A. Alberts & H.J. Friedericy, schrijvers

 

 

 

Herman Erinkveld, Walter van de Laar

Albert Alberts : eerste poging tot een volledige beschrijving van leven en werk

Arnhem ; Groesbeek : s.n., 1979
Scriptie KU Nijmegen, 1979
© H. Erinkveld en W. van de Laar

Inhoudsopgave
Voorwoord
Inleiding
Hoofdstuk I
Hoofdstuk II
Hoofdstuk II.1
Hoofdstuk II.2
Hoofdstuk II.3
Hoofdstuk II.4
Hoofdstuk III
Hoofdstuk III.1
Hoofdstuk III.2
Hoofdstuk III.3
Hoofdstuk III.4
Hoofdstuk III.5
Hoofdstuk III.6
Nabeschouwing
Hoofdstuk IV
Hoofdstuk IV.1
Hoofdstuk IV.2
Hoofdstuk IV.3
Hoofdstuk IV.4
Hoofdstuk IV.5
Hoofdstuk IV.6
Hoofdstuk IV.7
Hoofdstuk IV.8
Nabeschouwing
Handleiding.....
Bibliografie.....
Bijlage I
Bijlage II
Bijlage III

VOORWOORD

 

Deze bundel is een afronding van een doktoraalstudie waarvan het hoofdaccent lag op de Moderne Letterkunde. De direkte voorbereiding op deze bundel bestond uit een serie werkkolleges, verspreid over twee jaar, waarin onder begeleiding van Professor K. Meeuwesse gezocht werd naar een goede methodische benadering van onderwerpen uit de moderne letterkunde. We zijn Professor Meeuwesse zeer erkentelijk voor de adviezen, waarmee hij ons, ook na die collegejaren, heeft begeleid.

 

Hoewel van Alberts gezegd kan worden, dat hij niet graag over zichzelf of over zijn werk praat, zijn we toch erg gelukkig, dat we tijdens onze studie een uitvoerig gesprek met hem hebben gehad. We hebben ervaren, dat hij op een bijzonder prettige wijze zoveel mogelijk op onze vragen is ingegaan, dat hij boeiend kan vertellen en dat hij op een vanzelfsprekende manier materiaal heeft verstrekt. We zijn hem voor een en ander erg dankbaar.

 

Walter van de Laar studeerde af in juni 1978. Hij heeft zich vooral beziggehouden met de samenstelling van de bibliografie en met de geschiedenis van de kritiek (resp. hoofdstuk II en IV).
Herman Erinkveld beëindigde zijn studie in november 1978. Hij heeft de biografie en de beschrijving van de zes literaire werken voor zijn rekening genomen (resp. hoofdstuk I en III).
Het met z'n tweeën een studie over één onderwerp opzetten, leidt tot een aantal organisatorische problemen. Zeker niet het geringste probleem is de presentatie van de studieresultaten in één bundel. De realisatie daarvan is mede te danken aan Jos en vooral Ans Hertman die ervoor zorgden dat er een uniforme uitgave kon verschijnen. We zijn hun daar bijzonder dankbaar voor.

 

Herman Erinkveld
Walter van de Laar


Laatste wijziging: 26.06.2015