A. Alberts & H.J. Friedericy, schrijvers

 

 

 

Herman Erinkveld, Walter van de Laar

Albert Alberts : eerste poging tot een volledige beschrijving van leven en werk

Arnhem ; Groesbeek : s.n., 1979
Scriptie KU Nijmegen, 1979
© H. Erinkveld en W. van de Laar
Inhoudsopgave
Voorwoord
Inleiding
Hoofdstuk I
Hoofdstuk II
Hoofdstuk II.1
Hoofdstuk II.2
Hoofdstuk II.3
Hoofdstuk II.4
Hoofdstuk III
Hoofdstuk III.1
Hoofdstuk III.2
Hoofdstuk III.3
Hoofdstuk III.4
Hoofdstuk III.5
Hoofdstuk III.6
Nabeschouwing
Hoofdstuk IV
Hoofdstuk IV.1
Hoofdstuk IV.2
Hoofdstuk IV.3
Hoofdstuk IV.4
Hoofdstuk IV.5
Hoofdstuk IV.6
Hoofdstuk IV.7
Hoofdstuk IV.8
Nabeschouwing
Handleiding.....
Bibliografie.....
Bijlage I
Bijlage II
Bijlage III

Bibliografie van de secundaire literatuur.

 

1. Wim Alings jr. Bert,ben je nou helemaal zestig
De Groene Amsterdammer, 21 augustus 1971
(Algemeen)

 

2. " " Onafzienbaar vergader-geouwehoer in krap honderd woorden
De Groene Amsterdammer, 15 januari 1975
(Vergaderzaal)

 

3.Fernand Auwera Leest U ook Nederlands? Over Alberts, Carmiggelt en Meijer
De Nieuwe Gazet, 3 januari 1975
(o.a. Vergaderzaal)

 

4. B. "De Franse Slag": een verrukkelijk boek
Friese Koerier, 29 februari 1964
(Fr./Fr.)

 

5. " Noordhollandse duinen graf van talloze soldaten
Utrechts Nieuwsblad, 8 januari 1974
(Huzaren)

 

6. Ada van Benthem-Jutting Alberts en de grote rol van het toeval
Het Parool, 14 december 1974
(Algemeen)

 

7. M.J. ten Berge A. Alberts, De Hollanders komen ons vermoorden
Kleio, 6 juli 1976, blz. 750-752
(Hollanders)

 

8. J. Bernlef De onbekende Alberts
KRO-gids, 1 januari 1977
(Algemeen)

 

9. J. Bernlef/
K. Schippers
Gesprek met A. Alberts
De Gids, jrg. 127, 1964, blz. 29-45
(Algemeen)

 

10. J. Bernlef/
K. Schippers
Wat zij bedoelen.
hieruit: "A'. Alberts", blz. 27-46
Amsterdam, 1965
(Algemeen)

 

11. " " "... en toen ben ik een verhaal gaan schrijven"
uit: "Literatuurkrant, aansluitend op de reeks bulk-boeken over indisch-nederlandse letterkunde"
Barneveld, 1973, blz. 11-13
(Algemeen)

 

12. Cl. Bittrernieux "De Eilanden" van A. Alberts. Volwaardig debuut.
De Nieuwe Gids, 22 maart 1953
(Eilanden)

 

13. " " Een tweede maal A. Alberts. En nog verrassend.
De Nieuwe Gids, 2 augustus 1953
(Bomen)

 

14. Louis-Paul Boon Het voetbalveld van Europa
Hollands Diep, 19 november 1975
(Hollanders)

 

15. G. Brands Bestseller (in de rubriek: "Eerste Mélange")
Haagse Post, 25 januari 1975
(o.a. Vergaderzaal)

 

16. Willem Brandt Revolutie in Nederland met "De huzaren van Castricum"
De Telegraaf, 12 oktober 1973
(Huzaren)

 

