A. Alberts & H.J. Friedericy, schrijvers

 

 

 

Herman Erinkveld, Walter van de Laar

Albert Alberts : eerste poging tot een volledige beschrijving van leven en werk

Arnhem ; Groesbeek : s.n., 1979
Scriptie KU Nijmegen, 1979
© H. Erinkveld en W. van de Laar

Inhoudsopgave
Voorwoord
Inleiding
Hoofdstuk I
Hoofdstuk II
Hoofdstuk II.1
Hoofdstuk II.2
Hoofdstuk II.3
Hoofdstuk II.4
Hoofdstuk III
Hoofdstuk III.1
Hoofdstuk III.2
Hoofdstuk III.3
Hoofdstuk III.4
Hoofdstuk III.5
Hoofdstuk III.6
Nabeschouwing
Hoofdstuk IV
Hoofdstuk IV.1
Hoofdstuk IV.2
Hoofdstuk IV.3
Hoofdstuk IV.4
Hoofdstuk IV.5
Hoofdstuk IV.6
Hoofdstuk IV.7
Hoofdstuk IV.8
Nabeschouwing
Handleiding.....
Bibliografie.....
Bijlage I
Bijlage II
Bijlage III

Paragraaf 3

 

OVERZICHT VAN HET NIET-SCHEPPEND PROZA, CHRONOLOGISCH GERANGSCHIKT

 

A. IN BOEKVORM VERSCHENEN

 

  1939
 1. BAUD EN THORBECKE, 1847 - 1851. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in letteren en wijsbegeerte aan de rijksuniversiteit te Utrecht, op gezag van den rector magnificus Dr. F.H. Qiux, hoogleraar in de faculteit der geneeskunde, volgens besluit van den senaat der universiteit in het openbaar te verdedigen op vrijdag 22 september 1939 des namiddags te 4 uur.
  Utrecht, 1939

  1963
 2. WILHELMINA, KONINGIN DER NEDERLANDEN, VORSTIN IN OORLOG EN VREDE
  's-Gravenhage, februari 1963
 3. KONING WILLEM III
  's-Gravenhage, 1963

  1964
 4. KONING WILLEM II
  's-Gravenhage, 1964

  1965
 5. JOHAN RUDOLF THORBECKE
  's-Gravenhage, 1965

  1966
 6. IN DE TIJD GEZET
  Uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de oudste vakbond van ons land, de Algemene Nederlandsche Grafische Bond
  Amsterdam, 1966
 7. NEDERLAND tussen verleden en toekomst
  Een fotoboek van Cas Oorthuys met teksten van dr. A. Alberts
  Amsterdam - Antwerpen, z.j.

  1967
 8. LATFN WE VREDE SLUITEN. De merkwaardige voorgeschiedenis van de vrede van Breda
  Wormerveer, 1967

  1968
 9. EEN EEUW IN BEWEGING
  Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Stork N.V.
  Nijmegen, 1968
 10. HET EINDE VAN EEN VERHOUDING. Indonesië en Nederland tussen 1945 en 1963
  Nauta - reeks nr. 17
  Alphen aan den Rijn, 1968

  1970
 11. Het Twee-Landenboek (in het Japans vertaald)
  Geschreven in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken t.g.v. de Wereldtentoonstelling in Osaka
  Osaka, 1970

  1972
 12. DE PLANTAGE ALS SIERAAD AAN DE AMSTEL
  Geschreven in samenwerking met A.J. Vos en D.H. Wolff
  Amsterdam, 1972

  1973
 13. DE HUZAREN VAN CASTRICUM. Een geschiedenis van de Nederlandse Republiek van 1780 tot 1800
  Amsterdam, 1973
 14. LEVEN OP DE RAND. Uit de geschiedenis van Apeldoorn
  Opgenomen in de serie: "Stad en dorp"
  's-Gravenhage, november 1973

  1975
 15. DE HOLLANDERS KOMEN ONS VERMOORDEN. De scheiding tussen Noord- en Zuid-Nederland 1585 - 1648
  Amsterdam, 1975

  1976
 16. EEN KONING DIE VAN GEEN NEE WIL HOREN. De Europese ambities van Lodewijk XIV 1638 - 1715
  Amsterdam, 1976

 

B. IN TIJDSCHRIFTEN VERSCHENEN

 

  1958
 1. PROFESSOR GERRETSON EN GEERTEN GOSSAERT
  De Gids, november 1958, blz. 269-273

  1962
 2. WILHELMINA VOOR EN NA 1940
  De Gids, december 1962, blz. 342-346

  1964
 3. DR.S.L. VAN DER WAL: HET ONDERWIJSBELEID IN NEDERLANDS-INDIE 1900-1940, EEN BRONNENPUBLICATIE
  Bijdragen voor de geschiedenis der Nederlanden, deel 19, afl. 1 januari 1964

  1975
 4. DE KOMST VAN DE BROER VAN SHERLOCK HOLMES
  uit: "Zestig jaar Leo Vroman"
  Tirade 19, mei-juni 1975, blz. 277-279

  1976
 5. LASTPAK NAAR HET ZUIDWESTEN
  Tirade, april 1976, jrg. 20, blz. 242-256
 6. 6. HET GELIJK VAN W.F.HERMANS IN DE ZAAK MULTATULI
  Hollands Diep, nr. 11, 22 mei 1976, blz. 12-15
 7. HET BOEK ALS BARBAAR. Henri Michaux/Barbaar in Azië
  Hollands Diep, jrg. 2, nr. 21, 9 oktober 1976, blz. 17
 8. HONDERD JAAR DE GROENE AMSTERDAMMER. Een morgen, een middag en weer een morgen
  Hollands Diep, jrg. 2, nr. 27, 31 december 1976, blz. 20-22 en 24

  1977
 9. HET LEVEN EN STERVEN VAN KONING MACBETH. Verbeelding en Waarheid
  Tirade 21, februari 1977, blz. 104-116
 10. L'HISTOIRE SE REPETE
  Hollands Diep, jrg. 3, nr. 4, 26 februari 1977, blz. 12-13
 11. EEN FOTO VAN DE DORDOGNE
  n.a.v. Henk Romijn Meijer: "Bon Voyage, Napoléon"
  Hollands diep, jrg. 3, nr. 6, 26 maart 1977, blz. 24
 12. DE POLITIEKE PRENT IN MADURODAM
  Hollands Diep, jrg. 3, nr. 10, 21 mei 1977, blz. 16-17

 


Laatste wijziging: 26.06.2015