A. Alberts & H.J. Friedericy, schrijvers

 

 

 

Herman Erinkveld, Walter van de Laar

Albert Alberts : eerste poging tot een volledige beschrijving van leven en werk

Arnhem ; Groesbeek : s.n., 1979
Scriptie KU Nijmegen, 1979
© H. Erinkveld en W. van de Laar
Inhoudsopgave
Voorwoord
Inleiding
Hoofdstuk I
Hoofdstuk II
Hoofdstuk II.1
Hoofdstuk II.2
Hoofdstuk II.3
Hoofdstuk II.4
Hoofdstuk III
Hoofdstuk III.1
Hoofdstuk III.2
Hoofdstuk III.3
Hoofdstuk III.4
Hoofdstuk III.5
Hoofdstuk III.6
Nabeschouwing
Hoofdstuk IV
Hoofdstuk IV.1
Hoofdstuk IV.2
Hoofdstuk IV.3
Hoofdstuk IV.4
Hoofdstuk IV.5
Hoofdstuk IV.6
Hoofdstuk IV.7
Hoofdstuk IV.8
Nabeschouwing
Handleiding.....
Bibliografie.....
Bijlage I
Bijlage II
Bijlage III

Handleiding bij de "Bibliografie van de secundaire literatuur"

 

De hierna volgende alfabetisch gerangschikte bibliografie geeft een zo volledig mogelijk overzicht van de publikaties m.b.t. het werk van Alberts. Hierin is dus ook de secundaire literatuur over Alberts' niet-literaire oeuvre opgenomen.
De ongesigneerde publikaties staan - vanaf nummer 161 - apart vermeld, aangeduid met "zonder naam".
Bij elk nummer van de lijst staat (tussen haken) kort aangegeven op welk(e) werk(en) de publikatie betrekking heeft. Daarbij zijn de volgende verkortingen gebruikt:

 

Eilanden voor: "De eilanden"
Bomen voor: "De bomen"
N.N./Paradijs voor: "Namen noemen"/"In en uit het paradijs getild"
Fr./Fr. voor: "De Franse Slag"/"Aan Frankrijk uitgeleverd"
Vergaderzaal voor: "De vergaderzaal"
Haast hebben voor: "Haast hebben in september"
Wilhelmina voor: "Wilhelmina, Koningin der Nederlanden.
Vorstin in oorlog en vrede"
(tenzij anders vermeld; zie nummer 165)
Einde verhouding voor: "Het einde van een verhouding"
Huzaren voor: "De huzaren van Castricum"
Rand voor: "Leven op de rand"
Hollanders voor: "De Hollanders komen ons vermoorden"
Koning voor: "Een koning die van geen nee wil horen"
Augustus voor: "De kanonnen van Augustus" (vertaling)
De Non voor: "De Non" (vertaling)
El Musch voor: "Elisabeth Musch" (bewerking)
Algemeen voor: publikatie waarin Alberts zelf wordt belicht
(zoals in een interview), of wanneer niet
één werk centraal staat maar zijn hele oeuvre

 

Tenslotte vindt men na de bibliografie een overzicht van de inhoud der jury-rapporten m.b.t. de aan Alberts' werk toegekende onderscheidingen.

 


Laatste wijziging: 01.07.2015