17. " " Hoe meer killers, hoe meer vreugd
Goois Nieuwsblad, 30 januari 1976
(o.a.. Huzaren)

 

18. " " Grepen uit de historie
Goois Nieuwsblad, 21 januari 1977
(Koning)

 

19. E.H. Bremmer A. Alberts, De Hollanders komen ons vermoorden
N.B.L.C.-lektuurinformatiedienst
Den Haag, januari 1976
(Hollanders)

 

20. Claus Brockhaus Signalement: A. Alberts
VPRO-gids, nr. 50, 11 december 1976, blz. 6-7
(Algemeen)

 

21. Peter van Bueren De vergaderzaal bijna letterlijk vertaald tot televisiespel
De Volkskrant, 29 december 1976
(Vergaderzaal)

 

22. C. Buddingh' Memories of a lost paradise
Book Review and Literary Report, 1962
Via BFA (80 Amerikaanse Radio Stations)
(N, N. /Paradijs)

 

23. Willem Bulter A. Alberts, J. Hamelink en R. Blijstra
Tubantia, 8 januari 1975
(o.a. Vergaderzaal)

 

24. " " Alberts tilt zichzelf in het schrijversparadijs
Tubantia, 13 september 1975
(Algemeen)

 

25. Henk de By Portret van de schrijver en historicus A. Alberts
VARA-tv, 14 december 1976
(Algemeen)

 

26. T. van Deel De ziekte van het vergaderen. Uitstekende roman van Alberts
Trouw/Kwartet, 23 november 1974
(Vergaderzaal)

 

27. " " " A. Alberts. Aan Frankrijk uitgeleverd
Trouw/Kwartet, 28 juni 1975
(Fr./Fr.)

 

28. H. Doedens Twee studies over de Tachtigjarige oorlog
De Vacature, november 1975
(o.a. De Hollanders)

 

29. " " 29. Alberts, Bernlef, Bordewijk e.a.
De Vacature, november 1976
(o.a. Koning)

 

30. P.H. Dubois Eenzaamheid, Spleen en Bedwongen ontroering
Het Boek van Nu VI, april 1953, blz. 185-186
(Eilanden)

 

31. " " Romans van elders
Het Vaderland, 7 juni 1968
(o.a. De Non (vertaling))

 

32. " " Historische Variaties
Het Vaderland, 10 augustus 1974
(o.a. Huzaren)

 

33. " " De gecamoefleerde leegte in nieuwe roman van A. Alberts
Het Vaderland, 23 november 1974
(Vergaderzaal)

 

34. " " Het talent van A. Alberts
Een schrijver buiten de mode
Het Vaderland, 19 juli 1975
(Algemeen-Fr./Fr.-N.N/Paradijs-Haast hebben)

 

35. " " Vlaanderen en de Nederlandse geschiedenis
Boeken van Alberts en Willemsen
Het Vaderland, 29 november 1975
(o.a Hollanders)

 

36. L. van Duinhoven 1799-1802 ... ? Slag bij Castricum veldslag uit het niets. Dr. A. Alberts: Noem mij geen schrijver
Drentse en Asser Courant, 24 mei 1973
(Huzaren)

 

37. Ale van Dijk Portret van schrijver A. Alberts op radio en t.v.
Het Vrije Volk, 10 december 1976
(Algemeen)

 

38. Frank van Dijl Wie boven de 50 is wil ontvluchten uit heden. Albert Alberts komt bij van vermoeienissen
Het Vrije Volk, 15 januari 1977
(Algemeen-Koning)

 

39. Jan Engelman Het gezwatel van boomblaren. Een ontbrekende betovering
De Tijd, 12 september 1953
(Eilanden-Bomen)

 

40. Kees Fens "Namen noemen"
De Tijd-Maasbode, 8 oktober 1962
(N.N./Paradijs)

 

41. " " Zonder namen te noemen
Merlijn , 1963-1964, blz. 1-10
(Eilanden)

 

42. " " Plezier
De Tijd-Maasbode, 1 februari 1964
 (Fr./Fr.)

