A. Alberts & H.J. Friedericy, schrijvers

 

 

 

 

Secundaire bibliografie x

 

1953

C.J. Kelk - Het boek van de maand : A. Alberts - De eilanden. - In: De Groene Amsterdammer, 14-2-1953

J. W. Hofstra - 'De Eilanden' : smetteloos prozadebuut van A. Alberts. - In: Elseviers Weekblad, 28-2-1953

Rob Nieuwenhuys - Tegen een tropisch decor. - In: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 28-2-1953

Cl. Bittremieux - 'De Eilanden" van A. Alberts : volwaardig debuut. - In: De Nieuwe Gids, 22-3-1953

J. Greshoff - Allerbeste grondstof van het zuiverste water. - In: Het Vaderland, 28-3-1953

P.H. Dubois - Eenzaamheid, spleen en bedwongen ontroering. - In: Het Boek van nu 6 (1953) 10 (april) p. 185-186 (over De eilanden)

Annie Romein-Verschoor - Sine Nomine? - In: Critisch Bulletin 20 (1953) (juni) p. 257-262 (over De eilanden)

H.A. Comperts - Pruimejantjes en Woutertjes. - In: Het Parool, 18-7-1953 (over De bomen)

Gabriël Smit - Een klein meesterstuk. - In: Roeping 29 (1953) (juli) p. 337-338 (over De bomen)

C.J. Kelk - Weerzin tegen het complex. - In: De Groene Amsterdammer, 1-8-1953

Cl. Bittremieux - Een tweede maal A. Alberts en nog verrassend. - In: De Nieuwe Gids, 2-8-1953, p. 9-10 (over De bomen)

J.W. Hofstra - Alberts' nieuwe boek : stijlproblemen. - In: Elseviers Weekblad, 22-8-1953 (over De bomen)

Maurits Molenaar - [Over: Alberts, A. De bomen. Amsterdam, 1953] . - In: Roeping 29 (1953) 8, p. 533-534

Jan Engelman - Het gezwatel van boomblaren : een ontbrekende betovering. - In: De Tijd, 12-9-1953 (over De bomen)

J. Greshoff - A. Alberts: met toverkracht bekleed. - In: Het Vaderland, 26-9-1953

P.H. Ritter jr. - Twee merkwaardige schrifturen. - In: Het boek van nu 7 (1953) 1 (september) p. 6-7 (o.a. over De bomen)

Annie Romein-Verschoor - Achter de woorden schrijven. - In: Critisch Bulletin 20 (1953) (oktober) p. 455-459 (over De bomen)

Ben Stroman - Meesterlijke verhalen en een bijna geslaagde novelle. - In: Algemeen Handelsblad, 14-11-1953 (over De eilanden/De bomen)

 

1954

Jan Greshoff - Nederlands Proza. - In: Standpunte 8 (1954) (juni) p. 64-69 (over De eilanden /De bomen)

 

1955

Jan Greshoff - Nederlands proza : de letterkunde en Indië. - In: Standpunte 9 (1955) 4 (april) p. 68-74 (o.a. over Alberts' plaats in de Nederlands-Indische letterkunde)

 

1959

Rob Nieuwenhuys - Tropisch decor : de verhalen van Alberts. - In: Tirade 3 (1959) (september) p. 299-301. - Ook verschenen als The tropical décor. - in: Delta 3 (1960) 3 (autumn) p. 65-69.

Beb Vuyk - Three short stories writers: Walraven, Mahieu, Alberts. - In: Literary Holland (1959) 7 (September) p. 15-16

 

1962

Rob Nieuwenhuys - Ongewone herinneringen aan een verloren paradijs. - In: Haagsch Dagblad, 15-9-1962

R. Nieuwenhuys - Ongewone herinneringen aan verloren paradijs : "Namen noemen" van A. Alberts. - In: Het Parool, 15-9-1962

Bep Vuyk - Alberts noemt eindelijk namen : een stuk leven dat voorbij is. - In: Vrij Nederland, 18-8-1962(over De eilanden/Namen noemen)

C.J. Kelk - Namen noemen. - In: De Groene Amsterdammer, 8-9-1962

H.H. Surie - Namen noemen. - In: Hollands Weekblad 4 (1962) 171 (12 september) p. 15-16

Kees Fens - Namen noemen. - In: De Tijd-Maasbode, 8-10-1962. - (Later verschenen in: Kees Fens - Loodlijnen. - Amsterdam, 1967. - p. 91-93)

Jan Greshoff - 'Namen noemen' door Alberts : nuchter en poedelnaakt. - In: Het Vaderland, 1-12-1962

 

1963

F.W. van Heerikhuizen - Verbeelding en werkelijkheid. - In: Het nieuwe boek 1 (1963) 2 (februari) p. 69-70 (o.a. over A. Alberts)

W.J. Vreede-van Eerde - Nog meer boeken over Indië. - In: Oost en west 56 (1962-1963) 10 (juni) p. 21-22 (o.a. over A. Alberts)

Rob Nieuwenhuys - Franse herinneringen van A.Alberts. - In: Het Parool, 28-12-1963

 

1964

C.J. Kelk - Als God in Frankrijk. - In: De Groene Amsterdammer, 11-1-1964 (over De Franse slag)

Kees Fens - Plezier. - In: De Tijd-Maasbode, 1- 2-1964 (over De Franse slag)

Jan Greshoff - Een sober schrijver. - In: Het Vaderland, 29-2-1964 (over De Franse slag)

Manuel van Loggem - Rake weergave van een zinloos bestaan. - In: Algemeen Dagblad, 28-3-1964 (over De Franse slag)

G.W. Huygens - De Franse slag. - In: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 4-4-1964

J. Bernlef en K. Schippers - Gesprek met A. Alberts. - In: De Gids 127 (1964) 1 (januari) p. 29-45. - (Later verschenen in: J. Bernlef en K. Schippers - Wat zij bedoelen. - Amsterdam, 1965. - p. 27- 46 (interview)

Kees Fens - Zonder namen te noemen. - In: Merlijn 2 (1963-64) 5, p. 1-10. - (Later verschenen in: Kees Fens - De gevestigde chaos. - Amsterdam, 1966. - p. 68-77 (over De eilanden)

Gerard Knuvelder - Vergeelde portretten. - In: Gerard Knuvelder - Kitty en de mandarijntjes : bevattende een aantal ietwat luchthartige, een aantal zeer ernstige en een aantal het midden daartussen houdende verhandelingen over schrijvers en hun eigenaardigheden, over boeken en hun wederwaardigheden, alsook over diverse andere gewichtige zaken, die mogelijk de kennis van onze schone letteren bij haar liefhebbers kunnen bevorderen en vermeerderen, ja opvoeren tot grotere liefde voor derzelver wezenheid. - 's-Hertogenbosch : Malmberg, 1964. - p. 64-72 (o.a. over De eilanden)

 

1965

K. Schippers - [Over: Alberts, A. De Franse slag]. - In: Schrijfkrant/Filmkrant 1 (1965) 10 (21 mei) p. 3

 

1966

B.M. Salman - Eresaluut aan de onbekende maarschalk. - In: Nova vetera 44 (1966-1967) 2 (november) p. 138-141

 

1970

J. Bernlef - A. Alberts. - In: J. Bernlef - Ga jij de klas maar uit : informatie over de Nederlandse literatuur. - Groningen : Wolters-Noordhoff, 1970. - p. 111-113

 

1971

Wim Alings Jr. - Bert, ben je nou helemaal zestig. - In: De Groene Amsterdammer, 21-8- 1971 (over Alberts' bijzondere verteltrant)

C.J. Kelk - In de marge leven de geestigste mensen : Bert Alberts zestig jaar. - In: De Groene Amsterdammer, 21-8-1971 (korte terugblik op Alberts' schrijverschap)

K. Schippers - A. Alberts schrijft zijn boeken tussen de middag op het departement. - In: Haagse Post, 25-8-1971 (interview)

Wam de Moor - Terborgh, Van Oudshoom, Nescio en Alberts. - In: De Tijd, 18-9-1971 (over gemeenschappelijke thematiek en stijl van dele vier auteurs)

 

1972

Rob Nieuwenhuys - Een beetje gek worden : over de schrijver A.Alberts. - In: Tirade 16 (1972) 173 (januari) p.11-20

Rob Nieuwenhuys - A. Alberts. - In: Rob Nieuwenhuys - Oost-Indische Spiegel. - Amsterdam : Querido, 1972. - p. 500-508 en p. 617-618 (over Alberts’ plaats in de Indisch-Nederlandse letterkunde op basis van De eilanden en Namen noemen; 2e verbeterde dr.: 1973; ook in vertaling verschenen als: Rob Nieuwenhuys - Mirror of the Indies : a history of Dutch colonial literature. - Amherst : The University of Massachusetts Press, 1982. - p. 290-298, 324)

 

1973

L. van Duinhoven - Veldslag uit het niets : 1799-1802...? : slag bij Castricum : Dr. A. Alberts: Noem mij geen schrijver. - In: Algemeen Dagblad, 19 mei 1973

C.J. Kelk - Het einde van Nederland als eersterangs mogendheid. - In: De Groene Amsterdammer, 26-9-1973 (over De huzaren van Castricum)

Wim Zaal - Verdrinken met een pruik op. - In: Elseviers Weekblad, 29-9-1973 (over De huzaren van Castricum)

Willem Brandt - Revolutie in Nederland met 'De huzaren van Castricum'. - In: De Telegraaf, 12-10-1973

