A. Alberts & H.J. Friedericy, schrijvers

 

 

 

M.J. Meeuwsen

STILISTISCHE PROCEDÉS BIJ ALBERT ALBERTS

Doctoraalscriptie
Nieuwe Nederlandse letterkunde


© M.J. Meeuwsen
Inhoud
Voorwoord
Deel I
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2. 2.1-2.8
Hoofdstuk 2. 2.9-2.17
Deel II
Inleiding
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Besluit
Bibliografie

Inhoud

Voorwoord

Deel I. DE RECONSTRUCTIE VAN DE GROEI VAN ALBERTS' STIJLREPUTATIE

Hoofdstuk 1. De verschillende stijlopvattingen
1.1. Stijl als toevoeging
1.2. Stijl als een overeenstemming tussen de taal en de intentie
1.3. Stijl als de afwijking van een norm
1.4. Stijl als keuze
1.5. Stijl als individuele taalkarakteristiek
1.6. Stijl als conventionele taalkarakteristiek

Hoofdstuk 2. De reconstructie van de groei van Alberts' stijlreputatie
2.1. De reacties op 'De eilanden' (1952)
2.2. De reacties op 'De bomen' (1953)
2.3. De reacties op 'Namen noemen' (1962)
2.4. De reacties op 'De Franse slag' (1963)
2.5. De reacties op 'De huzaren van Castricum' (1973)
2.6. De reacties op 'De vergaderzaal' (1974)
2.7. De reacties op 'Haast hebben in september', 'In en uit het paradijs getild' en 'Aan Frankrijk uitgeleverd' (1975)
2.8. Samenvatting van de periode van 'De eilanden' tot 'Haast hebben in september' (1952-1975)
2.9. De reacties op 'De Hollanders komen ons vermoorden' (1975)
2.10. De reacties op 'Een koning die van geen nee wil horen' (1976)
2.11. De reacties op 'De honden jagen niet meer' (1979)
2.12. De reacties op 'Maar geel en glanzend blijft het goud' (1981)
2.13. De reacties op 'Het zand voor de kust van Aveiro' (1982)
2.14. De reacties op 'De Utrechtse herinneringen van A. Alberts' (1983)
2.15. De reacties op 'De zilveren kogel' (1984)
2.16. Samenvatting van de periode van 'De Hollanders komen ons vermoorden' tot 'De zilveren kogel' (1975-1984)
2.17.Conclusie

 

DEEL II. EEN STILISTISCHE ANALYSE

 

Inleiding

 

Hoofdstuk l. De literaire stijlanalyse
1.1. Terreinafbakening
1.2. Het object van de literaire stijlanalyse

 

Hoofdstuk 2. De vier fasen van het stijlonderzoek
2.1. De identificatiefase
2.2. De descriptiefase
2.3. De interpretatiefase
2.4. De waarderingsfase

 

Hoofdstuk 3. Een stijlanalyse van Alberts' proza
3.1. De literaire kritiek als archilezer
3.2. Enkele stilistische bijzonderheden in 'Groen'
3.3. Enkele stilistische bijzonderheden in 'De vergaderzaal'
3.4. Enkele stilistische bijzonderheden in 'Het zand voor de kust van Aveiro'

 

Besluit

 

Bibliografie

 

A. Lijst van geraadpleegde literatuur
B. Lijst van geraadpleegde publicaties waarin Alberts wordt besproken

 


Laatste wijziging: 25.06.2015