 

43. " " Zonder namen te noemen
De gevestigde chaos
Amsterdam, blz. 68-77
(Eilanden)

 

44. " " Namen noemen
Loodlijnen
Amsterdam 1967, blz. 91-93
(N.N./Paraffis)

 

45. " " "De vergaderzaal" van Alberts is meesterwerkje op Gogol af
De Volkskrant, 16 november 1974
(Vergaderzaal)

 

46. " " Jongensverhalen
De Volkskrant, 13 september 1975
(N.N./Paradijs-Haast hebben)

 

47. " " Een onzichtbaar verhaal over een onzichtbare hoofdfiguur
De Volkskrant, 20 maart 1976
(Bomen)

 

48. " " Aanhoudende vorst
De Volkskrant, 3 januari 1977
(Koning)

 

49. " " Les in lezen
De Standaard, 14 januari 1977
(Vergaderzaal)

 

50. G.G. A. Alberts, De Hollanders' komen ons vermoorden Neerlandia, nr. 3, 1976
(Hollanders)

 

51. H.A. Gomperts
Pruimejantjes en Woutertjes
Het Parool, 18 juli 1953
(Bomen)

 

52. Th. Govaart
Bomen als hoofdpersonen
De Nieuwe Eeuw, 8 augustus 1953, blz. 8
(Bomen)

 

53. Jan Greshoff
Allerbeste grondstof van het zuiverste water
Alberts' "De eilanden" een der allerbeste boeken uit de laatste jaren
Het Vaderland, 28 maart 1953
(Eilanden)

 

54. " "

 

A. Alberts: met tovermacht bekleed
"De Bomen", een verrukkelijk meesterwerkje
Het Vaderland, 26 september 1953
(Bomen)

 

55. " " Nederlandse Proza
Standpunte, jrg. 8, junie 1954, blz. 64-69
(Eilanden, Bomen)

 

56. " " Nederlandse Proza. De Letterkunde en Indië
Standpunte, jrg. 9, 1955, blz. 68-74
(Algemeen)

 

57. " " "Namen noemen" door Alberts. Nuchter en poedelnaakt
Het Vaderland, 1 december 1963
(N.N./Paradijs)

 

58. " " Een sober schrijver. "De Franse Slag" van A. Alberts
Het Vaderland, 29 februari 1964
(Fr./Fr.)

 

59. " " Literaire Kroniek
Nederlandse Post, maart 1965, blz. 11
(Fr./Fr.)

 

60. Hans van Haaren "Namen Noemen": een apart boek. Herinneringen aan het vroegere Oost-Indië
De Gooi- en Eemlander, 14 september 1962
(N.N./Paradijs)

 

61. Jan Hardy A. Alberts, De Huzaren van Castricum
De Boekengids, augustus 1974, blz. 372
(Huzaren)

 

62. F.W. v. Heerikhuizen Verbeelding en werkelijkheid
Het Nieuwe Boek, jrg. 1, 1963, blz. 70
(N.N./Paradijs)

 

63. Hans Hermans Dr. A. Alberts; Het einde van een verhouding Indonesië en Nederland tussen 1945 en 1963
Streven, april 1969, blz. 757-758
(Einde verhouding)

 

64. J.W. Hofstra "De Eilanden": smetteloos prozadebuut van A. Alberts
Elseviers Weekblad, 28 februari 1953
(Eilanden)

 

65  " " Alberts' nieuwe boek: stijlproblemen
Elseviers Weekblad, 22 augustus 1953
(Bomen)

 

66. Cor Holst Twee radio-uitzendingen over Alberts;
uitgezonden op 22 en 29 december 1975
VARA-radio (zie Bijlagen I en II)
Tapes Na 28170 en Na 58420 (Nos-archief)
(Algemeen)

 