Rob Nieuwenhuys - Een wonderlijke tijd, een wonderlijk land, een wonderlijke constitutie. - In: Haagse Post (1973) 41 (13 oktober) p. 48-49 (over De huzaren van Castricum; gevolgd door een fragment uit het boek: "Onze wonderlijke stadhouder", p. 51-53)

L [Robert Loesberg] - Uitverkoop in de kiosk. - In: Propria Cures 84 (1973) 6 (20 oktober) p. 7 (o.a. over De huzaren van Castricum)

H.L. Wesseling - Een vergeten invasie. - In: NRC Handelsblad, 23-11-1973 (over De huzaren van Castricum)

 

1974

Annie Romein-Verschoor - Een huzarenstuk is de halve geschiedenis. - In: Vrij Nederland, 5-1-1974 (over De huzaren van Castricum)

Ischa Meijer - Anton Koolhaas. - In: Haagse Post, 12-1-1974 (Interviews). - Ook verschenen in: Ischa Meijer ; samenst. Connie Palme - De interviewer en de schrijvers. - Amsterdam : Prometheus, 2003. - p. 110-122 (In DBNL)

Pierre H. Dubois - Historische variaties. - In: Het Vaderland, 10-8-1974 (over De huzaren van Castricum)

Kronkel [Simon Carmiggelt] - Boeken. - In: Het Parool, 4-10-1974 (over De vergaderzaal)

(anoniem) - Een nieuwe Alberts. - In: Haagse Post, 12 oktober 1974 (vooraankondiging De vergaderzaal)

Kees Fens - 'De vergaderzaal' van Alberts is meesterwerkje, op Gogol af. - In: de Volkskrant, 16-11-1974 (ook verschenen als "De echoput van het formalisme" in: De hemel is naar beneden gekomen [: een keuze uit de literaire nalatenschap] / Kees Fens ; red. en samenst. Erik van den Berg en Arjan Peters. - Amsterdam : de Volkskrant ; Meulenhoff, 2010. - p. 125-129)

Rob Nieuwenhuys - A.Alberts: De Vergaderzaal : het uitgestelde boek van een groot schrijver. - In: Haagse Post, 16-11-1974

Paul van 't Veer - 'De vergaderzaal' van A. Alberts eindelijk verschenen : een schitterend boek. - In: Het Parool, 16-11-1974

T. van Deel - Uitstekende roman van Alberts : de ziekte van het vergaderen. - In: Nieuwe Haagsche Courant, 23-11-1974 (over De vergaderzaal)

P. H. Dubois - De gecamoufleerde leegte in nieuwe roman van A. Alberts. - In: Het Vaderland, 23-11-1974 (over De vergaderzaal)

Alfred Kossman - Schitterende novelle van A.Alberts. - In: Het Vrije Volk, 30-11-1974

Gerrit Komrij - De bedrevenheid van het weglaten : een subtiel en beheerst boekje. - In: Vrij Nederland, 7-12-1974 (over De vergaderzaal)

(anoniem) - Een juweeltje : Van Oorschot wachtte niet vergeefs op ‘De vergaderzaal’. - In: Algemeen dagblad, 14-12-1974 (over De vergaderzaal)

Ada van Benthem-Jutting - Alberts en de grote rol van het toeval : 'De vergaderzaal' na twintig jaar toch nog voltooid dank zij blik op de kaart. - In: Het Parool, 14 december 1974 (interview)

Hanneke Wijgh - A. Alberts, schrijver : ‘Ik heb niet zoveel woorden nodig’. - In: De Nieuwe Linie, 18 & 25-12-1974 (interview)

 

1975

P. M. Reinders - Het gevaar van vergaderen. - In: NRC Handelsblad, 10-1-1975 (over De vergaderzaal)

Wim Alings - Onafzienbaar vergader-geouwehoer in krap honderd woorden : ‘De vergaderzaal’ klaar om verfilmd te worden. - In: De Groene Amsterdammer, 15-1-1975 (interview)

G. Brands - Eerste melange. - In: Haagse Post, 25-1-1975 (interview)

Ab Visser - Drie korte romans : proza van Jan van Gelder, F. Springer en A. Alberts. - In: Leeuwarder Courant, 1-2-1975 (o.a. over De vergaderzaal)

Jaane Krook - De plattegronden en notulen van 'De vergaderzaal'. - In: De Gooi- en Eemlander, 1-3-1975 (interview)

(anoniem) [Jaane Krook] - A. Alberts en zijn twintig jaar oude Vergaderzaal. - In: Leeuwarder Courant, 15 maart 1975 (interview)

Pierre H. Dubois - Het talent van A.Alberts. - In: Het Vaderland, 19-7-1975

Vera Illes - Ik denk nooit meer aan mijn verhalen : A. Alberts best verkochte auteur. - In: NRC-Handelsblad, 15-8-1975 (interview)

Ab Visser - De schrijvende ambtenaar : oud en nieuw proza van A. Alberts. - In: Leeuwarder Courant, 23-8-1975 (over Aan Frankrijk uitgeleverd, In en uit het paradijs getild en Haast hebben in september) (ook verschenen in: Ab Visser - Tegendraads : literair kritische analyses. - Amsterdam : Manteau, 1985. - p. 98-102)

Hanneke Wijgh - Alberts grote kracht : veel zeggen met weinig woorden. - In: De Nieuwe Linie, 3-9-1975

Everhard Huizing - [geen titel]. - In: Nieuwsblad van het Noorden, 11-9-1975

Kees Fens - Jongensverhalen. - In: de Volkskrant, 13-9-1975 (over Haast hebben in september)

Ad Zuiderent - Het onversierde heimwee van A. Alberts. - In: Trouw/Kwartet, 11-10-1975 (over Haast hebben in september en In en uit het paradijs getild)

Paul van ’t Veer - Alberts, historicus. - In: Het Parool, 16-10-1975

Louis-Paul Boon - Het voetbalveld van Europa. - In: Hollands Diep 1 (1975) 2 (22 november) p. 21 (over De Hollanders komen ons vermoorden)

Ileen Montijn - Alberts en de liefde voor geschiedenis. - In: NRC Handelsblad, 28-11-1975 (over De Hollanders komen ons vermoorden)

Pierre H. Dubois - Boeken van Alberts en Willemsen. In: Het Vaderland, 29-11-1975

Rob Nieuwenhuys en K. Schippers - De geschiedenis van A.Alberts. - In: Hollands Diep 1 (1975) 4 (20 december), p. 20-21

 

1976

F. de Swert - Alberts, de revelatie. - In: Het Volk, 7-2-1976

R. van Roosbroeck - Boedelscheiding. - In: De Standaard, 13-2-1976

Hansmaarten Tromp - 'Ik heb in mijn leven meer meegemaakt dan gedaan' : de omtrekkende bewegingen van Albert Alberts. - In: De Tijd, 27-2-1976 (interview)

Wam de Moor - De billijke bekroning van A. Alberts. - In: De Tijd, 27-2-1976 (beknopte bespreking van Alberts' oeuvre, met nadruk op De bomen)

Carel Peeters - Een landschap achter het voorhoofd : bij de tweede druk van De bomen van A. Alberts. - In: Vrij Nederland, 6-3-1976 (over De bomen)

Kees Fens - Een onzichtbaar verhaal over een onzichtbare hoofdfiguur. - In: de Volkskrant, 20-3-1976 (over De bomen)

J. Deleu - De Hollanders komen ons vermoorden [de scheiding tussen Noord- en Zuid-Nederland 1585-1648 door Albert Alberts]. - In: Ons Erfdeel (1976) 3, p. 477

Peter van Bueren - De vergaderzaal bijna letterlijk vertaald tot televisiespel. - In: de Volkskrant, 29-12-1976 (over de verfilming van De vergaderzaal)

J. Bernlef - De onbekende Alberts. - In: Studio (1976) (december) (over Alberts naar aanleiding van de tv-uitzending van De vergaderzaal)

 

1977

Kees Fens - Aanhoudende vorst. - In: de Volkskrant, 3-1-1977 (over Een koning die van geen nee wil horen)

Paul van 't Veer - Historie als een sprookje. - In: Het Parool, 8-1-1977 (over Een koning die van geen nee wil horen)

Kees Fens - Les in lezen. - In: De Standaard, 14-1-1977 (over de tv-bewerking van De vergaderzaal)

A.L. Boom [Kees Fens] - Blij zijn met een sigaar?. - In: De Tijd, 14-1-1977 (naar aanleiding van de tv-bewerking van De vergaderzaal)

Aad Nuis - De geschiedenis buiten het schoolboekje. - In: Haagse Post 64 (1977) 2 (15 januari) p. 36-37 (over her historisch werk van Alberts)

Ben Maandag - Over Lodewijk XIV en zijn ambities. - In: Het Vrije Volk, 15-1-1977

W.F. Stafleu - Alberts en de grenzen van het land. - In: Trouw, 5-2-1977

Rob Nieuwenhuys - Alberts houdt van intriges. - In: Hollands Diep 3 (1977) 3 (12 februari) p. 24 (over Een koning die van geen nee wil horen)

Ileen Montijn - Ouderwetser dan ouderwets. - In: NRC Handelsblad, 4-3-1977 (over Een koning die van geen nee wil horen)

Gerard Termorshuizen - Pengantar. - In: Basis 26 (1976-1977) 6 (maart) p. 184 (Inleiding bij de vertaling Raja telah mangkat (De koning is dood) van A. Alberts in Basis, Jogjakarta)

Wim J. Simons - Alberts en de koning die geen nee wilde horen. - In: Utrechts Nieuwsblad, 13-8-1977

