A. Alberts & H.J. Friedericy, schrijvers

 

 

 

 

 


 

Dát boek van mij moet u lezen!

 

A. Alberts:

 

Omdat ik twee soorten boeken schrijf, twee titels. Als eerste "De honden jagen niet meer", een kleine roman over zeelieden en hun naaste familie aan wal. Dat is overigens niet meer dan de uiterlijke vorm. De kern van het verhaal bestaat uit de weergave van de gevoelens van dicht naast elkaar levende wezens, die er zonder veel moeite in slagen die gevoelens geen hoofdrol in hun leven te laten spelen. Juist daardoor blijken ze op een bijzonder plezierige en heel gemakkelijke manier met elkander te kunnen omgaan. In geluk zowel als in verdriet. Het andere boek is "De huzaren van Castricum". Daarin wordt de geschiedenis van Nederland verteld tussen de jaren 1780 en 1800: het einde van de oude Republiek en het begin van de Franse tijd. Maar we zouden ook kunnen spreken over een rehabilitatie van de staatslieden, die de basis hebben gelegd voor de staatsinrichting, waarbinnen we nu leven. Het geheel wordt afwisselend gemaakt door de beschrijving van diplomatieke en krijgskundige huzarenstukjes.

 

Uit: Twintig Nederlandse schrijvers: dát boek van mij moet u lezen! / een productie van Wim Zaal. - In: Elseviers magazine 37 (1981) 13 (28 maart) p. 68

 


 

Laatste wijziging: 09.06.2015