67. Jan Huisman Van Oorschot wachtte niet vergeefs op "De Vergaderzaal". Een juweeltje van A. Alberts
Algemeen Dagblad, 14 december 1974
(Vergaderzaal)

 

68. " " Oud en nieuw van A.Alberts
Algemeen Dagblad, 26 juli 1975
(N.N./Paradijs -Fr./Fr.-.-Haast hebben)

 

69. Everhard Huizing (zonder titel)
Nieuwsblad van het Noorden, 11 september 1975
(Algemeen)

 

70. G.W. Huygens De Franse Slag
Nieuwe Rotterdamse Courant, 4 april 1964
(Fr./Fr.)

 

71. Vera Illes Ik denk nooit meer aan mijn verhalen - A..Alberts best verkochte auteur
Cultureel Supplement van N.R.C./Handelsblad, 15 augustus 1975
(Algemeen)

 

72. Jaap Joppe A.Alberts, De hollanders komen ons vermoorden
Haagse Courant, 17 oktober 1975
(Hollanders)

 

73. C.J.Kelk Het boek van de maand. A-.Alberts: "De eilanden".
De Groene Amsterdammer, 14 februari 1953
(Eilanden)

 

74. " " n.a.v. "De Bomen"door A. Alberts
De Groene Amsterdammer, 1 augustus 1953
(Bomen)

 

75. " " Het boek van de maand. "Namen noemen" A. Alberts
De Groene Amsterdammer, 8 september 1962
(N.N./Paradijs)

 

76. " " Als God in Frankrijk
De Groene Amsterdammer, 11 januari 1962
(N.N./Paradijs)

 

77. " " In de marge leven de geestigste mensen
Bert Alberts zestig jaar
De Groene Amsterdammer, 21 augaustus 1971
(Algemeen)

 

78. " " Marianne Philips-prijs 1973 voor Albert Alberts
De Groene Amsterdammer, 21 maart 1973
(Algemeen)

 

79. " " Huzarensla van gebeurtenissen tussen 1780 en 1800 door A. Alberts genoeglijk opgediend. Het einde van Nederland als eersterangs mogendheid
De Groene Amsterdammer, 26 september 1973
(Huzaren)

 

80. Gerard Knuvelder "Handboek tot de moderne Nederlandse letterkunde", hieruit: "Over Indonesië", blz. 199-200
's-Hertogenbosch 1963
(Eilanden)

 

81. Gerrit Komrij De bedrevenheid van het weglaten
Een subtiel en beheerst boekje
Vrij Nederland, 7 december 1974
(Vergaderzaal)

 

82. Alfred Kossmann Schitterende novelle van A. Alberts
Het Vrije Volk, 30 november 1974
(Vergaderzaal)

 

83. E.H. Kramer A. Alberts. De Hollanders komen ons vermoorden
N.B.L.C.-Iektuurinformatiedienst
Den Haag, januari 1976
(Hollanders)

 

84. Kronkel
(S. Carmiggelt)
Boeken
Het Parool, 4 oktober 1974
(o.a. Vergaderzaal)

 

85. Jaane Krook De plattegronden en notulen van "De Vergaderzaal"
De Gooi- en Eemlander, 1 maart 1975
(Algemeen-Vergaderzaal)

 

86. " " A. Alberts en zijn twintig jaar oude "vergaderzaal"
Provinciale Zeeuwse Courant, 1 maart 1975
(Algemeen-Vergaderzaal)

 

87. " " A. Alberts en zijn twintig jaar oude vergaderzaal
Leeuwarder Courant, 15 maart 1975
 (Algemeen -Vergaderzaal)

 

88. Daniël de Lange Dr. A. Alberts, Het einde van een verhouding;
Indonesië en Nederland tussen 1945 en 1963
Wending, nr. 24, juli-augustus 1969, blz. 327
(Einde verhouding)

 