Paul van ’t Veer - De literator als geschiedschrijver. - In: Lezerskrant 4 (1977) 4 (november) p.17-18

E. Vandewalle - Lodewijk XIV en de Republiek. - In: Ons Erfdeel - (1977) 5, p. 821 (over Een koning die van geen nee wil horen)

Hugo Bousset - A. Alberts: Vluchtheuvels. - In: Hugo Bousset - Woord en schroom : enige trends in de Nederlandse prozaliteratuur 1973-1976. - Nijmegen : Uitgeverij B. Gottmer ; Brugge : Uitgeverij Orion, 1977. - p. 110-113. (over De vergaderzaal)

 

1979

Daniëlle Besançon - [Over: A. Alberts - Een koning die van geen nee wil horen]. - In: Spektator : Tijdschrift voor Neerlandistiek 8 (1978-1979) 6 (februari) p. 320

Martin Ruyter - Passage naar Indië. - In: de Volkskrant, 3-11-1979 (over Per mailboot naar de Oost)

I. Sitniakowsky - Kunstig met portret van een Hollandse schrijver : de geheimzinnige A. Alberts. - In: De Telegraaf, 7-12-1979 (naar aanleiding van een TROS-uitzending van een BRT-programma over Alberts)

Frits Abrahams - Schrijver Alberts gaaf uitgebeeld. - In: de Volkskrant, 8-12-1979

J. van Bergen en H.A. Poolland - A. Alberts, De vergaderzaal (1974). - In: J. van Bergen en H.A. Poolland - Literama modern : 32 besprekingen van hedendaagse Nederlandse letterkundige werken. - Apeldoorn : Van Walraven, 1979. - p. 93-96

Herman Erinkveld en Walter van de Laar - Albert Alberts. - Nijmegen, 1979 (over Alberts' leven en werk; met een analytische bibliografie van publicaties in De Groene Amsterdammer)

 

1980

K. Schippers - Een hond die zich uit de kudde heeft teruggetrokken : nieuwe roman A. Alberts. - In: NRC Handelsblad, 11-1-1980 (over De honden jagen niet meer)

Tom van Deel - Weinig woorden zeggen genoeg. - In: Trouw/Kwartet, 12-1-1980 (over De honden jagen niet meer)

Robert Anker - Pure Alberts niet steeds boeiend. - In: Het Parool, 18-1-1980 (over De honden jagen niet meer)

I. Sitniakowsky - De wonderlijke schrijver A. Alberts: "Ik houd wel van een beetje ouderwets". - In: De Telegraaf, 25-1-1980 (interview)

Herman Verhaar - Een onbestemde familiekroniek. - In: Vrij Nederland, 26-1-1980 (over De honden jagen niet meer)

Aad Nuis - Boeken: A. Alberts : een sober liefdesverhaal. - In: Haagse Post, 2-2-1980 (over De honden jagen niet meer)

Kees Fens - Minimum. - In: De Standaard, 8-2-1980 (over De honden jagen niet meer)

Wam de Moor - Het oeuvre van Alberts of de triomf van de zelfbeperking. - In: De Tijd, 22-2-1980 (over De honden jagen niet meer)

Frank van Dijl - A. Alberts houdt z'n toverkracht in ‘De honden jagen niet meer’. - In: Het Vrije Volk, 22-2-1980

Rudi Boltendal - Kort en ook nog goed. - In: Leeuwarder Courant, 8 maart 1980 (o.a. over De honden jagen niet meer)

Willem Kuipers - Aan de grens van het zwijgen. - In: de Volkskrant, 8-3-1980 (over De honden jagen niet meer)

Anneriek de Jong - In gesprek met Albert Alberts: 'Ik schrijf zo prozaïsch mogelijk, nuchter en gewoon'. - In: Hervormd Nederland, 22-3-1980 (interview)

Arjaan van Nimwegen - ‘De honden jagen niet meer’, een verhaal vol zwijgen. - In: Utrechts Nieuwsblad, 22-3-1980

(anoniem) - A. Alberts: Een vulpen is na vijf minuten stuk. - In: NRC Handelsblad :Cultureel supplement, 6-6-1980 (interview)

Kees Fens - 'Zo is het' : enkele aantekeningen bij het werk van A. Alberts. - In: Tirade 24 (1980) (september-oktober) p. 418-428 (over romantische aspecten in Alberts' letterkundig werk)

J. van Bergen en H.A. Poolland - De eilanden (1953), A. Alberts (1911). - In: J. van Bergen en H.A. Poolland - Literatuurgids : moderne Nederlandse letterkunde voor het voortgezet onderwijs en voor zelfstudie. - Apeldoorn : Van Walraven, 1980. - p. 64-66

 

1981

P.M. Reinders - Vertraagde thuiskomst. - In: NRC Handelsblad : Cultureel supplement, 14-1-1981

Jessica Voeten - Nieuwe roman van A. Alberts. - NRC Handelsblad, [datum onbekend] (aankondiging Maar geel en glanzend blijft het goud)

Jaap Goedegebuure - De aantrekkingskracht van het isolement. - In: Haagse Post, 24-10-1981 (over Maar geel en glanzend blijft het goud)

Willem Kuipers - Een gouden sprookje van A. Alberts. - In: de Volkskrant, 6-11-1981 (over Maar geel en glanzend blijft het goud)

P. M. Reinders -Van oude koningen, de dingen die niet voorbijgaan. - In: NRC Handelsblad : Cultureel supplement, 6-11-1981 (over Maar geel en glanzend blijft het goud)

I. Sitniakowsky - A.Alberts, geheimzinnig sprookjesverteller. - In: De Telegraaf, 7-11-1981

Wam de Moor - Gelukkig is de mens, die in de eenzaamheid een schat vindt : Springer, Alberts en de verre geliefde. - In: De Tijd, 13-11-1981 (o.a. over Maar geel en glanzend blijft het goud)

T. van Deel - Een mysterieuze Alberts. - In: Trouw, 14-11-1981 (over Maar geel en glanzend blijft het goud)

Frits Abrahams - 'Scepsis heb ik steeds gehad, want ook me zelf kan ik lang niet altijd vertrouwen' : een gesprek met A. Alberts, de grootmeester in het verzwijgen. - In: Vrij Nederland, 21-11- 1981 (interview)

Alfred Kossmann - Prachtige legende. - In: Het Vrije Volk, 27-11-1981 (over Maar geel en glanzend blijft het goud)

Ab Visser - Brood uit lijden : korte romans van Jeroen Brouwers, Leon de Winter en A. Alberts. - In: Leeuwarder Courant, 5-12-1981 (o.a. over Maar geel en glanzend blijft het goud)

J. Huisman - Moeilijke novelle van A. Alberts. - In: Algemeen Dagblad, 11-12-1981 (over Maar geel en glanzend blijft het goud)

Robert Anker - Uitgebeend proza, te veel raadsel. - In: Het Parool, 18-12-1981 (over Maar geel en glanzend blijft het goud)

Philip Mechanicus - A. Alberts. - In: De pose der natuurlijkheid : schrijvers en dichters gefotografeerd / door Philip Mechanicus. - Amsterdam : Querido, 1981. - p. 8-9

 

1982

Frans de Rover - Geen enkel spoor van zilver : de thuiskomst van A. Alberts in het lege noorden. - In: Vrij Nederland, 30-1-1982 (over Maar geel en glanzend blijft het goud)

Karel Osstyn - Een schat van woorden. - In: De Standaard, 1-2-1982 (over Maar geel en glanzend blijft het goud)

R.P. Meijer - Sleutelromans, satires en legpuzzels : kroniek van het proza. - In: Neerlandica Extra Muros : halfjaarlijks contact- en inlichtingenblad van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (1982) 38 (voorjaar) p. 13-20 (p. 19-20 over Maar geel en glanzend blijft het goud)

Rob Schouten - Meereizen met een afwezige. - In: Trouw, 2-12-1982

Jaap Goedegebuure - De zinloosheid van elk menselijk bedrijf. - In: Haagse Post, 4-12-1982 (over Het zand voor de kust van Aveiro)

Kees Fens - Achteruitvaren naar de toekomst. - In: de Volkskrant, 6-12-1982 (over Het zand voor de kust van Aveiro)

Robert Anker - Bijna een juweeltje, maar mislukt. - In: Het Parool, 8-12-1982 (over Het zand voor de kust van Aveiro)

Frans de Rover - Enkele figuren tussen schuivend zand : A. Alberts' kleine roman over het wachten. - In: Vrij Nederland, 18-12-1982 (over Het zand voor de kust van Aveiro)

Everhard Huizing - Melancholieke roman van Alberts. - In: Nieuwsblad van het Noorden, 27-12-1982 (over Het zand voor de kust van Aveiro)

A. Alberts : Literama-uitzending over A. Alberts op 24 augustus, om 23.00 uur via Hilversum 2. - In: Schrijverskalender 1983 / Literama, NCRV ; foto's: Hans Vermeulen. - [Hilversum : Literama, NCRV, 1982]. - p. 9 (augustus)

 

1983

P. M. Reinders - Vertraagde thuiskomst. - In: NRC Handelsblad, 14-1-1983 (over Het zand voor de kust van Aveiro)

Arjaan van Nimwegen - Avonturiers bereiken slechts de thuishaven in fatalistisch boek van Alberts. - In: Utrechts Nieuwsblad, 10-2-1983 (over Het zand voor de kust van Aveiro)

