A. Alberts & H.J. Friedericy, schrijvers

 

 

 

Bert Herben

DE ROEPING VAN TOEWAN PETORO
Elementen van de Ethische Politiek in het werk van
H.J. FriedericyScriptie Universiteit van Amsterdam, 1986


© Bert Herben

 

Titelpagina
Inhoudsopgave
Probleemstelling
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Conclusie
Bibliografie
Bijlage

DE ROEPING VAN TOEWAN PETORO

 

Elementen van de Ethische Politiek
in het werk van H.J. Friedericy

 

doctoraalscriptie
door

Bert Herben

 

 

      23 mei 1986

 

      begeleider: drs. L. Ross
      tweede begeleider: drs. T. van Deel

 

      Interne publicatie Instituut voor Neerlandistiek
      Vakgroep Moderne Letterkunde
      Universiteit van Amsterdam

 

      [Internetversie: 28 januari 2008]

 


- ii -

      Met dank aan Leo Ross
      en aan
      Hanneke, Heleen (Fa. Hand & Span) en Gert
      voor hun steun in moeilijke tijden
      ‘daar werd iets groots verricht’

 

      [Internetversie: met dank aan Ineke en aan Henk Jansen]

 

 

      Bert Herben
      Amsterdam

 

      naar het begin van dit hoofdstuk  naar het volgende hoofdstuk 

Laatste wijziging: 03.02.2024