89. Manuel van Loggem Rake weergave van een zinloos bestaan
Algemeen Dagblad, 28 maart 1964
(Fr./Fr.)

 

90. Ben Maandag Over Lodewijk XIV en zijn ambities
Het Vrije Volk, 15 januari 1977
(Koning)

 

91. Ileen Montijn Alberts en de liefde voor geschiedenis
Cultureel Supplement van N.R.C./Handelsblad, 28 november 1975
(Hollanders)

 

92. " " Ouderwetser dan ouderwets
Cultureel Supplement van N.R.C./Handelsblad, 4 maart 1977
(Koning)

 

93. Wam de Moor Terborgh, Van Oudshoorn, Nescio en Alberts
De Tijd, 18 september 1971
(o.a. over Alberts; Algemeen)

 

94. " " De billijke bekroning van A. Alberts
De Tijd, 29 februari 1976
(Algemeen)

 

95. R. Nieuwenhuys Tegen een tropisch decor
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 28 februari 1953
(Eilanden)

 

96. " " Tropisch décor - De verhalen van Alberts
Tirade, september 1959, blz. 299-301
(Eilanden)

 

97. " " "Bij het scheiden van de markt"
Hieruit: "Verantwoording", blz. 5-6 en "A. Alberts 1911", blz. 90
(hierin opgenomen:"De jacht", blz. 91-110)
Amsterdam, januari 1960
(Eilanden)

 

98. " " The Tropical Décor
Delta, Auturm 1960, Volume Three, Number 3, blz. 65-69
(Eilanden)

 

99. " " Ongewone herinneringen aan verloren paradijs
"Namen noemen" van A. Alberts
Haagsch Dagblad, 15 september 1962
(N.N./Paradijs)

 

100. " " Franse herinneringen van A. Alberts
Het Parool, 28 december 1963
(Fr./Fr.-Algemeen)

 

101. " " Een beetje gek worden. Over de schrijver A. Alberts
Tirade 16, januari 1972, blz. 11-20
(Algemeen-Eilanden-Bomen-N.N./Paradijs)

 

102. " " "Oost-Indische Spiegel"
hieruit. "A. Alberts" blz. 500-508 en 617-618
Amsterdam 1972
(Algemeen)

 

103. " " "Het laat je niet los. Nederlandse letterkunde over Indonesië van 1935 tot heden. Mensen en landschappen".
Hieruit, "A. Alberts", blz. 91-92
(hierin opgenomen: "Groen", blz. 92-116)
Amsterdam, 1974
(Algemeen-Eilanden)

 

104. " " Alberts houdt van intriges
Hollands Diep, 12 februari 1977, jrg. 3, nr. 3 blz. 24
(Koning)

 

105. R. Nieuwenhuys/
K. Schippers
De geschiedenis van A. Alberts
Hollands Diep, 20 december 1975
(Algemeen)

 

106. K. Np. Vorstin in Oorlog en Vrede
Zutphense Koerier, 2 mei 1963
(Wilhelmina)

 

107. Aad Nuis De geschiedenis buiten het schoolboekje
Haagse Post, 15 januari 1977, blz. 36-37
(Koning)

 

108. G.A. van Oorschot De ontdekking van Alberts
VARA-gids, 11 december 1976, blz. 8
(Algemeen)

 

109. J.J. Oversteegen "Kort geding"
Hieruit: "Inleiding", blz. 7-17
(hierin opgenomen: "De koning is dood")
blz. 34-39
Amsterdam, september 1963
(o.a. over Alberts: Algemeen-Eilanden)

 

110. C.P. Tachtig jaar oorlog
Koerier Kombinatie, 31 maart 1976
(Hollanders)

 

111. Carel Peeters Een landschap achter het voorhoofd
Vrij Nederland, 6 maart 1976
(Bomen)

 

112. R. v. R. "De Franse Slag. Zo maar wat ongewone en openhartige herinneringen van een Nederlander in Franse staatsdienst" door dr. A. Alberts
Haagsche Courant, 29 februari 1964
rubriek: "'t Boekenplankje"
(Fr./Fr.)