Magda Eggermont - A. Alberts : soberheid in het kwadraat. - In: Literatuurlijk 1 (1982-1983) 2 (1983) p. 12-14

Wam de Moor - A. Alberts gaat opnieuw achter de woorden aan : de aristocratie van de afstand. - In: De Tijd, 25-3-1983 (over Het zand voor de kust van Aveiro)

R.P. Meijer - Schuld, schelmen en symboliek : kroniek van het proza. - In: Neerlandica extra muros (1983) 40 (voorjaar) p. 20-25 (over Alberts, met name Het zand voor de kust van Aveiro, p. 24-5)

Bzzlletin 11 (1983) 106 (mei). - Speciaal Albertsnummer, waarin onder meer:

- Johan Diepstraten - 'Als ik een gefortuneerd mens was, schreef ik alleen nog maar geschiedenisboeken', p. 3-7 (interview)

- Erik de Blauw - De dagdromende verteller, p. 8-16 (over perspectiefwisseling en inlevingstechniek in Alberts' oeuvre)

- Graa Boomsma - De 'open plekken' in her werk van A. Alberts : een receptiegeschiedenis, p. 17-31 (overzichtsartikel)

- Hella S. Haasse - Tussen de regels : over het 'Indische' proza van A. Alberts, p. 33-36 (later verschenen in: Hella S. Haasse - Bladspiegel : een keuze uit de essays. - Amsterdam : Querido, 1985. - p. 175-186; Hella S. Haasse - Lezen achter de letters : [essays]. - Amsterdam : Querido, 2000. - p. 247-258; Hella S. Haasse - Inkijk. - Amsterdam (etc.) : Querido, 2011. - p. 215-226)

- H. Lammers - Over Bert Alberts, p. 37- 38 (over Alberts als redacteur van De Groene Amsterdammer)

- Carlien Boelhouwer - Maar geel en glanzend blijft het goud, p. 39-43 (analyse)

- Anne Marie Musschoot - A. Alberts: een wereld zonder zekerheden, p. 44-47 (over Het zand voor de kust van Aveiro)

- Magda Eggermont - A. Alberts: romantisch schrijver?, p. 48-49 (over romantische aspecten in Alberts' oeuvre)

- G. Brands - Het heilig vuur, p. 50-52 (interview)

- Jozien Moerbeek en Aloys van den Berk - A. Alberts : bibliografie, p. 53-60.

(anoniem) - Schuwe schrijver. - In: Leeuwarder Courant (Bijeengelezen), 10 juni 1983 (Naar aanleiding van Bzzlletin nr. 106)

Willem Kuipers - ‘Open plekken’ zeggen veel over de schrijver Alberts. - In: de Volkskrant, 14-6-1983 (naar aanleiding van Bzzlletin nr. 106)

(anoniem) - A. Alberts en de vermaardheid van een schrijver. - In: De Tijd, 17-6-1983 (naar aanleiding van Bzzlletin nr. 106)

W. Ramaker, Marja Käss...[et al.] - De invulbare omtrekkarakters van A. Alberts. - In: Literama 18 (1983) 4-5 (augustus- september) p. 177-187 (over thematiek in Alberts' werk en interview)

Walter van de Laar - Het proza van A.Alberts : maximale suggestie in minimale vorm - In: Ons erfdeel 26 (1983) 4 (september-oktober) p. 499-506

H. van der Hoeven - Apologie of verantwoording van de prins van Oranje. - In: Ons erfdeel 26 (1983) 4 (september-oktober) p. 621-622

T. van Deel - Alberts in Utrecht. - In: Trouw, 29-12-1983 (over De Utrechtse herinneringen van A. Alberts)

H. M. van den Brink - In de Herenstraat lagen houten klinkers : met A. Alberts terug naar Utrecht. - In: NRC Handelsblad, 30-12-1983 (over De Utrechtse herinneringen van A. Alberts)

Kees de Bakker - A. Alberts: De eilanden. - In: Kees de Bakker - Mijn eerste boek : dertig schrijversdebuten. - Amsterdam, 1983. - p. 11-14 (2e herziene druk: Schoorl : Conserve, 1999) (over de rol van uitgever Van Oorschot bij de uitgave van De eilanden en De vergaderzaal)

E.M. Beekman - Introduction. - In: A. Alberts, The Islands. - Amherst : The University of Massachusetts Press, 1983. - p. 1-21 (herdruk: Hong Kong : Periplus Publishing, 1999)

H. Kops - The Islands by A. Alberts, E. M. Beekman, Hans Koning. - In: World Literature Today 57 (1983) 4 (Autumn) p. 651 (Review; Carlos Fuentes Issue)

George Woodcock - The Islands / by A. Alberts. - In: Pacific Affairs 56 (1983-1984) 4 (Winter) p. 798 (Briefly Noted)

 

1984

Kees Fens - De eilanden van Utrecht. - In: De Volkskrant, 13-1-1984 (over De Utrechtse herinneringen van A. Alberts)

Wam de Moor - Hun karakter trouw in elke regel van hun hand : A. Alberts en Renate Rubinstein. - In: De Tijd, 3-2-1984 (over De Utrechtse herinneringen van A. Alberts)

Armand Heijnen - Puntig beschreven anecdotes : de Utrechtse herinneringen van A. Alberts. - In: U-Blad, 10-2-1984

Ralph Boekholt - [Over: Alberts, A. In en uit het paradijs getild. Amsterdam, 1975]. - In: Moesson 29 (1984-1985) 8 (15 november) p. 5

T. van Deel - Liefde en geloofsvervolging. - In: Trouw, 13-12-1984 (over De zilveren kogel)

Aad Nuis - Een poëtische romance : slothoofdstuk van ‘De zilveren kogel’ is een hoogtepunt in Alberts’ werk. - In: de Volkskrant, 14-12-1984 (ook verschenen als: A. Alberts : De zilveren kogel / door Aad Nuis. - In: Een jaar boek : overzicht van de Nederlandse literatuur 1984-85 / Aad Nuis, Robert-Henk Zuidinga. - Amsterdam : Aramith Uitgevers, cop. 1985) (over De zilveren kogel)

H. M. van den Brink - Geen doel heiligt de middelen : historische roman van A. Alberts. - In: NRC Handelsblad, 14-12-1984 (over De zilveren kogel)

Frans de Rover - Nevel over de Schotse hooglanden : het historisch perspectief van A. Alberts. - In: Vrij Nederland, 22-12-1984 (over De zilveren kogel)

Jaap Goedegebuure - A. Alberts' eenmansgenre. - In: Haagse Post, 22 december 1984 (over De zilveren kogel)

Johan van Ommen en Lizet Penson - A. Alberts: De honden jagen niet meer. - In: Johan van Ommen en Lizet Penson - Prisma Uittrekselboek. - Utrecht (etc.) : Het Spectrum, 1984. - p. 35-43

 

1985

Bob den Uyl - Historie en fictie van een geschiedenisleraar. - In: Haagsche Courant, 4-1-1985

Joke Linders-Nouwens - Moeilijke roman vol mysteries. - In: Haarlems Dagblad, 9-1-1985 (over De zilveren kogel)

Ed van Eeden - Zilveren kogel zonder franje : Alberts weer zeer creatief met snoeimes. - In: Utrechts Nieuwsblad, 18-1-1985

Wam de Moor - Collaboratie in de Schotse borders : een stille liefde te midden van de chaos. - In: De Tijd, 18-1-1985 (over De zilveren kogel)

Hans Warren - A. Alberts: De zilveren kogel : een mistige roman. - In: Provinciale Zeeuwse Courant, 19 januari 1985

Janet Luis - De eigen tijd is een keurslijf, de geschiedenis maakt vrij. - In: Het Parool, 31 januari 1985 (over De zilveren kogel)

Janet Luis - Nu Alberts tijd heeft, herschrijft hij alles zes keer. - In: Het Parool, 19-6-1985 (interview)

A.J. Schuurman - [Over: Alberts, A. De zilveren kogel. Amsterdam, 1984]. - In: Spiegel Historiael 20 (1985) 12 (december) p. 568-569

G. J. Oevering - A. Alberts. - In: Uitgelezen 8. - Den Haag, 1985. - p. 9-23 (over De honden jagen niet meer, Het zand voor de kust van Aveiro, De zilveren kogel)

Inez van Dijk en Rudi Wester - A. Alberts: De vergaderzaal : Naam: Dalem. - In: Inez van Eijk en Rudi Wester, Honderd helden uit de Nederlandse literatuur. - Amsterdam : De Bijenkorf, 1985. - p. 18-19. - (2e geheel herz. dr.: Honderd helden uit de Nederlandse en Vlaamse literatuur. - Amsterdam : Prometheus, 2004)

 

1986

Ewald Pironet - Ik had wel graag wat meer tamtam gemaakt : gesprek met A. Alberts. - In: NRC Handelsblad : Cultureel supplement, 15 augustus 1986. - p. 5 (interview)

Rene 'T Sas - De mensen denken dat ik zoveel weglaat in mijn verhalen om hen te pesten. - In: Vrij Nederland : Boekenbijlage, 16 augustus 1986. - p. 3-5 (interview)

Harm van den Berg - Ambtenaren en onderdanen moeten een verbond sluiten. - In: Het Parool, 28 augustus 1986 (over Inleiding tot de kennis van de ambtenaar)

Kees Fens - Een studie in onzichtbaarheid. - In: de Volkskrant, 1 september 1986 (over Inleiding tot de kennis van de ambtenaar)

(anoniem) - A. Alberts: spreken door te zwijgen. - In: De Tijd, 5-9-1986 (presentatie Inleiding tot de kennis van de ambtenaar)

