A. Alberts & H.J. Friedericy, schrijvers

 

 

 

 

De standen bij de Boegineezen en Makassaren


Proefschrift van H.J. Friedericy

 Omslag
Zuid-Celebes
Standen
Stellingen
          STELLINGEN.

 


 

 1. De meening, welke W. J. Perry verkondigt in zijn "Children of the Sun" (London, 1923), als zouden de Boegineesche "ruling houses" dualistisch georganiseerd zijn geweest, is zonder grond.
 2.  

 3. In Hastings "Encyclopaedia of Religion and Ethics" vermeldt H. J. T. Johnson onder Regalia (vol. 10, p. 634) ten onrechte, dat "in S. Celebes portions of deceased rajahs actually confer the right to the throne".
 4.  

 5. Prof. Dr. J. P. B. de Josselin de Jong's "The Natchez Social System" (Proceedings of the Twenty-third International Congress of Americanists, Sept. 1928, blz. 533 e.v.) wettigt het vaststellen van sterke paralellen in deze sociale organisatie met verschijnselen in die der Boegineezen en Makassaren.
 6.  

 7. De studie van het adatrecht van Ned.-Indië behoort voor een der indologische examens een verplicht vak te zijn.
 8.  

 9. De door het Gouvernement erkende adatgemeenschap in Zuid-Celebes is bij hooge uitzondering de laagste staatkundige eenheid.
 10.  

 11. In het schema, dat Fritz Krause in zijn "Wirtschaftsleben der Völker" (Breslau 1924) voor de verschillende vormen van economisch leven opstelt, is voor het grootste gedeelte van Indonesië geen plaats.
 12.  
Laatste wijziging: 24.06.2015