhelmina. - In: Graven, stadhouders, koningen / onder red. van Jan van Herpen ; met bijdr. van A. Alberts...(et al.). - Zutphen : De Walburg Pers, 1982. - p. 62-63
 • Willem I. - In: Graven, stadhouders, koningen / onder red. van Jan van Herpen ; met bijdr. van A. Alberts...(et al.). - Zutphen : De Walburg Pers, 1982. - p. 56-57
 • Willem II. - In: Graven, stadhouders, koningen / onder red. van Jan van Herpen ; met bijdr. van A. Alberts...(et al.). - Zutphen : De Walburg Pers, 1982. - p. 58-59
 • Willem III. - In: Graven, stadhouders, koningen / onder red. van Jan van Herpen ; met bijdr. van A. Alberts...(et al.). - Zutphen : De Walburg Pers, 1982. - p. 60-61
 • Woorden, woorden, woorden. - In: Tirade 225 [21 (1977) (mei)] p. 282-289
 • Zee, overgetelijke zee bij Perou. - In: De Gids 119 (1956-2e halfjaar) 10 (october) p. 270-276
 • Zee, onvergetelijke zee bij Perou. - In: Tirade 202 [19 (1975) (februari)] p. 109-115
 • Zee, onvergetelijke zee bij Perou. - In: Vandaag 5 : nieuw werk van Nederlandse en Vlaamse schrijvers / bijeengebracht door Frans de Bruyn en Jaap Romijn ; waarin opgenomen Literair akkoord : een keuze uit bijdragen verschenen in de Zuid- en Noordnederlandse letterkundige tijdschriften van het jaar 1956 / bijeengebracht door Pierre H. Dubois, Hubert van Herreweghen, Karel Jonckheere en Garmt Stuiveling. - 1958. - 445 p. - (Zwarte beertjes ; 125/126). - p. 8-13. - (Literair akkoord). - Uit: De Gids, oktober 1956
 • Zee, onvergetelijke zee bij Perou. - In: Lekker lui 1994 / [samenst. Novella uitgeverij ; Nanda Meijnen en Petra Waaijer]. - Bussum : Novella, 1994. - p. 81-90 (Uit: Haast hebben in september)
 • Zee, overgetelijke zee bij Perou. - In: Aan zee : sfeervolle strandverhalen / van Remco Campert...[et al.] ; samenst. Loek Polders. - Utrecht : Het Spectrum, 1998. - p. 173-180 (Uit: Haast hebben in september)
 •  

  Vertaald

   

 • Bu farw'r Brenin / cyf. Ann Morgan. - In: Storïaü o'r Iseldireg / Golygydd Elenid Jones ; Golygydd Cyffredinol Bobi Jones. - Llandysul : Gwasg Gomer, 1977. - p. 15-20. - (Storïau Tramor ; V) (De koning is dood. - Uit: De eilanden)
 • The chase [a story ; with two drawings by Lex Metz]. - In: Delta 3 (1960) 3, p. 70-87 (De jacht. - Uit: De eilanden)
 • The chase. - In: Insulinde : Selected Translations from Dutch Writers of Three Centuries on the Indonesian Archipelago / Ed. by Cornelia Niekus Moore. - Honolulu : The University Press of Hawaii, 1978. - (Asian Studies at Hawaii ; no. 20). - p. 150-167 (De vertaling is eerder verschenen in Delta)
 • Hinter dem Horizont / Aus dem Niederländischen von Helga van Beuningen. - In: Sirene : Zeitschrift für Literatur 9 (1996) 17 (Oktober) p. 75-80 (Achter de horizon. - Uit: De eilanden)
 • The Hunt. - In: Memory and Agony : Dutch Stories from Indonesia / Coll. and Introd. by Rob Nieuwenhuys ; Transl. by Adrienne Dixon. - Boston : Twayne Publishers, 1979. - (The Library of Netherlandic Literature / Egbert Krispyn (ed.) ; Vol. 12). - p. 123-141 (De jacht. - Uit: De eilanden)
 • Der König ist tot. - In: Niederländer erzählen / Hrsg. und übersetzt von Jürgen Hillner. - Frankfurt am Main (etc.) : Fischer Bücherei, 1969. - p. 54-58 (De koning is dood. - Uit: De eilanden)
 • Der König ist tot. - In: Die Niederlande erzählen : 15 Erzählungen/ Hrsg. und mit einem Nachwort versehen von Carel de Rover. - Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch Verlag, 1993. - p. 9-15 (De koning is dood. - Uit: De eilanden)
 • Kralj je mrtav / vert. Olivera Petrovic. - In: ERAZMO nr. 2, Zemun, 1993. - p. 258-261 (De koning is dood. - Uit: De eilanden)
 • Król nie żyje / [Przełożyła Krystyna Szyszkowska]. - In: Z kraju Złotego Lwa : opowiadania holenderskie / Wstępem opatrzył Kees Fens. - [Warszawa] : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975. - p. 282-288 (De koning is dood. - Uit: De eilanden)
 • Le marais / Traduit du néerlandais par Jacques Fermaut. - In: Septentrion : revue de culture néerlandaise 19 (1990) 2, p. 6-15 (Het moeras. - Uit: De eilanden)
 • Poslednje ostrvo / vert. Olivera Petrovic. - In: ERAZMO nr. 2, Zemun, 1993. - p. 261-265 (Het laatste eiland. - Uit: De eilanden)
 • Der Sitzungssaal / [Übersetzt von Martin Lehmann]. - In: Bitte eintreten : Geschichte und Fragmente in denen der Mensch im Büro im Mittelpunkt steht / [samenst. Arie-Jan Gelderblom ; ill. Mart Kempers]. - Amsterdam : Ahrend Groep, 1990. - p.69-75 (Uit: De vergaderzaal)
 • The swamp / Transl. by Alex Brotherton. - In: Literary review 5 (1961-1962) 2 (Winter) p. 204-212 (Het moeras. - Uit: De eilanden)
 • Skatten / [Oversatt av Ingeborg Solemslie]. - In: Fra de lave land og over hav : Noveller fra nederlandsk-sproglig litteratur i tre verdensdeler / Regigert av Kåre Langvik-Johannessen. - [Oslo] : Solum Forlag, 1976. - p. 13-19 (De schat. - Uit: De eilanden)