Jacques den Boer - Hommage aan de ambtenaar. - In: Algemeen Dagblad, 6 september 1986 (Over Inleiding tot de kennis van de ambtenaar)

Wam de Moor - Overheid en onderdanen, met in het midden de ambtenaar : A. Alberts op zijn best. - In: De Tijd, 12 september 1986. - p. 44-45 (over Inleiding tot de kennis van de ambtenaar)

Hanny Michaelis - Vergaderen over de gemeentehandboek : A. Alberts en het luie vooroordeel over ambtenaren. - In: Vrij Nederland : Boekenbijlage, 13 september 1986 (over Inleiding tot de kennis van de ambtenaar)

Wim Noordhoek - 'Overheid kan niet lezen en schrijven'. - In: Het Parool, 19 september 1986 (interview)

Hans Warren - A. Alberts wil dictatuur van de ambtenaren. - In: Provinciale Zeeuwse Courant, 20 september 1986 (over Inleiding tot de kennis van de ambtenaar)

Jaap Goedegebuure - Leerzaam geschrift. - In: HP, 27 september 1986 (over Inleiding tot de kennis van de ambtenaar)

(anoniem) - De ambtenaar als intelligent wezen : Alberts neemt het op voor oud-collega’s. - In: Brabants Dagblad, 30-9-1986 (over Inleiding tot de kennis van de ambtenaar)

T. van Deel - Lofzang op de ambtenaar. - In: Trouw, 16 oktober 1986 (over Inleiding tot de kennis van de ambtenaar)

Marcel Verreck - A. Alberts' kennis van de ambtenaar. - In: Hervormd Nederland, 8 november 1986 (over Inleiding tot de kennis van de ambtenaar)

Hans van den Doel - Overheid en ambtenaren kunnen niet zonder elkaar. - In: Het Parool, 3 december 1986

Hella S. Haasse - Quelques auteurs de la "Littérature indo-néerlandaise" d'après-guerre. - In: Septentrion (1986) 4, p. 39-43 (Over o.a. H.J. Friedericy en Albert Alberts)

T. van Deel - De veronachtzaamden : een bijdrage aan de canonvorming. - In: Het literaire klimaat 1970-1985 / onder red. van T. van Deel, Nicolaas Matsier en Cyrille Offermans. - Amsterdam : De bezige bij, 1986. - p. 89-96 (De zilveren kogel, Het zand voor de kust van Aveiro, p. 93, 96)

Cyrille Offermans - Buiten alle verhoudingen : 'ande proza' in beweging. - In: Het literaire klimaat 1970-1985 / onder red. van T. van Deel, Nicolaas Matsier en Cyrille Offermans. - Amsterdam : De bezige bij, 1986. - p. 147-170 (Alberts, p. 160)

M.J. Meeuwsen - Stilistische procedés bij Albert Alberts. - [s.l.] : [s.n.], 1986. - (Doctoraalscriptie Nieuwe Nederlandse letterkunde, Katholieke Universiteit Nijmegen)

J. Bernlef, Kees Fens, W. Schippers - Inleiding tot de kennis van A. Alberts : met een woord vooraf van G.A. van Oorschot. - Amsterdam : Van Oorschot, 1986. Bevat:
    - G.A. van Oorschot - [Woord vooraf]. - p. 5
    - J. Bernlef - Het zwijgende goud : over de verteltrant van A. Alberts. - p. 7-16.
      (ook verschenen in: J. Bernlef - Op het noorden : essays. - Amsterdam, 1987. - p. 124-131
    - Kees Fens - De open plek. - p. 17-22
    - K. Schippers - De reis van de Saenredam. - p. 23-31

 

1987

Els Andringa - Stijlkenmerken : 'Facta' of gezichtsbedrog? : een empirisch onderzoek naar stilistische intuïties. - In: Spektator : tijdschrift voor Neerlandistiek 16 (1987) 3 (januari) p. 163-179 (o.a. over Alberts)

Els Andringa - Motieven en intenties : strukturen en verwerking van verhaalfiguren. - In: TTT Interdisciplinair tijdschrift taal- & tekstwetenschap 7 (1987) 1 (maart) p. 27-40 (speciaal nummer 'Tekstverwerking') (over het verhaal 'De dief')

Ineke Bulte - De stamboom van Aart en het hogere gelijk van Kees. - In: Tirade 31 (1987) 309 (maart-april) p. 114-126

J. Huisman - De toon van A. Alberts. - In: Algemeen Dagblad, 12 december 1987 (over Een venster op het Buitenhof)

Bart Peene - A. Alberts : Inleiding tot de kennis van de ambtenaar. - In: Bart Peene - Eerste druk '86 : overzicht en bespreking van Nederlandstalig literair proza dat voor het eerst verscheen in het jaar 1986. - Apeldoorn : Walva-Boek, 1987. - p. 145-146

 

1988

Reinjan Mulder - De ambtenaar is koning : historische roman van A. Alberts. - In: NRC Handelsblad, 8 januari 1988 (over Een venster op het Buitenhof)

Kees Fens - De griffier van de griffier. - In: de Volkskrant, 11 januari 1988. (ook verschenen als: A. Alberts : Een venster op het buitenhof / door Kees Fens. - In: Een jaar boek : overzicht van de Nederlandse en Vlaamse literatuur 1988 / Aad Nuis (samenst.)...(et al.). - Amsterdam : Aramith Uitgevers ; Antwerpen : Dedalus, cop. 1988. - p. 47-52) (over Een venster op het Buitenhof)

T. van Deel - Intriges van een griffier. - In: Trouw, 21 januari 1988 (over Een venster op het Buitenhof)

Ed van Eeden - Alberts novelle boeiend maar gebrekkig (...). - In: Utrechts Nieuwsblad, 22-1-1988

Hans Warren - A. Alberts en de geschiedenis. - In: Provinciale Zeeuwse Courant, 23 januari 1988 (over Een venster op het Buitenhof)

Ton Anbeek - De stoffering van een historische roman : A. Alberts in het voetspoor van Jacob van Lennep. - In: Elsevier, 6 februari 1988. - p. 81-82 (over Een venster op het Buitenhof)

Jacques Malschaert - A. Alberts als alwetende verteller. - In: Hervormd Nederland, 6 februari 1988 (over Een venster op het Buitenhof)

Wim Vogel - Den Haag Vandaag op bezoek bij Cornelis Musch : historische roman van A. Alberts. - In: Vrij Nederland : boekenbijlage, 12 maart 1988. - p. 4 (over Een venster op het Buitenhof)

Jaap Goedegebuure - Reizen op weg naar jezelf. - In: SIC 3 (1988) 1 (voorjaar) p. 5-8 (Special: Reisnummer; o.a. over A. Alberts)

Bert Peene - Werk van A. Alberts. - In: Dietsche warande en Belfort 133 (1988) 6 (augustus) p. 458-460 (over Een venster op het Buitenhof)

Yves van Kempen - Vertellen om de dood te verschalken : het literaire werk van A. Alberts. - In: De Groene Amsterdammer 112 (1988) 49 (7 december) p. 1, 18-19

A. van den Hoven - A. Alberts' The island as an exemplification of contemporary novelistic techniques. - In: Ton J. Broos (ed) - Papers from the third Interdisciplinary Conference on Netherlandic Studies, held at the University of Michigan, Ann Arbor, 12-14 June 1986. - Lanham (etc.) : University Press of America, 1988. - p. 83-92 (Over The islands, Amherst, 1983)

 

1989

Janet Luis - Zonder verhaal geen leven : A. Alberts over aardige kolonialen. - In: NRC Handelsblad, 6 oktober 1989 (over: Een kolonie is ook maar een mens)

Gerrit Jan Zwier - Vreemdeling op Madura. - In: Leeuwarder Courant, 13 oktober 1989 (over Een kolonie is ook maar een mens en De eilanden)

Arnold Heumakers - Het gelijk van de gulden middenweg. - In: de Volkskrant, 13 oktober 1989 (over Een kolonie is ook maar een mens)

Doeschka Meijsing - Vreemdelingen in een vreemd land : geschiedenis en literatuur door A. Alberts gecombineerd. - In: Elsevier, 21 oktober 1989 (over Een kolonie is ook maar een mens)

Peter van Zonneveld - Veel in weinig woorden : A. Alberts' persoonlijke koloniale geschiedenis. - In: Vrij Nederland : Boekenbijlage, 11 november 1989 (over Een kolonie is ook maar een mens en De eilanden)

Alfred Kossmann - A. Alberts op zijn praatstoel. - In: Provinciale Zeeuwse Courant, 16 december 1989 (over Een kolonie is ook maar een mens)

Barend van Heusden - Alberts autobiografisch : identiteit en overeenkomst. - In: Els Jongeneel (red.) - Over de autobiografie. - Utrecht : HES, 1989. - p. 82-96

Hella S. Haasse - L'écrivain Albert Alberts. - In: Septentrion : revue de culture néerlandaise 19 (1990) 2, p. 2-5 (Gevolgd door een vertaling in het Frans van het verhaal 'Het moeras'. - p. 6-15)

Toon Nelissen - A. Alberts: Een kolonie is ook maar een mens. - In: ICODO Info : kwartaalblad over hulpverlening bij de problematiek van oorlogsgetroffenen (1989) 4 + (1990) 1 (maart) p. 32-34

 