 

113. P.M. Reinders Het gevaar van vergaderen
Cultureel Supplement van N.R.C./Handelsblad, 10 januari 1975
(Vergaderzaal)

 

114. R. Reinsma A. Alberts, De Huzaren van Castricum
Prisma-Lectuurvoorlichting
Voorburg, november 1973
(Huzaren)

 

115. " " A. Alberts, De Hollanders komen ons vermoorden
Prisma-Lectuurinformatie
Voorburg, december 1975
(Hollanders)

 

116. " " A. Alberts, Een koning die van geen nee wil horen
Prisma-lektuurinformatiedienst,
Voorburg, januari 1977
(Koning)

 

117. P.H. Ritter Jr. Met het oog der verwondering. Twee merkwaardige schrifturen
Het Boek van Nu, VII, september 1953, blz. 6-7
(o.a. Bomen)

 

118. Annie Romein-
Verschoor
Sine Nomini?
Critisch Bulletin XX, 1953, blz. 257-262
(Eilanden)

 

119. " " Achter de woorden schrijven
Critisch Bulletin XX, 1953, blz. 455-459
(Bomen)

 

120. " " Een huzarenstuk is de halve geschiedenis
Vrij Nederland, 5 januari 1974
(Huzaren)

 

121. R. van Roosbroeck Boedelscheiding
De Standaard, 13 februari 1976
(Hollanders)

 

122. H. de Ruyter A. Alberts, De Huzaren van Castricum
Kleio, december 1973
(Huzaren)

 

123. W.F.S. De huzaren van Castricum
Trouw, 16 oktober 1973
(Huzaren)

 

124. K. Schippers A. Alberts schrijft zijn boeken tussen,de middag op het departement
Haagse Post, 25 augustus 1971
(Algemeen)

 

125. " " A. Alberts schrijft zijn boeken tussen de middag op het department
Bulkboek
Barneveld, 1973, blz. 22-23
(Algemeen)

 

126. G.J. Schutte Historisch nieuws
Nederlands Dagblad, 19 januari 1977
(Koning)

 

127. P. Schr. Weinig bekende episode boeiend in beeld
"De huzaren van Castricum" van A. Alberts
Haarlems Dagblad, 26 januari 1974
(Huzaren)

 

128. Wim J. Simons Alberts en de koning die van geen nee wilde horen
Utrechts Nieuwsblad, 13 augustus 1977
(Koning)

 

129. 1. Sitniakowsky Nederlandse schrijvers blinken uit op korte baan
De Telegraaf, 14 december 1974
(o.a. Vergaderzaal)

 

130. Gabriël Smit Een klein meesterwerk
De Groene Amsterdammer, 1 augustus 1953
(Eilanden-Bomen)

 

131. " " Een klein meesterstuk
Roeping 29, zomer 1953, blz. 337-338
(Eilanden-Bomen)

 

132. " " Voor en tegen A. Alberts "De bomen"
Objectieve letterkundige voorlichting of persoonlijke smaak?
De Volkskrant, 16 september 1953
(Bomen)

 

133. Frans van Steen "Aan Frankrijk uitgeleverd"
De Gelderlander, 17 oktober 1975
(Fr./Fr.)

 

134. W.F. Stafleu Van oorlog tot oorlog
Trouw, 13 januari 1976
(o.a. Hollanders)

 

135. " " Alberts en de grenzen van het land
Trouw, 5 februari 1977
(Koning)

 

136. Ben Stroman Meesterlijke verhalen en een bijna geslaagde novelle
Algemeen Handelsblad, 14 november 1953
(Eilanden-Bomen)

 

137. H.H. Surie Namen noemen
Hollands Weekblad, 4e jrg. nr. 171
12 september 1962, blz. 15-16
(N.N./Paradijs)

 

