A. Alberts & H.J. Friedericy, schrijvers

 

 

 

 

H.J. Friedericy aan R. Nieuwenhuys

  

Beste Rob, tegen het eind van de maand, begin volgende maand, hoop ik in A'dam te komen. Ik zal je opbellen. Misschien kunnen we elkaar dan weer eens ontmoeten. Ik heb een aantal korte verhalen naar Mevr. von Eugen* gezonden (Zij schijnt een grote invloed achter de schermen uit te oefenen). Meer daarover later. Veel groeten, ook aan je vrouw, mede namens de mijne.
  Han Friedericy. 21/VI

 

* noot hj: De kaart is waarschijnlijk in 1957 verzonden. Alice von Eugen-van Nahuys, 1894-1967, was directrice van Em. Querido's Uitgeversmaatschappij.

 

 

 
 

Laatste wijziging: 03.02.2024