style type="text/css">

A. Alberts & H.J. Friedericy, schrijvers

 

 

 

A. Alberts - Proefschrift

 

Inleiding - I - II - III - IV - V - VI - VII - Register der bijlagen -

Register der vindplaatsen - Personenregister - Stellingen

 

REGISTER DER BIJLAGEN

Datum. 1847/1848. No. bldz.

1847 Augustus 17-
-1848 Januari 6


1847 December 19-
-1848 Januari 13

 

Maart 14
     „     15

     „     21
Mei     21
Juni    21
Juli     21
Augustus

November 22

 

Februari    25

Augustus    14-
September 14
       „            16

       „            16-18
       „            19

       „            22
       „            23

Aanteekeningen van Baud
(over het verhandelde in de vergaderingen van den Kabi-
netsraad)

Het ontslag van Van Hall

1848.

Baud aan Rochussen
(Andringa de) Kempenaer aan Kruseman
Baud aan Rochussen
Baud aan Rochussen
Baud aan Rochussen
Baud aan Rochussen
Petitionnementen door Baud opgesteld
Baud aan Rochussen

1849.

Kladaanteekening van een au-
dientie bij den Koning

Notulen van den Ministerraad
Dubois de Saligny aan
Tocqueville
Notulen van den Ministerraad
Dubois de Saligny aan
Tocqueville
Baud aan Rochussen
Dubois de Saligny aan
Tocqueville
I

II

 

III

IV
V
VI
VII
VIII

IX
X

 


XI

XII

XIII
XIV

XV
XVI

XVII
111

120

 

125

126
126
129
131
133

135
140

 


141

142

147
149

149
150

151

 

241


 

Datum. 1849. No. bldz.

September 24

       „            25

       „            26

       „            26
       „            28

October 2

       „            17
       „            20

       „            22
       „            25

September 27-
-October     25

November    1
       „            22

 

Februari     21
Januari       28

       „           29

Maart         22
April 19-Juli 30
April           22
Mei             21
Juni            22
Juli             17

       „           23
       „           26
       „           29
       „           30
Augustus      3
       „              6

Dubois de Saligny aan
Tocqueville
Dubois de Saligny aan
Tocqueville
Dubois de Saligny aan
Tocqueville
Koenigsmarck aan Radowitz
Dubois de Saligny aan
Tocqueville
Dubois de Saligny aan
Tocqueville
Koenigsmarck aan Radowitz
Dubois de Saligny aan
Tocqueville
Baud aan Rochussen
Dubois de Saligny aan
Tocqueville
Journaal van Baud: Pourpar-
lers over de zamenstelling van
een nieuw Ministerie
Koenigsmarck aan Radowitz
Baud aan Rochussen

1850.

Baud aan Rochussen
Rochussen aan Pahud (uit-
treksel door Baud gemaakt)
Rochussen aan Pahud (uit-
treksel door Baud gemaakt)
Baud aan Rochussen
Notulen van den Ministerraad
Baud aan Rochussen
Baud aan Rochussen
Baud aan Rochussen
G. L. Baud aan Pahud en
Thorbecke
G. L. Baud aan Pahud
G. L. Baud aan Pahud
G.L. Baud aan J. C. Baud
J. C. Baud aan G. L.Baud
Baud aan Jacobson
Jacobson aan Baud


XVIII

XIX

XX
XXI

XXII

XXIII
XXIV

XXV
XXVI

XXVII


XXVIII
XXIX
XXX

 

XXXI

XXXII

XXXIII
XXXIV
XXXV
XXXVI
XXXVII
XXXVIII

XXXIX
XL
XLI
XLII
XLIII
XLIV
XLV


151

152

153
154

157

158
158

158
159

161

163
183
188189

189

190
192
192
195
197
197

199
201
202
206
206
206
208

 

242


 

Datum. 1850. No. bldz.

Augustus      8
September 12
       „            16
Augustus      3-
-December 31

 

Januari          3
       „              7-9
       „            10
       „            17-19
Januari-Maart
Februari        6-12

Maart          21

Baud aan Jacobson
Jacobson aan Baud.
Baud aan Jacobson

Notulen van den Ministerraad

1851.

Notulen van den Kabinetsraad
Notulen van den Ministerraad
Notulen van den Kabinetsraad
Notulen van den Ministerraad
Relaas van Baud: „Aanteeke-
ningen omtrent mijn aanbod
om als Commissaris-Generaal
naar Indië te gaan, zonder gel-
delijke belooning”
Eén artikel en twee berichten
uit het Goudsch Kronijkske
Baud aan Rochussen

XLVI
XLVII
XLVIII

IL

 

L
LI
LII
LIII
LIV

VV
LVI

209
211
211

212

 

215
217
219
223
224

233
236

 

243

naar het vorige hoofdstuk  naar het begin van dit hoofdstuk  naar het volgende hoofdstuk 

Laatste wijziging: 01.06.2015