A. Alberts & H.J. Friedericy, schrijvers

 

 

 

 

H.J. Friedericy


Netleggers

 


 

H.J. Friedericy 1900-1962 (DBNL)

 

Herman Jan Friedericy (Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1969-1970, pag 119-126)

 

Friedericy, Herman Jan (1900-1962) (Biografisch Woordenboek van Nederland)

 

H.J. Friedericy (Wikipedia)

 

Friedericy, H.J. (Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950 - Cumulatieve index)

 

Greetje Heemskerk, ‘H.J. Friedericy.’ Hora est. (De Parelduiker 2000/5 - DBNL)

 

Reinier Salverda - Nederlandse literatuur in Indonesië: 1945-1995 (o.a. over de vertalingen van "De laatste generaal" en "De Raadsman" in het Indonesisch)

 

Toean (‘Meneer’) Anwar (KIT - plus foto: TOEAN (‘Meneer’) ANWAR Pangkadjene, Celebes (Sulawesi) ca.1880 – Soenggoeminasa, Celebes (Sulawesi) 1948. Toean Anwar is de zoon (anakaraeng) van een voormalige vorst in Zuidwest-Celebes, ambtenaar BB 1e klasse, hoofdpersoon uit een verhaal van Friedericy. Zijn vooruitstrevende vader heeft hem naar de inlandse school gestuurd en vervolgens gedropt bij het kantoor van de assistent-resident om hem ‘verder op te leiden’. Na de oorlog krijgt Toean Anwar van zijn zoon en diens vrienden het verwijt dat hij destijds met de Hollanders geheuld heeft, met de vijand, en zodoende zijn land veel kwaad heeft gedaan. Hij kan er alleen maar zijn schouders over ophalen. De tekst is gebaseerd op de novelle De Raadsman van H.J. Friedericy (1958) Een van de zeven personages van het koloniaal theater, onderdeel van de tentoonstelling Oostwaarts! Kunst, cultuur en kolonialisme.

  

Laatste wijziging: 03.02.2024