A. Alberts & H.J. Friedericy, schrijvers

 

 

 

Bert Herben

DE ROEPING VAN TOEWAN PETORO
Elementen van de Ethische Politiek in het werk van
H.J. FriedericyScriptie Universiteit van Amsterdam, 1986


© Bert Herben

 

Titelpagina
Inhoudsopgave
Probleemstelling
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Conclusie
Bibliografie
Bijlage

- iii -

INHOUDSOPGAVE

 

PROBLEEMSTELLING EN WERKWIJZE

 

1. DE ETHISCHE POLITIEK
1.1. Inleiding
1.2. Periodisering en algemene karakteristiek
1.3. Het begrip 'ethische politiek'
1.4. Enkele voorlopers
1.5. 'Eereschuld' en 'zedelijke roeping'
1.5.1. De rekening
1.5.2. 'Wat doen wij voor den inlander?'
1.5.3. Synthese
1.5.4. 'Nederlands geestesmerk'
1.6. Het Indonesisch nationalisme
1.7. Adatrecht
1.8. De taak van de bestuursambtenaar

2. ZUID-CELEBES
2.1. Inleiding
2.2. Geschiedenis
2.3. Land en volk
2.4. Nederlands bestuur in Zuid-Celebes in de jaren twintig

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

3
3
4
7
10
12
12
17
20
23
25
28
31

37
37
38
43
46

- iv -

 

INHOUDSOPGAVE (vervolg)

 

3. HET WERK VAN H.J. FRIEDERICY
3.1. Inleiding en nadere verantwoording
3.2. Beknopte biografie van Herman Jan Friedericy
3.3. Beschouwend proza
3.3.1. Studententijd
3.3.2. Bijdrage aan de 'Adatrechtbundels'
3.3.3. 'Koloniaal Tijdschrift' 1931
3.3.4. Ponre
3.3.5. 'De standen bij de Boegineezen en Makassaren' (1933)
3.3.6. 1939 - 1941
3.3.7. De terugblik
3.4. Scheppend proza
3.4.1. 'De eerste etappe' (1961)
3.4.2. 'Bontorio; de laatste generaal' (1947)
3.4.3. 'Vorsten, vissers en boeren' (1957)
3.4.4. 'De raadsman' (1958)

4. CONCLUSIE

5. BIBLIOGRAFIE
5.1. Publicaties van Friedericy
5.2. Brieven van Friedericy
5.3. Publicaties over Friedericy en zijn literatuur
5.4. Overige secundaire literatuur

Bijlage: kaart van Zuid-Celebes

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 53
53
55
56
56
58
64
66
68
76
80
83
83
96
124
137

146

149
149
151
152
153

 

naar het vorige hoofdstuk  naar het begin van dit hoofdstuk  naar het volgende hoofdstuk 

Laatste wijziging: 22.06.2015