A. Alberts & H.J. Friedericy, schrijvers

 

 

 

Herman Erinkveld, Walter van de Laar

Albert Alberts : eerste poging tot een volledige beschrijving van leven en werk

Arnhem ; Groesbeek : s.n., 1979
Scriptie KU Nijmegen, 1979
© H. Erinkveld en W. van de Laar
Inhoudsopgave
Voorwoord
Inleiding
Hoofdstuk I
Hoofdstuk II
Hoofdstuk II.1
Hoofdstuk II.2
Hoofdstuk II.3
Hoofdstuk II.4
Hoofdstuk III
Hoofdstuk III.1
Hoofdstuk III.2
Hoofdstuk III.3
Hoofdstuk III.4
Hoofdstuk III.5
Hoofdstuk III.6
Nabeschouwing
Hoofdstuk IV
Hoofdstuk IV.1
Hoofdstuk IV.2
Hoofdstuk IV.3
Hoofdstuk IV.4
Hoofdstuk IV.5
Hoofdstuk IV.6
Hoofdstuk IV.7
Hoofdstuk IV.8
Nabeschouwing
Handleiding.....
Bibliografie.....
Bijlage I
Bijlage II
Bijlage III

HOOFDSTUK IV

 

WAARDERINGSGESCHIEDENIS VAN HET - IN BOEKVORM VERSCHENEN - VERHALEN PROZA VAN A. ALBERTS

 

Ten geleide

 

In dit hoofdstuk wordt getracht een zo volledig mogelijk beeld te geven van de waardering die het - in boekvorm verschenen - letterkundige oeuvre van Alberts in de loop der jaren ten deel gevallen is. Daartoe wordt aan elk van de zes boeken een aparte paragraaf gewijd. Daarnaast wordt in afzonderlijke paragrafen stilgestaan bij de zestigste verjaardag van de auteur en bij de toekenning van de "Constantijn-Huygens-prijs".
In de "Nabeschouwing" worden de acht paragrafen ineengeschoven tot een samenhangend overzicht. Daarin vindt men onder meer ook een poging globale lijnen van kritiek t.a.v. Alberts' werk aan te geven.

 

In de alfabetisch gerangschikte bibliografie van de secundaire literatuur hebben we naar volledigheid gestreefd, hoewel dit niet uitsluit dat enkele publikaties aan onze aandacht zijn ontsnapt. In deze bibliografie zijn ook publikaties m.b.t. het niet-literaire werk opgenomen.

 


Laatste wijziging: 30.06.2015