A. Alberts & H.J. Friedericy, schrijvers

 

 

 

Herman Erinkveld, Walter van de Laar

Albert Alberts : eerste poging tot een volledige beschrijving van leven en werk

Arnhem ; Groesbeek : s.n., 1979
Scriptie KU Nijmegen, 1979
© H. Erinkveld en W. van de Laar

Inhoudsopgave
Voorwoord
Inleiding
Hoofdstuk I
Hoofdstuk II
Hoofdstuk II.1
Hoofdstuk II.2
Hoofdstuk II.3
Hoofdstuk II.4
Hoofdstuk III
Hoofdstuk III.1
Hoofdstuk III.2
Hoofdstuk III.3
Hoofdstuk III.4
Hoofdstuk III.5
Hoofdstuk III.6
Nabeschouwing
Hoofdstuk IV
Hoofdstuk IV.1
Hoofdstuk IV.2
Hoofdstuk IV.3
Hoofdstuk IV.4
Hoofdstuk IV.5
Hoofdstuk IV.6
Hoofdstuk IV.7
Hoofdstuk IV.8
Nabeschouwing
Handleiding.....
Bibliografie.....
Bijlage I
Bijlage II
Bijlage III

Paragraaf 1

 

OVERZICHT VAN HET SCHEPPEND PROZA, CHRONOLOGISCH GERANGSCHIKT

 

A. IN BOEKVORM VERSCHENEN

 

  1952
 1. DE EILANDEN
  Amsterdam, november 1952

  1953
 2. DE BOMEN
  Amsterdam, 1953

  1954
 3. DE EILANDEN
  tweede druk, Amsterdam, januari 1954

  1962
 4. NAMEN NOEMEN. Zo maar wat ongewone en openhartige herinneringen aan het leven in een verloren paradijs, dat Nederlands-Indië heette, 1939 - 1947
  Amsterdam, 1962

  1963
 5. DE FRANSE SLAG. Zo maar wat ongewone en openhartige herinneringen van een Nederlander in Franse Staatsdienst, 1937 - 1939
  Amsterdam, 1963

  1965
 6. DE EILANDEN
  (serie: "De Witte Olifant")
  derde druk, Amsterdam, januari 1965

  1973
 7. DE EILANDEN / VERHALEN
  Indisch-Nederlandse letterkunde drie
  Bulkboek 18, Utrecht, 1973
 8. DE EILANDEN
  vierde druk, Amsterdam, juni 1973

  1974
 9. DE VERGADERZAAL. Roman
  Amsterdam, z.j.

  1975
 10. DE VERGADERZAAL
  tweede druk, Amsterdam, januari 1975
 11. DE EILANDEN
  vijfde druk, Amsterdam, maart 1975
 12. AAN FRANKRIJK UITGELEVERD
  herdruk van "De Franse Slag"
  Amsterdam, z.j.
 13. IN EN UIT HET PARADIJS GETILD
  herdruk van "Namen noemen"
  Amsterdam, z.j.
 14. HAAST HEBBEN IN SEPTEMBER
  Amsterdam, z.j.
 15. DE BOMEN tweede druk, Amsterdam, 1975

  1976
 16. DE VERGADERZAAL
  derde druk, Amsterdam, januari 1976

 

B. ANDERS DAN IN BOEKVORM VERSCHENEN

 

  1949
 1. BATAVIA EN DJAKARTA
  Libertinage, jrg. 2, juli-augustus 1949, blz. 298-308

  1950
 2. DE JACHT
  Libertinage, jrg. 3, mei-juni 1950, blz. 161-180
  (voor-publicatie van "De Jacht" uit "De eilanden", 1952)
 3. INDONESIE, EUROPA EN DE MOERDIJK
  Libertinage, jrg. 3, mei-juni 1950, blz. 228-231
 4. GROEN
  Libertinage, jrg. 3, juli-augustus 1950, blz. 241-262
  (voorpublicatie van "Groen" uit "De eilanden", 1952)

  1951
 5. DE KONING IS DOOD
  Libertinage, jrg. 4, maart-april 1951, blz. 138-143
  (voorpublicatie van "De koning is dood" uit "De eilanden", 1952)
 6. ONZE LIEVE VROUW VAN DE ZEVEN BOCHTEN
  De Groene Amsterdammer, 29 september 1951
  (zie ook onder Paragraaf 2, nr. 1)
 7. HET LAATSTE EILAND
  Libertinage, jrg. 4, november-december 1951, blz. 413-420
  (voorpublicatie van "Het laatste eiland" uit "De eilanden", 1952)
 8. DE MENS
  De Nieuwe Stem VI, 1951, blz. 169-175