1990

H.J. (Dick) Boukema - Tussen egodocument en belletrie : kroniek van de Indische letteren : Veel aandacht voor niet-literaire genres. - In: Orion : tweemaandelijks tijdschrift Nederland/Indonesië 6 (1990) 2 (mei-juni) p. 14-17, 48 (over recent verschenen boeken, waaronder: Een kolonie is ook maar een mens)

De Indische jaren van A. Alberts. - In: Indische letteren 5 (1990) 2 (juni). - Bevat:

- Redactioneel. - p. 49

- Huub de Jonge - Het paradijs van Alberts. - p. 51-72

- Addy Adriaansen en Huub de Jonge - 'Die Indische verhalen heb ik helemaal uit mijzelf geschreven' : een gesprek met A. Alberts over zijn tropenjaren. - p. 73-84

- Liesbeth Dolk - De luiste briefschrijver bewesten Suez : een brief van Alberts aan Rob Nieuwenhuys. - p. 91-95 (Met de tekst van de brief. - p. 92-93)

Kerst Huisman - Alberts' tirade tegen het zoveelste Reich. - In: Leeuwarder Courant, 29 september 1990 (over Op weg naar het zoveelste Reich)

Wim Alings - 'Die Duitsers gaan de lakens uitdelen met hun grote bek en eigenlijk kunnen ze er niet eens iets aan doen' : A. Alberts en zijn verwevenheid met 'Duitsland'. - In: Vrij Nederland, 13 oktober 1990. - p. 22-24 (interview)

Louis Houët - A. Alberts: nuchter, precies, open en indrukwekkend raadselachtig. - In: de Volkskrant, 14 december 1990 (n.a.v. een tentoonstelling over A. Alberts in het Letterkunduig Museum)

n.n. - Tentoonstelling over A. Alberts. - In: Juffrouw Ida 16 (1990) 3 (december) p. 28

Piet Kralt en Bert Peene - A. Alberts: Een venster op het buitenhof. - In: Piet Kralt en Bert Peene - Lijstwerk : uittreksels en besprekingen. - Laren : Walva-Boek, 1990, - p. 9-15

Gerard Termorshuizen - De 'eigen' en die 'andere' wereld : Een introductie tot de Indisch-Nederlandse literatuur. - In: Theo D'haen (red.) - Herinnering, herkomst, herschrijving : koloniale en postkoloniale literaturen. - Leiden : Vakgroep Talen en Culturen van Zuidoost-Azië en Oceanië, Rijksuniversiteit te Leiden, 1990. - p. 18-34 (Alberts p. 23-24)

Leonard Blussé - Vertellingen van de voorgalerij. - In: Theo D'haen (red.) - Herinnering, herkomst, herschrijving : koloniale en postkoloniale literaturen. - Leiden : Vakgroep Talen en Culturen van Zuidoost-Azië en Oceanië, Rijksuniversiteit te Leiden, 1990. - p. 45-65 (Semaian ; 4)

 

1991

P.F.H. Lauxterman - Clio's toverlantaarn : over de angst voor Duitsland. - In: Hollands maandblad 32 (1991) 3 (maart) p. 28-38 (over Op weg naar het zoveelste Reich)

Janet Luis - Wat in schrijf is altijd te kort : gesprek met de schrijver A. Alberts. - In: NRC Handelsblad : Cultureel supplement, 23 augustus 1991 (interview)

Reinjan Mulder - Ontsnapt aan de Hollandse koopmannen : hallucinerende novelle van A. Alberts. - In: NRC Handelsblad, 1 november 1991 (over De vrouw met de parasol)

H.W. [Hans Warren] - Armzalig proza van A. Alberts. - In: Provinciale Zeeuwse Courant, 15 november 1991 (over De vrouw met de parasol)

Arnold Heumakers - Onvoorstelbaar sober en laconiek : Alberts' 'De vrouw met de parasol' als impressionistische aquarel. - In: de Volkskrant, 15 november 1991 (over De vrouw met de parasol)

Johan Diepstraten - 'Het doel is de eindzin' : 'De vrouw met de parasol' nieuw boek van A. Alberts. - In: De Stem, 29 november 1991 (boekengids)

G.J. Dorleijn - De fictie van de universitaire werkelijkheid. - De universiteit in opspraak : de universitaitsroman in de Anglo-Amerikaanse en Europese literatuur / Annie van den Oever (red.). - Baarn : De Prom, 1991. - p. 175-197 (p. 186-187: De Utrechtse herinneringen van A. Alberts, De bomen)

Dick Dooijes - De Plantage als sieraad aan de Amstel. - In: Madelon Witterholt (eindred.) - De verloren jaren: persoonlijke visies op De Best Verzorgde Boeken 1971 tot en met 1985. - [Den Haag] : Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum/Museum van het Boek ; [Zutphen] : Walburg Pers, 1991.- p. 74-75

 

1992

G.J.Z. [Gerrit Jan Zwier] - Een ongrijpbare man. - In: Leeuwarder Courant, 10-1-1992 (over De vrouw met de parasol)

Robert Anker - Wijkend centrum : over de romans en verhalen van A. Alberts. - In: Tirade 36 (1992) 338 (januari-februari) p. 72-80 (ook verschenen in de brochure: Een kennismaking met A. Alberts / met medew. van Robert Anker en Willem Jan Otten. - Amsterdam : Uitgeverij G.A. van Oorschot, 1992. - p. 6-18

Willem Jan Otten - De voetstappen van het geheugen. - In: Tirade 36 (1992) 338 (januari-februari) p. 81-86 (ook verschenen in de brochure: Een kennismaking met A. Alberts / met medew. van Robert Anker en Willem Jan Otten. - Amsterdam : Uitgeverij G.A. van Oorschot, 1992. - p. 19-27

Peter-Erik Neyssen - 'Het moet een beetje grappig blijven' : interview met A. Alberts. - In: Boekblad (1992) 6 (7 februari) p. 14-15 (interview)

(anoniem) - Van Oorschot verklaart oorlog aan Hans Warren. - In: Leeuwarder Courant, 26 februari 1992 (n.a.v. negatieve recensies door Warren)

Eep Francken - A. Alberts - De bomen. - In: Lexicon van literaire werken. - Groningen : Wolters-Noordhoff, 1993 (februari). - 10 p. - (Losbladige uitgave)

Gerrit Jan Zwier - Een gemengde geest. - In: Leeuwarder Courant, 6 maart 1992 (over Indische literatuur n.a.v. Twee jaargetijden minder)

Reinjan Mulder - Per draagstoel naar het strand : Boekenweekessay van A. Alberts. - In: NRC Handelsblad : CS Literair, 13 maart 1992 (over Twee jaargetijden minder)

(anoniem) - A. Alberts: gedreven door vriendelijkheid. - In: Leeuwarder Courant, 21 maart 1992 (bezoek Openbare bibliotheek)

Tineke Zwijgers - 'Indië was een aardige samenleving' : schrijver A. Alberts. - In: Indonesia Magazine : cultureel maandmagazine over Indonesië 9 (1992) 101 (mei) p. 36-37

 

1993

E.M. Beekman - Grounds for Memory : Colonial Literature from the Former Dutch East Indies . - In: The Low Countries (1993) 1, p. 90-98

 

1994

Armand Heijnen - 'Je maakt niet zelf uit of je stopt met schrijven' : schrijver A. Alberts verrast door Utrechts huldebetoon. - In: Utrechts Universiteitsblad, 17 maart 1994 (interview)

 

1995

G.F.H. Raat - A. Alberts - De eilanden. - In: Lexicon van literaire werken. - Groningen : Wolters-Noordhoff, 1995 (februari). - 14 p. - (Losbladige uitgave)

(anoniem) - Sober en vervoerend : A. Alberts toont zich meesster in levendige dialogen. - In: Trouw, 23-3-1995 (n.a.v. de P.C. Hooft-prijs)

(anoniem - ANP) - Literatuur van een schijnbare eenvoud : P.C. Hooft-prijs 1995 voor A. Alberts. - In: Brabants Dagblad, 23-3-1995

(anoniem - ANP) - P.C. Hooftprijs voor A. Alberts. - In: Het Parool, 23 maart 1995

Marjoleine de Vos - Alles vertellen in weinig woorden : P.C. Hooftprijs 1995 voor oeuvre auteur A. Alberts. - In: NRC Handelsblad, 23 maart 1995 (n.a.v. de P.C. Hooft-prijs)

Michaël Zeeman - A. Alberts, groot verteller en groot verzwijger. - In: de Volkskrant, 23 maart 1995 (n.a.v. de P.C. Hooft-prijs)

(anoniem) - P.C. Hooft-prijs voor A. Alberts. - In: Boekblad, 31-3-1995

P.F. Thomése - Zij willen een eiland zijn : de vluchtende personages in het werk van A. Alberts. - In: NRC Handelsblad (CS literair), 19 mei 1995 (n.a.v. de P.C. Hooft-prijs)

Kees Fens - Madoera als het thuisland van A. Alberts. - In: de Volkskrant, 22-5-1995 (n.a.v. de P.C. Hooft-prijs)

(anoniem - ANP) - P.C. Hooftprijs voor A. Alberts. - In: Leeuwarder Courant, 23-5-1995 (n.a.v. de P.C. Hooft-prijs)

(anoniem - ANP) - P.C. Hooftprijs uitgereikt aan A. Alberts (83). - In: Het Parool, 23 mei 1995

Doris Grootenboer - De PC Hooftprijs voor ‘een paar verhalen’. - In: Algemeen Dagblad, 23-5-1995

