A. Alberts & H.J. Friedericy, schrijvers

 

 

 

A. Alberts - Proefschrift

 

BAUD EN THORBECKE

1847-1851

 

 

ACADEMISCH PROEFSCHRIFT TER VER-
KRIJGING VAN DEN GRAAD VAN DOCTOR
IN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE AAN
DE RIJKSUNIVERSITEIT TE UTRECHT, OP
GEZAG VAN DEN RECTOR MAGNIFICUS
Dr. F. H. QUIX, HOOGLERAAR IN DE
FACULTEIT DER GENEESKUNDE, VOL-
GENS BESLUIT VAN DEN SENAAT DER
UNIVERSITEIT IN HET OPENBAAR TE VER-
DEDIGEN OP VRIJDAG 22 SEPTEMBER 1939
DES NAMIDDAGS TE 4 UUR

DOOR

 

ALBERT ALBERTS

GEBOREN TE HAARLEM

 

 

 

 

 

INHOUD

INLEIDING

HOOFDSTUK I
     De Grondwetsherziening

HOOFDSTUK II
     Baud en Thorbecke

HOOFDSTUK III
     De val van het Ministerie Donker Curtius-De Kempenaer

HOOFDSTUK IV
     De vorming van het Ministerie Thorbecke

HOOFDSTUK V
     De benoeming van den Gouverneur-Generaal

HOOFSTUK VI
     Thorbecke's revolutie

HOOFDSTUK VII
     Baud's Aanbod

BIJLAGEN

REGISTER DER BIJLAGEN

REGISTER DER VINDPLAATSEN

PERSONENREGISTER

 

LOSSE BIJLAGE - Stellingen

1


9


22


33


41


72


86


96

109

241

244

245

      naar het begin van dit hoofdstuk  naar het volgende hoofdstuk

Het proefschrift is o.a. als pdf-bestand te downloaden via
http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/306770
van de Universiteit Utrecht
***
Zie ook: Alberts in de Briefwisseling Gerretson-Geyl.


 

Laatste wijziging: 11.12.2015