  1952
 9. HET WANDELEND BOS VAN MBA'MBAWANGO
  De Groene Amsterdammer, 19 januari 1952
  (zie ook onder Paragraaf 2, nr. 2)
 10. EEN AVOND MET FREDERIK. 1947
  De Nieuwe Stem VII, 1952, blz. 149-159

  1953
 11. DE KLANT UIT HET HIERVOORMAALS
  De Groene Amsterdammer, 1 augustus 1953
  (zie ook onder Paragraaf 2, nr. 7)
 12. ATJEH, 1910: EEN TOCHT NAAR KEUREUTOE
  De Groene Amsterdammer, 3 oktober 1953
  (zie ook onder Paragraaf 2, nr. 12)
 13. DE KONING UIT DE BLAUWBAARDSKAMER
  De Groene Amsterdammer, 24 december 1953
  (zie ook onder Paragraaf 2, nr. 17)

  1954
 14. DE OUDE SCHEVENINGSE WEG
  De Groene Amsterdammer, 23 januari 1954
  (zie ook onder Paragraaf 2, nr. 20)
 15. NATUUR.........
  De Groene Amsterdammer, 17 april 1954
  (zie ook onder Paragraaf 2, nr. 23)
 16. DE VERGADERZAAL
  De Gids 1954 (I), blz. 312-320
  (voor-publicatie van het Eerst hoofdstuk uit "De vergaderzaal", 1974)
 17. MENEER GRAHAM LAAT DE KINDEREN KOMEN
  De Groene Amsterdammer, 26 juni 1954
  zie ook onder Paragraaf 2, nr. 27)
 18. LES AMIS DU PLEIN AIR
  De Groene Amsterdammer, 7 augustus 1954
  (zie ook onder Paragraaf 2, nr. 30)
 19. TWEE DAGEN IN HET PARADIJS
  De Groene Amsterdammer, 11 september 1954
  (fragmenten hieruit zijn opgenomen in verscheidene hoofstukken van "Namen noemen", vooral in "Het mooiste eiland van de wereld"; zie ook onder Paragraaf 2, nr. 35)
 20. DE STER WAS AFGELEGD
  De Groene Amsterdammer, 16 oktober 1954
  (fragmenten hieruit zijn opgenomen in verscheidene hoofdstukken van "De Franse Slag" (1963); zie ook onder Paragraaf 2, nr. 38)
 21. WOORDEN, WOORDEN, WOORDEN. DE HAMLETS VAN DE TUSSENHANDEL.
  De Groene Amsterdammer, 13 november 1954
  (zie ook onder Paragraaf 2, nr. 41)
 22. DE KONING EN ZIJN KNECHT
  De Groene Amsterdammer, 24 december 1954
  (voorpublicatie van het laatste gedeelte van "Het mooiste eiland van de wereld" uit "Namen noemen" (1962); zie ook onder Paragraaf 2, nr. 44)

  1955
 23. TIEN JAAR NA DE BEVRIJDING. EEN OPINIE-ONDERZOEK IN 1823
  De Groene Amsterdammer", 30 april 1955
  (zie ook onder Paragraaf 2, nr. 49)
 24. TWEE EILANDEN - TWEE TIJDPERKEN. BALI 1950 - MADOERA 1930
  De Groene Amsterdammer, 7 mei 1955
  (fragmenten hieruit zijn opgenomen in "Een dorp in de zon", het zesde hoofdstuk uit "Namen noemen" (1962); zie ook onder Paragraaf 2, nr. 51)
 25. IN UTRECHT WOONT ALTIJD WEL EEN PROFESSOR
  De Groene Amsterdammer, 23 juli 1955
  (zie ook onder Paragraaf 2, nr. 56)
 26. ALS 'T ZONDAG IS EN HEEL MOOI WEER
  De Groene Amsterdammer, 13 augustus 1955
  (zie ook onder Paragraaf 2, nr. 58)
 27. DE STEMMEN, DE ZEE EN DE VISSEN
  De Groene Amsterdammer, 24 september 1955
  (fragmenten hieruit zijn opgenomen in "Er wordt gewerkt in Indië", het vierde hoofdstuk uit "Namen noemen" (1962); zie ook onder Paragraaf 2, nr. 61)
 28. DE GEZAGVOERDER
  De Groene Amsterdammer, 8 oktober 1955
  (zie ook onder Paragraaf 2, nr. 62)
 29. VAN SPITSUUR NAAR PAMPUS
  De Groene Amsterdammer, 12 november 1955
  (zie ook onder Paragraaf 2, nr. 65)
 30. WANNEER DE PREDIKANT NU EENS NIET OP DE KANSEL STAAT
  De Groene Amsterdammer, 24 december 1955
  (zie ook onder Paragraaf 2, nr. 68)
 31. DE ONBEKENDE MAARSCHALK
  De Groene Amsterdammer, 24 december 1955
  (voorpublicatie van "De onbekende maarschalk" uit "Haast hebben in september" (1975); zie ook onder Paragraaf 2, nr. 69)