A. Alberts - In: De GroeneAmsterdammer, 24 mei 1995 (n.a.v. de P.C. Hooft-prijs). Bevat:

- Yves van Kempen - Elke afvaart verbergt een uitvaart. - p. 24-25

- Wouter Gortzak - Een schrijver als journalist vermomd. - p. 25

Willem Jan Otten - Feestrede. - In: P.C. Hoofdprijs 1995. - 's-Gravenhage : Stichting P.C. Hooft-prijs voor Letterkunde ; Amsterdam : Van Oorschot, 1995. - p. 7-14 (ook verschenen in: Trouw, 27 mei 1995)

Graa Boomsma, Vonne van der Meer, Nelleke Noordervliet (voorzitter), Cyrille Offermans, R. Th. van der Paardt - Juryrapport P.C. Hooft-prijs 1995. - In: P.C. Hoofdprijs 1995. - 's-Gravenhage : Stichting P.C. Hooft-prijs voor Letterkunde ; Amsterdam : Van Oorschot, 1995. - p. 15-21

Stance Eenhuis - Beeld van A. Alberts. - In: De weduwe Ida 4 (1995) 2 (juli) p. 5-6 (naar aanleiding van de schenking aan het Letterkundig Museum van een kop in gips van A. Alberts, gemaakt door de beeldhouwer Bertus Sondaar)

Wam de Moor - Nooit meer naar het verloren paradijs : in gesprek met P.C. Hooftprijswinnaar A. Alberts. - In: Tsjip 5 (1995) 2 (juli) p. 7-20 (Speciaal nummer 'Het verloren paradijs')

Willem Jan Otten - A. Alberts (84) wilde geen woord te veel. - In: NRC Handelsblad, 22 december 1995 (In memoriam)

(anoniem - ANP) - A. Alberts schreef geen woord te veel. - In: Leeuwarder Courant, 23 december 1995 (In memoriam)

T. van Deel - Melancholie door een omgekeerde verrekijker. - In: Trouw, 23 december 1995 (In memoriam)

Willem Ellenbroek - Stilte was A. Alberts' meesterschap. - In: de Volkskrant, 23 december 1995 (In memoriam)

Jacob Moerman - A. Alberts: met spaarzame middelen maximale verbeeldingskracht. - In: Rotterdams dagblad, 23 december 1995 (In memoriam)

Remco Meijer - A. Alberts. - In: Remco Meijer - Oostindisch doof : het Nederlandse debat over de dekolonisatie van Indonesië. - Amsterdam : Uitgeverij Bert Bakker, 1995. - p. 30-39 (interview; ook verschenen als: Remco Meijer - P.C. Hooft-prijs 1995 voor A. Alberts: 'Ik heb altijd in een heel kleine kring geleefd'. - In: Elsevier, 1 april 1995. - p. 86-89)

 

1996

Rogi Wieg - De ontroerende buitenkant van A. Alberts. - In: Tirade 40 (1996) 362 (januari-februari) p. 30-39

Janet Luis - De kleinst denkbare familieroman : A. Alberts' 'De honden jagen niet meer' herlezen. - In: Surplus : vrouwenboekenkrant 10 (1996) 1 (januari-februari) p. 22-23

Peter Sierksma - 'Ik hou zoveel van geschiedenis' : in memoriam A. Alberts. - In: Historisch nieuwsblad 5 (1996) 1 (maart) p. 30-31

Maarten Kaster - A. Alberts (1911-1995). - In: Pasar krant, maart 1996

Huub de Jonge - De gewaarwording van overbodigheid : de dekolonisatie in het werk van A. Alberts. - In: Indische letteren 11 (1996) 2-3 (augustus) p. 119-129

K. Schippers - Geachte heer Dalem. - In: de Volkskrant, 24 augustus 1996. - p. 15 (Brief)

 

1997

Anthony P. Dekker - Het uitzicht op voleinding : de verzwegen gedichten van A. Alberts. - In: De Parelduiker 2 (1997) 2 (mei) p. 43-54

Paul Arnoldussen - Omweg van een paar honderd verzen. - In: Het Parool, 5 juli 1997 (Over Alberts' verblijf in Parijs naar aanleiding van de publicatie van Dekker in De Parelduiker)

Kees Fens - A. Alberts 1995. - In: Kees Fens - Doorluchtig glas : vijftig jaar P.C. Hooft-prijs. - Den Haag : Stichting P.C. Hooft-prijs voor letterkunde ; Amsterdam : Querido's Uitgeverij, 1997. - p. 94-95

 

1998

E.M. Beekman - A. Alberts (1911-1995) : Indië als een hedendaags mysterie. - In : E.M. Beekman - Paradijzen van weleer : koloniale literatuur uit Nederlands-Indië 1600-1950. - Amsterdam : Prometheus, 1998. - p. 584-602. - (Vertaling van: E.M. Beekman - Troubled pleasures : Dutch colonial literature from the East Indies, 1600-1950. - Oxford : Clarendon Press, 1996)

J. Bernlef - Zonder geluk valt niemand van het dak : over literatuur en waanzin. - In: J. Bernlef - De losse pols : essays. - Amsterdam : Querido, 1998. - p. 60-83 (Over De vergaderzaal, p. 80-83)

 

1999

Max Pam - Max Pams honderd beste boeken uit de Nederlandse literatuur van 1900-2000. - Op: website HP/De Tijd, 20 juni 1999 (met De bomen op nr. 63 en De vergaderzaal als 93e)

Alle Lansu - De mooiste : De vergaderzaal. - In: Het Parool, 24 september 1999 (De mooiste: de canon volgens Het Parool: honderd liefdesverklaringen aan de mooiste boeken van de eeuw)

Huub de Jonge - Ernst en humor in het werk van A. Alberts. - In: Indische Letteren 14 (1999) 4 (december) p. 234-240

 

2000

Ellen Derksen - Lekker eten en onderhoudende verhalen. - In: Pasarkrant (2000) (lente-editie, maart) p. 6-7 (Java, Bali en Madoera : reisverslag met verwijzingen naar Alberts op Madoera)

Remco Ensel - Afwezig met bericht : de bureaucratische fantasie van A. Alberts. - In: Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 27 (2000) 4 (december) p. 391-410

Jan Heerze...(et al.) - A. Alberts, 1911-1995. - In: EeuwSchrijvers : signalement van honderd Nederlandse romanschrijvers uit de twintigste eeuw / Jan Heerze...(et al.). - Holten : Walwaboek, 2000. - p. 18

 

2001

Hans Hoes - A. Alberts. - In: Het Financieele dagblad, 7 april 2001 (Vierkant ogen)

 

2002

Ron van Gelderen - Verdwalen tijdens vergadering. - In: de Volkskrant, 6 augustus 2002 (Serie over de mooiste boeken met werk als thema, o.m. over De vergaderzaal)

Kees Fens - Het grote medeleven. - In: de Volkskrant, 28 november 2002 p. 15 (In het voorbijgaan) (o.a. over niet of nauwelijks meer gelezen schrijvers, zoals A. Alberts: "O, wat leef ik mee met hun dreigende vergetelheid.")

Coen van 't Veer - Het innerlijk oerwoud : Overeenkomsten tussen Groen van A. Alberts, Der Amorkläfer van Stefan Zweig en Heart of Darkness van Joseph Conrad. - In: Indische letteren 17 (2002) 4 (december) p.167-187 (Ook verschenen onder de titel "Inner Jungles : Albert Alberts's "Groen," Stefan Zweig's "Der Amokläufer", and "Heart of Darkness"" in: The Conradian 33 (2008) 2 (Autumn) p. 67-79)

Arnoldussen, Paul - A. Alberts. - In: Rue d'Amsterdam : kleine atlas van Nederlanders in Parijs. - Amsterdam : Uitgeverij Bas Lubberhuizen, 2002. - p. 92-95

Rob Hartmans - De Groene van 1877 : geschiedenis van een dwars weekblad. - Amsterdam : Mets & Schilt, cop. 2002 (o.a. over Alberts loopbaan bij De Groene Amsterdammer)

 

2003

Esther ten Dolle - Tropenkolder in de Indische letteren. - In: Indische letteren 18 (2003) 1 (maart) p. 3-17

Wam de Moor - A. Alberts - De vergaderzaal. - In: Lexicon van literaire werken. - Groningen : Wolters-Noordhoff, 2003 (mei). - 13 p. - (Losbladige uitgave)

Arjen Fortuin - Het reisbureau moet de beslissing maar nemen. - In: NRC Handelsblad, 4 juli 2003 (In de koffer) (Over De vrouw met de parasol)

Joris van Casteren - Lafaards, aan hun slavenbaantje vastgeklonken. - In: Pluche (2003) 3 (zomer) p. 82-84, 87-92 (Over o.a. Inleiding tot de kennis van de ambtenaar)

Siegfried Woldhek - A. Alberts. - In: Knetterende letteren : schrijversportretten / Siegfried Woldhek ; met een voorw. van Wim de Bie en Peter van Straaten. - Amsterdam : Uitgeverij Thomas Rap, 2003. - p. 11 (tekening)

A. Alberts (1911-1995) - De vergaderzaal. - In: Jan Bos en Reinder Storm - Het literatuurboek. - Zwolle : Waanders Uitgevers ; Den Haag : Koninklijke Bibliotheek, cop. 203. - p. 301

 

2004

Joris van Casteren - Een buitengewoon goor element : over de zee bij A. Alberts. - In: BZZLLETIN Literair magazine 32 (2004) 289 (maart) p. 93-100

Menno Lievers - De golem in Goes : over de paradoxale leeservaring. - In: De Revisor 31 (2004) 2 (mei) p. 46-55 (Over de roman Zwembad van Kees ’t Hart met o.m. een verwijzing naar meneer Barre in De Bomen) (pdf)

 

2005

Gilles Dorleijn en Mirjam van Hengel - Verantwoording. - In: A. Alberts - Verzameld werk dl. 3. - Amsterdam : Van Oorschot, 2005. - p. 585-593 (Met biografische en bibliografische informatie)

Rudi van der Paardt - De twee gezichten van A. Alberts. - In: Ons erfdeel 48 (2005) 5 (november) p. 769-772

Theo Hakkert - Niet zo simpel als het lijkt. - In: Provinciale Zeeuwse Courant 16 maart 2005 (over het Verzameld werk; ook onder verschillende titels verschenen in andere regionale dagbladen).