138. F. de Swert Alberts, de revelatie
Het Volk, 7 februari 1976
(Algemeen)

 

139. G. Toussaint A. Alberts: Wilhelmina, Koningin der Nederlanden, vorstin in oorlog en vrede
De Vrouw en haar huis, 1963, blz. 580
(Wilhelmina)

 

140. Hansmaarten Tromp "Ik heb in mijn leven meer meegemaakt dan gedaan"
De Tijd, 27 februari 1976
(Algemeen)

 

141. W.L.I.V. A. Alberts, De Huzaren van Castricum
Fibula, 14e jrg. nr. 5 en 15e jrg. nr. 1, blz. 12
november 1973-februari 1974
(Huzaren)

 

142. Paul van 't Veer Gemoedelijk en ironisch stukje historie
Het Parool, 24 november 1973
(Huzaren)

 

143. " " " " "De vergaderzaal" van A. Alberts eindelijk verschenen. Een schitterend boek
Het Parool, 16 november 1974
(Vergaderzaal)

 

144. " " " " Alberts, historicus
Het Parool, 16 oktober 1973
(Hollanders)

 

145. " " " " Historie als een sprookje
Het Parool, 8 januari 1977
(Koning)

 

146. A. Viruly Vier oorlogsboeken
Het nieuwe boek, jrg. 1, mei 1963, blz. 240-241
(Augustus (vertaling))

 

147. Ab Visser Drie korte romans
Wekelijks bijvoegsel van de Leeuwarder Courant, 1 februari 1975
(o.a. Vergaderzaal)

 

148. " " De schrijvende ambtenaar
Wekelijks bijvoegsel van de Leeuwarder Courant, 23 augustus 1975
(Algemeen)

 

149. " " Marginale literatuur
Wekelijks bijvoegsel van de Leeuwarder Courant, 12 maart 1977
(Koning)

 

150. C.G.N. De Vooys/
G. Stuiveling
"Schets van de Nederlandse letterkunde",
blz. 235
Groningen, 1959
(Eilanden)

 

151. Bep Vuyk Alberts noemt eindelijk namen. Een stuk leven dat voorbij is
Vrij Nederland, 18 augustus 1962
(Eilanden-N.N./Paradijs)

 

152. J.W. Lodewijk XIV
Utrechts Universiteitsblad, 14 januari 1977
(Koning)

 

153. Hans Warren "De vergaderzaal", een nieuwe korte roman van A. Alberts
Provinciale Zeeuwse Courant, 21 december 1974
(Vergaderzaal)

 

154. T.H. Wendt A. Alberts, Een koning die van geen nee wil horen
N.B.L.C.-lektuurinformatiedienst, januari 1977
Den Haag
(Koning)

 

155. H.L. Wesseling Een vergeten invasie
N.R.C./Handelsblad, 23 november 1973
(Huzaren)

 

156. Hanneke Wijgh A. Alberts, schrijver: Ik heb niet zoveel woorden nodig
De Nieuwe Linie, 26 december 1974
(Algemeen)

 

157. " " Alberts' grote kracht: veel zeggen met weinig woorden
De Nieuwe Linie, 3 september 1975
(Algemeen)

 

158. L.Z. Dr. A. Alberts: Leven op de rand (uit de geschiedenis van Apeldoorn)
Trouw, 29 juli 1974
(Rand)

 

159. Wim Zaal Verdrinken met een pruik op
Elseviers Weekblad, 29 september 1973
(Huzaren)

 

160. Ad Zuiderent Het onversierde heimwee van A. Alberts
Trouw/Kwartet, 11 oktober 1975
(Haast hebben-N.N./Paradijs)

 

161. (zonder naam) Alberts krijgt Amsterdamse Novelleprijs
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 23 november 1953
(Eilanden)

 

162. " " Eenvoud
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 6 november 1954
(Bomen)