  1956
 32. OP HET ALLERLAAGST NIVEAU
  De Groene Amsterdammer, 11 februari 1956
  (fragmenten hieruit zijn opgenomen in "We gaan regeren", het veertiende hoofdstuk uit "Namen noemen" (1962); zie ook onder Paragraaf 2, nr. 70)
 33. DE HERFST VAN HET HEIMWEE
  De Groene Amsterdammer, 13 oktober 1956
  (voorpublicatie van het gelijknamige verhaal uit "Haast hebben in september" (1975) )
 34. ZEE, ONVERGETELIJKE ZEE BIJ PEROU
  De Gids 1956 (II), blz. 270-276
  (voorpublicatie van "Zee, onvergetelijke zee bij Perou uit "Haast hebben in september" (1975) )
 35. OP 1500 METER AFSTAND VAN DE WERELDSTAD
  De Groene Amsterdammer, 1 december 1956
  (zie ook onder Paragraaf 2, nr. 87)
 36. EEN EILAND VAN KOMEN EN GAAN
  De Groene Amsterdammer, 22 december 1956
  (fragmenten hieruit zijn opgenomen in "Het leven van een prinsgemaal" en "Het mooiste eiland van de wereld", hoofdstukken uit "Namen noemen" (1962); zie ook onder Paragraaf 2, nr. 88)

  1957
 37. CADIZ. "De kamer zonder deuren"
  De Gids, maart 1957, blz. 145-149
  (voorpublicatie van "Cadiz. De kamer zonder deuren" uit "Haast hebben in september" (1975)
 38. DE DAKEN
  De Gids, juli 1957, blz. 50-53
 39. ZE ZIJN ALLEMAAL WEER THUIS
  De Groene Amsterdammer, 7 september 1957
  (zie ook onder Paragraaf 2, nr. 9.1,)
 40. DE LEGE WERELD INGEJAAGD
  De Groene Amsterdammer, 12 oktober 1957
  (zie ook onder Paragraaf 2, nr. 92)
 41. DE AUTO VAN DE ZUSTERS
  De Groene Amsterdammer, 21 december 1957
  (voorpublicatie van het laatste gedeelte van "De oorlog en het nationalisme naderen", het tiende hoofdstuk uit "Namen noemen"(1962); zie ook onder Paragraaf 2, nr. 99)

  1958
 42. WIM KAN ER NIET OM LACHEN
  De Groene Amsterdammer, 5 juli 1958
  (zie ook onder Paragraaf 2, nr. 106)
 43. BEGRAVEN MET HUN PLEZIER
  De Groene Amsterdammer, 9 augustus 1958
  (zie ook onder Paragraaf 2, nr. 109)

  1959
 44. DE AUTO VAN DE ZUSTERS
  opgenomen in "Kinderen van ons volk; plant hen in Uw hart", 1959 (voorpublicatie van het laatste gedeelte van "De oorlog en het nationalisme naderen", het tiende hoofdstuk uit "Namen noemen" (1962); zie ook onder punt 41 van deze lijst)
 45. DE GAST VAN HEINDE EN VERRE
  De Groene Amsterdammer, 30 mei 1959
  (zie ook onder Paragraaf 2, nr. 116)

