A. Alberts & H.J. Friedericy, schrijvers

 

 

 

De Telegraaf - 4 oktober 1939


NOTITIES

DR. A. ALBERTS' proefschrift „Baud en Thorbecke” (N.V. A. Oosthoek's Uitgevers Mij., Utrecht) behandelt het conflict tusschen Thorbecke en Baud, de twee groote figuren in ons land, die in het midden van de vorige eeuw op koloniaal politiek gebied een eerlijken en belangeloozen strijd voor hun beginselen hebben gestreden. Baud wilde voor Indië een koninkrijk, Thorbecke een wettelijk regiem. Baud achtte Indië niet anders dan een wingewest, dat bestuurd moest worden uitsluitend naar 's konings inzichten, Thorbecke wenschte de koloniën gebracht te zien onder de algemeene bepalingen van de Grondwet en onder de wet, waarbij de materieele kant van het vraagstuk voor hem van geen belang was. Het conflict, dat eindigde met het zegevieren van Thorbecke's inzichten, wordt door den schrijver van het proefschrift niet alleen op heldere, doch ook op boeiende wijze beschreven. Het is dan ook opgenomen onder de „Utrechtsche bijdragen tot de geschiedenis, het staatsrecht en de economie van Nederl.-Indië”.
*


 

Laatste wijziging: 31.05.2015