A. Alberts & H.J. Friedericy, schrijvers

 

 

 

 

[Nieuwe Rotterdamse Courant, 27 november 1962]

 

Dr. H.J. Friedericy
gecremeerd

 

Van onze correspondent

 

   LONDEN, 27 nov. - De crematie van wijlen dr. H.J. Friedericy, in leven raad voor pers- en culturele zaken aan de Nederlandse ambassade te Londen, geschiedde dinsdagmiddag in Golders Green. Onder de aanwezigen bevonden zich mr. A.W.C. baron Bentinck van Schoonheten, de Nederlandse ambassadeur te Londen, mr. E.N. van Kleffens, minister van staat, mr. A.C. Vroon, chef van de directie voorlichting buitenland van het ministerie van buitenlandse zaken, de volledige staf en vele andere leden der ambassade alsmede verscheidene leden van de Nederlandse kolonie.
   Baron Bentinck, als eerste sprekende, schetste de grote verdiensten van deze “waardevolle Nederlander” als toegewijd ambtenaar, die in een veelzijdige carrière zijn land zo goed heeft gediend, gewaagde van dr. Friedericy's creatieve en originele belangstelling voor het culturele deel van zijn arbeid en memoreerde hem daarnaast als oorspronkelijke auteur, als charmante verteller en als vriend.
   De heer A.D. Lissauer vertolkte de erkentelijkheid der Nederlandse journalisten in Londen; de oudste zoon sprak een woord van dank.

 

[Golders Green Crematorium: http://en.wikipedia.org/wiki/Golders_Green_Crematorium]

  

Laatste wijziging: 08.06.2015