  1960
 46. FRIESLAND, 0 FRIESLAND
  De Groene Amsterdammer, 23 april 1960
  (zie ook onder Paragraaf 2, nr. 126)
 47. DE BEVRIJDING VAN DE HOLLANDERS
  De Groene Amsterdammer, 20 augustus 1960
  (fragmenten hieruit zijn opgenomen in "De Gevangenissen" en "We kruipen er uit", de hoofdstukken 12 en 13 uit "Namen noemen" (1962); zie ook onder Paragraaf 2, nr. 134)
 48. THE CHASE (a story, with two drawings by Lex Metz)
 49. Delta, Autumn 1960, Volume Three, Number Three, p. 70-87
  (vertaling van "De Jacht" uit "De eilanden" (1952) )
 50. BROEDER WILLEM, EEN MONNIK UIT TER APEL
  De Groene Amsterdammer, 24 december 1960
  (zie ook onder Paragraaf 2, nr. 140)

  1961
 51. DE METRO VAN BIENVENUE
  De Groene Amsterdammer, 5 augustus 1961
  (zie ook onder Paragraaf 2, nr. 152)
 52. EEN KNORRIGE KEIZER OP KERSTMIS
  De Groene Amsterdammer, 23 december 1961
  (zie ook onder Paragraaf 2, nr. 153)

  1962
 53. DE NACHTEGALEN VAN DE KEIZER
  De Gids, januari 1962, blz. 40-45
  (voorpublicatie van "De nachtegalen van de keizer" uit "Haast hebben in september" (1975) )
 54. NAMEN NOEMEN, HET LEVEN VAN EEN PRINSGEMAAL
  De Gids, februari 1962, blz. 119-126
  (voorpublicatie van "Het leven van een prins-gemaal" uit "Namen noemen" van datzelfde jaar)
 55. NAMEN NOEMEN, HET MOOISTE EILAND VAN DE WERELD
  De Gids, maart 1962, blz. 232-241
  (voorpublicatie van "Het mooiste eiland van de wereld" uit "Namen noemen" van datzelfde jaar)
 56. NAMEN NOEMEN, WE GAAN REGEREN
  De Gids, april 1962, blz. 307-316
  (voorpublicatie van "We gaan regeren" uit "Namen noemen" van datzelfde jaar)
 57. NAMEN NOEMEN, VERDWIJNEN
  De Gids, mei-juni 1962, blz. 411-419
  (voor-publicatie van "Verdwijnen", het laatste hoofdstuk uit "Namen noemen" van datzelfde jaar)
 58. DE NACHTEGALEN VAN DE KEIZER
  BOUQUET, huisorgaan van Oud-wijnkopers, nr. 19, Haarlem 1962
  (zie punt 52 van deze lijst)

  1963
 59. DE SPOKEN VAN DE BEN ALDER
  Personeelsorgaan van de Amsterdamse Bank
  Kerstnummer, december 1963
  (voorpublicatie van het gelijknamige verhaal uit "Haast hebben in september" (1975) )

  1974
 60. HAAST HEBBEN IN SEPTEMBER
  Tirade-Speciaal t.g.v. 200ste Tirade-nummer
  november 1974, blz. 440-450
  (voorpublicatie van het gelijknamige titelverhaal uit de in 1975 verschijnende verhalenbundel)

  1975
 61. ZEE, ONVERGETEIIJKE ZEE BIJ PEROU
  Tirade, jrg. 19, februari 1975, blz. 109-115
  (voorpublicatie van "Zee, onvergetelijke zee bij Perou" uit "Haast hebben in september" (1975); zie ook onder punt 34 van deze lijst)

  1977
 62. EEN DUEL IN SINT PETERSBURG
  Hollands Diep, jrg. 3, nr. 12/13, 18 juni 1977, blz. 78-79

 

C. IN BLOEMLEZINGEN OPGENOMEN

 

  1959
 1. DE ONBEKENDE MAARSCHALK
  opgenomen in: "Moderne Nederlandse Verhalen" van C.J. Kelk
  Utrecht, 1959

  1960
 2. DE JACHT
  opgenomen in: "Bij het scheiden van de markt" van R. Nieuwenhuys
  Amsterdam, januari 1960, blz. 91-110

  1963
 3. DE KONING IS DOOD
  opgenomen in: "Kort geding" van J.J. Oversteegen
  Amsterdam, september 1963, blz. 34-39

  1974
 4. GROEN
  opgenomen in: "Het laat je niet los" van R. Nieuwenhuys
  Amsterdam, 1974, blz. 93-116

 


Laatste wijziging: 26.06.2015