 

163. " " Herinneringen aan "verloren paradijs"
Algemeen Dagblad, 17 augustus 1962
(N.N./Paradijs)

 

164. " " Boeken over Indonesië
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 22 december 1962
(o.a. N.N./Paradijs)

 

165. " " "Wilhelmina voor en na 1940"
De Tijd, 5 februari 1963
(Wilhelmina; zie Gids-artikel van december 1962)

 

166. " " "Wij schrijven uit heimwee" zegt indoloog A. Alberts
Algemeen Dagblad, 15 februari 1964
(Algemeen)

 

167. " " Herinneringen en tijdsbeeld
Leeuwarder Courant, 19 februari 1964
(Fr./Fr.)

 

168. " " "Elisabeth Musch"
Friese Koerier, 30 november 1968
 (El. Musch)

 

169. " " "Elisabeth Musch"
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 30 november 1968
(El. Musch)

 

170. " " Marianne Philips-prijs voor Alberts
Het Binnenhof, 19 maart 1973
(Algemeen)

 

171. " " Boeken
Elseviers Weekblad, 2 juni 1973
(o.a. Huzaren)

 

172. " " De Huzaren van Castricum
Het Nederlandse Boek, december 1973
(Huzaren)

 

173. " " Historisch Panorama
Olie, juli 1974
(Huzaren)

 

174. " " "Mooiste boek van deze eeuw"
Bureau Voorlichting Provinciaal bestuur van Utrecht, 5 oktober 1974
(Vergaderzaal)

 

175. " " Kees van Iersel tekent contract met VARA-tv.
Brabants Nieuwsbald, 2 juli 1975
(Vergaderzaal)

 

176. " " Unicum
Haagse Post, 19 juli 1975
(N.N./Paradijs-Fr./Fr. - Haast hebben)

 

177. " " "De Hollanders komen ons vermoorden"
Rotterdamsch Nieuwsblad, 17 oktober 1975
(Hollanders)

 

178. " " Goed verhaal over scheiding van de Nederlanden
Leeuwarder Courant, 27 november 1975
(Hollanders)

 

179. " " Constantijn Huygensprijs voor A. Alberts
Het Binnenhof, 3 december 1975
(Algemeen)

 

180. " " Huygensprijs aan A. Alberts
Het Vaderland, 3 december 1975
(Algemeen)

 

181. " " Blaricummer A. Alberts kreeg de Constantijn Huygensprijs
Laarder Courant De Bel/Nieuwsblad voor Huizen,
12 december 1975
(Algemeen)

 

182. " " A. Alberts, De Hollanders komen ons vermoorden
Het Nederlandse Boek, december 1975
(Hollanders)

 

183. " " A. Alberts, De Hollanders komen ons vermoorden
Avenue, december 1975
(Hollanders)

 

184. " " De Hollanders komen ons vermoorden
Het Binnenhof, 3 februari 1976
(Hollanders)

 

185. " " A. Alberts: "De bomen"
De Groene Amsterdammer, 3 maart 1976
(Bomen)

 

186. " " "Tachtigjarige oorlog" uit:"Details en globale lijnen in oude en nieuwe geschiedenis"
Boekenweek-bijlage van de Provinciale Zeeuwse Courant, 27 maart 1976
(o.a. Hollanders)

 

187. " " VARA belicht schrijver-historicus A. Alberts
Drentse en Asser Courant, 14 december 1976
(Algemeen)

 

188. " " Paul Steenbergen in "De Vergaderzaal"
De Telegraaf, 15 december 1976
(Vergaderzaal)

 

189. " " A. Alberts. Een koning die van geen nee wil horen
De Groene Amsterdammer, 2 maart 1977
Rubriek "Varia"
(Koning)

 

190. " " De Zonnekoning
Nieuwsblad van het Noorden, 24 maart 1977
(Koning)

 

 


Laatste wijziging: 01.07.2015