A. Alberts & H.J. Friedericy, schrijvers

 

 

 

Herman Erinkveld, Walter van de Laar

Albert Alberts : eerste poging tot een volledige beschrijving van leven en werk

Arnhem ; Groesbeek : s.n., 1979
Scriptie KU Nijmegen, 1979
© H. Erinkveld en W. van de Laar

Inhoudsopgave
Voorwoord
Inleiding
Hoofdstuk I
Hoofdstuk II
Hoofdstuk II.1
Hoofdstuk II.2
Hoofdstuk II.3
Hoofdstuk II.4
Hoofdstuk III
Hoofdstuk III.1
Hoofdstuk III.2
Hoofdstuk III.3
Hoofdstuk III.4
Hoofdstuk III.5
Hoofdstuk III.6
Nabeschouwing
Hoofdstuk IV
Hoofdstuk IV.1
Hoofdstuk IV.2
Hoofdstuk IV.3
Hoofdstuk IV.4
Hoofdstuk IV.5
Hoofdstuk IV.6
Hoofdstuk IV.7
Hoofdstuk IV.8
Nabeschouwing
Handleiding.....
Bibliografie.....
Bijlage I
Bijlage II
Bijlage III

Hoofdstuk III

 

POGING TOT EEN STRUCTUUR-ANALYTISCHE BENADERING VAN DE ZES LITERAIRE WERKEN

 

Ten Geleide

 

De zes literaire werken van Alberts heb ik in dit hoofdstuk benaderd op de wijze van de structuuranalyse; daarbij heb ik zo strak mogelijk de hand gehouden aan het uitsplitsen van de structuurelementen inhoud, opbouw, tijd, ruimte, perspectief, personages en motieven. Een verhaal is echter een eenheid en de structuurelementen zijn vaak zo nauw met elkaar verbonden, dat het nog al eens moeilijk is om ze volledig los van elkaar te beschrijven. Het meest duidelijk deed dit probleem zich voor bij het analyseren van "Groen" uit "De eilanden", waarin de ontwikkeling van het hoofdmotief voortdurend door de ruimte bepaald wordt.

 

Voor mij is het duidelijk geworden, dat de structuuranalyse zich beter leent voor fictieve verhalen, dan voor, wat ik zou willen noemen, verhalen die de werkelijkheid zo dicht mogelijk willen benaderen. Alberts heeft beide soorten verhalen geschreven. Tot de eerste groep behoren "De eilanden", "De bomen", "De vergaderzaal" en de meeste verhalen uit "Haast hebben in september". In deze verhalen zijn de elementen tijd, ruimte en motieven veel duidelijker aan te wijzen als dragers van de structuur dan in "In en uit het paradijs getild" en "Aan Frankrijk uitgeleverd". In deze laatste twee zijn het vooral de elementen,opbouw, stijl en perspectief, waarmee de schrijver aan een aantal reële gebeurtenissen een eigen, literair karakter geeft.

 

Omdat de fictieve verhalen derhalve beter geschikt waren voor een zo volledig mogelijke structuuranalyse, heb ik wel naar die volledigheid gestreefd in de twee verhalen uit "De eilanden", "De bomen", De vergaderzaal" en in de twee verhalen uit "Haast hebben in september". Bij de twee andere boeken heb ik geprobeerd de meest karakteristieke momenten van de verschillende structuurelementen te signaleren.

 


Laatste wijziging: 26.06.2015