A. Alberts & H.J. Friedericy, schrijvers

 

 

 

Herman Erinkveld, Walter van de Laar

Albert Alberts : eerste poging tot een volledige beschrijving van leven en werk

Arnhem ; Groesbeek : s.n., 1979
Scriptie KU Nijmegen, 1979
© H. Erinkveld en W. van de Laar

Inhoudsopgave
Voorwoord
Inleiding
Hoofdstuk I
Hoofdstuk II
Hoofdstuk II.1
Hoofdstuk II.2
Hoofdstuk II.3
Hoofdstuk II.4
Hoofdstuk III
Hoofdstuk III.1
Hoofdstuk III.2
Hoofdstuk III.3
Hoofdstuk III.4
Hoofdstuk III.5
Hoofdstuk III.6
Nabeschouwing
Hoofdstuk IV
Hoofdstuk IV.1
Hoofdstuk IV.2
Hoofdstuk IV.3
Hoofdstuk IV.4
Hoofdstuk IV.5
Hoofdstuk IV.6
Hoofdstuk IV.7
Hoofdstuk IV.8
Nabeschouwing
Handleiding.....
Bibliografie.....
Bijlage I
Bijlage II
Bijlage III

INHOUDSOPGAVE

 

VOORWOORD

 

INLEIDING

 

HOOFDSTUK I BIOGRAFIE van Albert Alberts (tot 1978)

 

HOOFDSTUK II BIBLIOGRAFIE van het werk van (Dr.) A. Alberts
Ten Geleide

II.l.  Overzicht van het scheppend proza, chronologisch gerangschikt
II.I.A.In boekvorm verschenen
II.l.B.Anders dan in boekvorm verschenen
II.I.C.In bloemlezingen opgenomen

II.2.  Analytische bibliografie van de door (Dr.) A. Alberts gesigneerde publicaties in "De Groene Amsterdammer", chronologisch gerangschikt (1951 - 1961)
II.3.  Overzicht van het niet-scheppend proza, chronologisch gerangschikt
II.3.A.In boekvorm verschenen
II.3.B.In tijdschriften verschenen

II.4.  Overzicht van door (Dr.) A. Alberts bewerkt en vertaald werk, chronologisch gerangschikt
11.4.A.Scheppend werk
II.4.B.Niet-scheppend werk

 

HOOFDSTUK III POGING TOT EEN STRUCTUUR-ANALYTISCHE BENADERING VAN DE ZES LITERAIRE WERKEN
Ten Geleide

III.I. Beschrijving van DE EILANDEN
       De boekuitgave
III.I.1 GROEN
       Korte inhoud
       De opbouw van het verhaal
       De stijl
       De tijd
       De ruimte
       Het perspectief
       De personages
       Belangrijke motieven
III.1.2. HET MOERAS
       Korte inhoud
       De opbouw van het verhaal
       De stijl
       De tijd
       De ruimte
       Het perspectief
       De personages
       Belangrijke motieven

III.2. Beschrijving van DE BOMEN
       De boekuitgave
       Korte inhoud
       De opbouw van het verhaal
       De stijl
       De tijd
       De ruimte
       Het perspectief
       De personages
       Belangrijke motieven

III.3. Beschrijving van IN EN UIT HET PARADIJS GETILD
       De boekuitgave
       Korte inhoud
       De opbouw van het verhaal
       De stijl
       De tijd
       De ruimte
       Het perspectief
       De personages
       Belangrijke motieven

III.4. Beschrijving van AAN FRANKRIJK UITGELEVERD
       De boekuitgave
       Korte inhoud
       De opbouw van het verhaal
       De stijl
       De tijd
       De ruimte
       Het perspectief
       De personages
       Belangrijke motieven

III.5. Beschrijving van DE VERGADERZAAL
       De boekuitgave
       Korte inhoud
       De opbouw van het verhaal
       De stijl
       De tijd
       De ruimte
       Het perspectief
       De personages
       Belangrijke motieven

III.6. Beschrijving van HAAST HEBBEN IN SEPTEMBER
       De boekuitgave
III.6.1. DE ONBEKENDE MAARSCHALK
       Korte inhoud
       De opbouw van het verhaal
       De stijl
       De tijd
       De ruimte
       Het perspectief
       De personages
       Belangrijke motieven
III.6.2. DE BERG VAN SORIA
       Korte inhoud
       De opbouw van het verhaal
       De stijl
       De tijd
       De ruimte
       Het perspectief
       De personages
       Belangrijke motieven

Nabeschouwing

 

HOOFDSTUK IV WAARDERINGSGESCHIEDENIS VAN HET - IN BOEKVORM VERSCHENEN - VERHALEND PROZA VAN A. ALBERTS
Ten Geleide

IV.l. DE EILANDEN
IV.2. DE BOMEN
IV.3. NAMEN NOEMEN
      (IN EN UIT HET PARADIJS GETILD)

IV.4. DE FRANSE SLAG
      (AAN FRANKRIJK UITGELEVERD)

IV.5. Een tussenbalans; Alberts 60 jaar
IV.6. DE VERGADERZAAL
IV.7. HAAST HEBBEN IN SEPTEMBER
IV.8. Alberts ontvangt de "Constantijn-Huygensprijs"
Nabeschouwing
Handleiding bij de "Bibliografie van de secundaire literatuur"
Bibliografie van de secundaire literatuur

 

BIJLAGE I ROELANDS I
Gesprek tussen Jan Roelands en Albert Alberts, uitgezonden door de VARA-radio op 22 december 1976

 

BIJLAGE II ROELANDS II
Gesprek tussen Jan Roelands en Albert Alberts, uitgezonden door de VARA-radio op 29 december 1976

 

BIJLAGE III
Overzicht van de volledige teksten der jury-rapporten m.b.t. de aan Alberts toegekende onderscheidingen


Laatste wijziging: 26.06.2015