Arjen Fortuin - Geen vijand, geen uitweg : A. Alberts is het mooiste raadsel uit de Nederlandse literatuur. - In: NRC Handelsblad, 25 maart 2005 (over het Verzameld werk)

Arjan Peters - Verhalen van een alleenstaande : Verzameld werk van A. Alberts werpt nieuw licht op hoofdthema in romans. - In: de Volkskrant, 25 maart 2005

Rob Hartmans - Waar verhalen al niet goed voor zijn. - In: De Groene Amsterdammer 129 (2005) 14 (april) (over het Verzameld werk)

Marc Reynebeau - Als het niet moet, nee : het Verzameld werk van A. Alberts. - In: De Standaard, 11 augustus 2005

 

2006

Kees Fens - Gelukkig vanaf regel één. - In: de Volkskrant, 16 november 2006 (In het voorbijgaan)

 

2007

Gijs Zandbergen - Flemers en scharrelaars ten departemente Klein Kapitaal. - In: de Volkskrant, 5 januari 2007 (Cicero) (Boekbespreking van Honoré de Balzac: Fysiologie van de ambtenaar, waarin Alberts als een van de vertegenwoordigers van de 'ironische benadering van de ambtenaar' wordt genoemd)

A. Alberts: Romans en verhalen. - In: NRC Handelsblad, 26 oktober 2007 (Pas verschenen literatuur)

Walter van de Laar ; met een aanvulling door Henk Jansen - A. Alberts. - In: Kritisch Literatuur Lexicon : aanvulling 107 (2007) (november)

 

2008

Kester Freriks - Nederlands-Indië, zoals het ooit heeft geklonken. - In: NRC Handelsblad, 8 februari 2008, p. 13 (Boeken) (over o.a. het luisterboek Het Indische geluid : verhalen en herinneringen uit Nederlands-Indië met "Groen" van A. Alberts, gelezen door Willem Nijholt)

Arjen Fortuin - In Fictie. - In: NRC Handelsblad, 1 en 2 maart 2008 (Zaterdags bijvoegsel p. 2-3) (over de bundel Romans en verhalen)

Jessica Voeten - Schrijvers in gewone doen. - In: NRC Handelsblad 11 maart 2008 p. 20 (achterpagina) (Over de opening van de Boekenweek 1967. Bernlef presenteerde het programma Verveel u met volle teugen over wat schrijvers doen. Vijfentwintig schrijvers deden mee, onder wie A. Alberts die "Wachten" speelde. Het script was van Rinus Ferdinandusse en K. Schippers.)

Maartje Somers - Vademecum voor de loonslaaf. - In: NRC Handelsblad, 2 juni 2008 (recensie van Alleen tijdens kantooruren : kleine cultuurgeschiedenis van het kantoorleven door Remco Ensel, waarin o.a. A. Alberts wordt aangehaald)

Remco Ensel - Alleen tijdens kantooruren : kleine cultuurgeschiedenis van het kantoorleven. - Nijmegen : Uitgeverij Vantilt, 2008. - passim (p. 80-85 over omgangsvormen op kantoor in de boeken van Alberts)

Bert Nienhuis - A. Alberts. - In: Foto Bert Nienhuis / teksten Gerard van Westerloo. - Amsterdam : Atlas, 2008 (portret van Alberts op binnenzijde van het omslag)

 

2009

Esther ten Dolle - 'Want hier zit ik eindelijk tegenover een mens' : ontmoetingen met Indonesiërs in het werk van A. Alberts. - In: Indische letteren 24 (2009) 2 (juni) p. 146-156

 

2010

Frits Abrahams - Schrijven voor beginners. - In: NRC Handelsblad, 22 december 2010 (Abrahams bespreekt de bundel 'Beginners' van Raymond Carver, waarin van de vertaalde verhalen twee versies zijn opgenomen, die van de auteur en de door redacteur Gordon Lish bewerkte versie. "Lish hield van suggestie en was wars van sentiment, zijn versies doen me soms denken aan het werk van A. Alberts.")

 

2011

Margriet de Koning Gans - A. Alberts : Bergweg 6. - In: Literair fietsen : langs schrijvers van Laren en Blaricum / Margriet de Koning Gans. - Laren : Stichting Laren Literair ; Wormer : Stichting Uitgeverij Noord-Holland Annotatie, 2011. - p, 78-79. Met fietskaart en errata (Alberts woonde op nr. 4)

Henk Bernlef, Remco Campert, Theo Loevendie - CC : een correspondentie. - Amsterdam : Uitgeverij Bas Lubberhuizen, cop. 2011. - p. 52-53 (Bernlef schrijft over een 'beleefdheidswedstrijd'. De term heeft hij van Alberts, "zelf een groot lijder aan het beleefdheidssyndroom". Alberts overlijdt verkeerdelijk in 1996 in de noot op pag. 53)

 

2012

Arjen Fortuin - Trouw, maar zonder overgave. - In: NRC Handelsblad : Boeken 9 maart 2012, p. 5 (o.a. over 'De berg van Soria' van A. Alberts, "een van de mooiste verhalen ooit in het Nederlands geschreven")

Max Pam - De 45 beste boeken uit de Nederlandse literatuur (1900-2012) volgens Max Pam. - Op: website VPRO Boeken juli 2012 (Uitgelezen) [Op nr. 31 staat De bomen; "Stond bij mijn ouders in de kast. Het was de eerste keer dat ik met literatuur in aanraking kwam. Veel aan verschuldigd en nooit meer vergeten."]; Ook als: De 45 boeken die u móet lezen. - Op: website HP/De Tijd, 3 juli 2012

Jaap Goedegebuure - Het pernicieuze slot. - Leiden: Universiteit Leiden, 2012. - 8 p. - (Afscheidsrede Universiteit Leiden, 14 december 2012) (Leiden University Repository, o.a. over Het zand voor de kust van Aveiro, De honden jagen niet meer en Maar geel en glanzend blijft het goud)

Willem Jan Otten - Verleidelijk stil. - In: Trouw, 22 december 2012 (over o.a. A. Alberts als een klassieke schrijver van de introversie)

 

2013

Arjen Fortuin - Bekentenis van een slaaplezer. - In: NRC Handelsblad : Boeken 29 maart 2013, p. 2. - Column (o.a. over 'De vergaderzaal' van A. Alberts)

Willem Claassen - Boekenbijsluiter #10. - Op: website VPRO Boeken 3 juni 2013 (In 'de Boekenbijsluiter' iedere week een literair paardenmiddel tegen een alledaagse kwaal. Volg de voorschriften op, lees en genees. Deze week een recept van Willem Claassen: 'De Eilanden' (1952) van A. Alberts.)

Susan Elderkin, Ella Berthoud en Maarten Dessing ; vert.: Hester Tollenaar en Roos van de Wardt - De boekenapotheek. - Amsterdam: Uitgeverij Podium B.V., 2013. - p. 216 (Lemma: Langdradigheid; A. Alberts - De vergaderzaal: Alberts' beknopte stijl wordt aangeprezen als middel tegen langdradigheid)

 

2015

Thomas Heerma van Voss - Het verstilde universum van A. Alberts. - In: Ons erfdeel (2015) 2, p. 26-35. - (De eerste aflevering van de reeks Schrijvers die nog maar namen lijken)

Ton Anbeek - De val van een prins-gemaal : A. Alberts als chroniqueur. - In: Een tint van het Indische Oosten : reizen in Insulinde 1800-1950 / onder red. van Rick Honings en Peter van Zonneveld. - Hilversum : Uitgeverij Verloren, 2015. - p. 249-257

 

2022

Opium (AVROTROS) - Bijna vergeten : A. Alberts – De bomen (Annemieke Bosman, Mathijs Deen - NPO 4, 26 mei 2022)

Erik van den Berg – Bomig : A. Alberts kreeg een steviger omslag. – In: de Volkskrant 11 juni 2022 (Boeken & wetenschap) p. 16

 

2024

Helge Bonset - Het beste van Boekwinkeltjes: A. Alberts, De Bomen (1953). - In: Neerlandistiek : online tijdschrift voor taal- en letterkunde (2 januari 2024)

 

-------------------------

x Tot en met 1985 mede gebaseerd op de 'Secundaire bibliografie', samengesteld door Walter van de Laar, in: Kritisch lexicon van de moderne Nederlandstalige literatuur, en op de 'Lijst van geraadpleegde publicaties waarin Alberts wordt besproken' in de scriptie van M.J. Meeuwsen, Stilistische procedés bij Albert Alberts (Nijmegen, 1986). Ook is bij de samenstelling gebruik gemaakt van de Bibliografie van de Nederlandse Taal- en Literatuurwetenschap (BNTL).

 

naar het begin van de bibliografie 

Laatste wijziging: 03.02.2024