A. Alberts & H.J. Friedericy, schrijvers

 

 

 

 

Verhalen, artikelen, fragmenten

Hij zal onder het rijden niet, als Hamlet, hebben verzucht:
Woorden, woorden, woorden...
Hij moest zich haasten, om op tijd voor de directiebespreking te zijn.


 

Verspreide geschriften

 

 


 

Verhalen en artikelen in tijdschriften e.d.

 

Libertinage (1949-1951)

 

 

De Nieuwe Stem (1951-1952)

 

 

De Gids (1954-1963)

 

 

Bouquet (1957-1962)

 

 

Vandaag (1958-1959)

 

 

Bijdragen voor de geschiedenis der Nederlanden (1958-1964)

 

 

Peugeot : een wonder op wielen [: tijdschrift voor de ware autoliefhebber] (1958-1970)

 

 

De vrije krant (1963)

 

 

Van de Herengracht (1963)

 

 

De boekenkorf (1964)

 

 

Barbarber (1968-1971)

 

 

Haagse Post (1973)

 

 

Tirade (1974-2000)

 

 

Hollands Diep (1976-1977)

 

 

De Tijd (1976-1982)

 

 

BZZLLETIN (1977)

 

 

Literair akkoord (1979)

 

 

Diepzee (1983-1984)

 

 

Vrij Nederland (1984-1986)

 

 

Ons erfdeel (1986)

 

 

Boekfragment (1987)

 

 

Bulkboek (1991)

 

 

NRC Handelsblad (1991-1993)

 

 

de Volkskrant (1992)

 

 


 

De Groene Amsterdammer

 

A. Alberts was van 1953 tot 1965 redacteur van De Groene Amsterdammer. Een  geannoteerde lijst met zijn artikelen in De Groene Amsterdammer in de jaren 1951-1961 is te vinden in:
Herman Erinkveld en Walter van de Laar - Albert Alberts : een eerste poging tot een volledige beschrijving van leven en werk. - Arnhem ; Groesbeek : [de auteurs], 1979. - Scriptie Katholieke Universiteit Nijmegen.
Alberts redigeerde het jubileumnummer 75 jaar rijp en groen van De Groene Amsterdammer dat ter afsluiting van de 75e jaargang in 1951 werd uitgebracht. Zijn bijdrage Negentiende eeuwers, Gij allerliefste mensen is te vinden op p. 17-18.
In december 1976 verscheen een jubileumnummer gewijd aan het honderdjarig bestaan van de Groene: Honderd jaar Groene. De oud-redacteuren Alberts en Arian namen de periode 1877-1963 voor hun rekening. Alberts schreef de hoofdstukken De Groene in de Belle Epoque/ 1977-1906 (p. 3-6), De naoorlogse jaren/ 1945-1951 (p. 29-33) en Van observatie naar engagement/1952-1963 (p.
34-35)

 


 

Ansichtkaart & poster

 

 

Bloemlezingen

 

 

Vertaald [omslagen]

 

 

Luisterboek

 

 


 

Wederzijds

 

Commentaartekst

 

Film: Wederzijds. Film over koningin Wilhelmina (1880-1962), uitgebracht in 1963. Regie: Gerard Rutten. Productie: City-film. Commentaarteksten: Gerrit Kouwenaar, Albert Alberts, Douwe de Boer; gesproken door Ton Lutz.
De film is opgenomen in de Collectie IISG.
Thumbnails: http://www.archive.org/movies/thumbnails.php?identifier=wederzijds.
Downloadadres (251 Mb): http://www.archive.org/download/wederzijds/wederzijds_256kb.mp4.

  

Laatste wijziging: 26.06.2015