Luisterboek

 • Groen / voorgelezen door Willem Nijholt. - CD 4 in: Het Indische geluid : verhalen en herinneringen uit Nederlands-Indië / met verhalen van Maria Dermout, Vincent Mahieu, Hella S. Haasse en A. Alberts. - [Amsterdam] : Uitgeverij Rubinstein, 2007. - (4 compactdiscs)

 

Bewerkingen, vertalingen, inleidingen, redactie

 

 • Belloc, Hilaire - Marie Antoinette / Ned. van A. Alberts. - Utrecht ; Antwerpen : Uitgeverij Het Spectrum, 1959. - 224 p. - (Prisma-boeken ; 404)
 • Bijl de Vroe, C.L.M. - Rondom de Buitenzorgse troon : Indisch dagboek 1914-1919 / ingel. en bew. door Marian Schouten ; met een woord vooraf door A. Alberts. - Haarlem : Fibula-Van Dishoeck ; Antwerpen : Standaard Uitgeverij, 1980. - 186 p.
 • Boxer, C.R. - Jan Compagnie in oorlog en vrede : beknopte geschiedenis van de VOC / vert. door A. Alberts. - Bussum : De Boer Maritiem, 1977. - 119 p.
 • Busken Huet, Cd. - Het land van Rembrand : studiën over de Noordnederlandse beschaving in de zeventiende eeuw / verzorgd door A. Alberts. - 's-Gravenhage : Kruseman, 1965. - 528 p. - De 4e druk, inmiddels met de titel 'Het land van Rembrandt', werd in 1980 uitgegeven door het ICOB, Alphen a/d Rijn.
 • Chapman, Guy - De zaak Dreyfus / Door de schrijver geautoriseerde Ned. bew. van A. Alberts. - Utrecht ; Antwerpen : Uitgeverij Het Spectrum, 1957. - 200 p. - (Prisma-boeken ; 236)
 • Charrière, Madame de - Pensées choisies / uit het Frans vert. door A. Alberts. - In: Tirade 19 (1975) 201 (januari) p. 55-62
 • Defoe, Daniel - De avonturen van kapitein Singleton / vert. door A. Alberts. - Bussum : De Boer Maritiem, 1979. - 273 p. - (Bibliotheek der Zeven Zeeën)
 • Diderot, Denis - De non / vert. uit het Frans door A. Alberts. - 's-Gravenhage : Kruseman, 1967. - 173 p.
 • Diderot, Denis - De non : een schokkende bekentenis / vert.: A. Alberts. - Amsterdam : Omega Boek, 1982. - 173 p. (Eerder verschenen bij Kruseman, 's-Gravenhage, 1967)
 • Haller, Albert von - De nieuwe wereld van de Afrikaan / vert. uit het Duits door A. Alberts. - Amsterdam : H.J. Paris, 1961. - 230 p.
 • Halliday, F.E. - Geïllustreerde geschiedenis van Engeland / inl. en vert. uit het Engels van A. Alberts. - 's-Gravenhage : Kruseman, 1966. - 224 p.
 • Heilbroner, Robert L. - De wereld jaagt naar geld / vert. A. Alberts. - Amsterdam : H.J. Paris, 1957. - 228 p.
 • Kanada - Nehroe / Ned. bew. van A. Alberts. - 's-Gravenhage : Kruseman, 1963. - 94 p. - (Kopstukken uit de twintigste eeuw ; 5)
 • Lefranc, Abel - Het dagelijks leven in de renaissance / Ned. van A. Alberts. - Utrecht ; Antwerpen : Uitgeverij Het Spectrum, [z.j.]. - 191 p. - (Prisma-boeken ; 306)
 • Lennep, Jacob van - Elisabeth Musch / in de bew. van A. Alberts. - Amsterdam : Uitgeverij De Arbeiderspers, 1968. - 175 p.
 • Marryat, Frederick - Jonker Wijsgeer : de avonturen van Mr. Midshipman Easy / vert. A.Alberts. - Bussum : De Boer Maritiem, 1980. - 382 p. (Bibliotheek der Zeven Zeeën)
 • Maurois, André - Napoleon / Met een voorw. van A. Alberts ; uit het Frans vert. door A. Alberts. - 's-Gravenhage : Kruseman, 1964. - II,159 p. - (Biografieën in woord en beeld)
 • Merian, Maria Sibylla - Het nieuwe bloemenboek / uit het Engels vert. door A. Alberts. - 's-Gravenhage : Kruseman, 1966. - 35 bl.pl. + Toelichting / Helmut Deckert (17 p.)
 • Oranje, Willem van - Apologie of verantwoording van de prins van Oranje : 1581 : gevolgd door het Plakkaat van Verlating : 1581 : met enige begeleidende correspondentie / historische inl. en aantek. A. Alberts ; modern Ned. bew. J.E. Verlaan. - Nieuwkoop : Uitgeverij Heureka, 1980. - 159 p.
 • Oranje, Willem van - Apologie van Willem van Oranje : hertaling en evaluatie na vierhonderd jaar : 1580-1980 / ten geleide: J.A. Jongbloet; bijdr. J. Decavele...[et al.]. - Tielt ; Amsterdam : Lannoo, [z.j.]. - III,160 p. - De hertaling door J.E. Verlaan, met aantek. van A. Alberts, werden overgenomen uit het boek `Apologie of verantwoording van de prins van Oranje, uitgeg. door Heureka, Nieuwkoop. Uitgave ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Orde van den Prince
 • Packard, Vance - De afvalmakers / Ned. vert.: A. Alberts. - Amsterdam : H.J. Paris, 1961. - 237 p.
 • Packard, Vance - Het menselijke in het dier / Ned. vert.: A. Alberts. - Amsterdam : H.J. Paris, 1962. - 195 p.
 • Packard, Vance - De piramide beklimmers / Ned. vert.: A. Alberts. - Amsterdam : H.J. Paris, 1963. - 294 p.
 • Pepys, Samuel - Dagboek 1660-1669 : een selectie uit het volledige dagboek / selectie en vert., woord vooraf, algemene inleiding en inleidingen bij de 12 fragmenten: A. Alberts ; illustratiered. Ellen H.L. Kasteleijn. - Haarlem : Fibula-Van Dishoeck ; Antwerpen : Standaard Uitgeverij, 1981. - 348 p.
 • Pepys, Samuel - Dagboek van een levensgenieter : 1660-1669 / Ned. vert.: A. Alberts. - 's-Gravenhage : Kruseman, [1967]. - 255 p. (Tekst op omslag: Vertaling en Nederlandse bewerking van dr. A. Alberts)
 • Pernoud, Régine - De glans der middeleeuwen / Ned. van A. Alberts. - Utrecht ; Antwerpen : Uitgeverij Het Spectrum, 1956. - 208 p. - (Prisma-boeken ; 176)
 • Poe, Edgar Allan - Het reisverhaal van Arthur Gordon Pym / vert. door A. Alberts. - Bussum : De Boer Maritiem, 1978. - 228 p. - (Bibliotheek der Zeven Zeeën)
 • Postgate, Raymond - 1848 : de geschiedenis van een bewogen jaar / Ned. vert. en bew. door A. Alberts en F. Kool. - Amsterdam : H.J. Paris, 1956. - 276 p.
 • Sabatini, Rafaël - Piratenomnibus / vert. door A. Alberts. - Amsterdam : W & L Boeken, 1983. - 404 p. (Bevat: Kapitein Bloed; De zwarte zwaan. Eerder verschenen, met drie romans, bij Kruseman, 's-Gravenhage, 1966)
 • Sabatini, Rafaël - Sabatini omnibus : Kapitein Bloed; De zwarte zwaan; De huid van de beer / onder red. van A. Alberts. - 's-Gravenhage : Kruseman, 1966. - 557 p. [Naschrift: Rafael Sabatini en de historische roman. - p. 555-557]
 • Sinclair, Andrew - Geïllustreerde geschiedenis van Amerika / Ned. vert. A. Alberts. - 's-Gravenhage : Kruseman, 1968. - 221 p.
 • Tuchman, Barbara W. - De kanonnen van augustus / [Ned. vert.: A. Alberts]. - Amsterdam : H.J. Paris, 1962. - 539 p.
 • De vrije krant : de vrije krant in 150 jaar koninkrijk / onder red. van A. Alberts, Max Dendermonde, Alje Olthof ; bijdr.: Wim Alings jr., Godfried Bomans, S. Carmiggelt...(et al.). - Amsterdam : Amsterdamsche Bank, 1963. - IV,16 p.

  

Laatste wijziging: 03.02.2024