A. Alberts & H.J. Friedericy, schrijvers

 

 

 

A. Alberts - De Telegraaf-knipsel

 


 

Kunstig met portret van een Hollandse schrijver

De geheimzinnige A. Alberts

I. Sitniakowsky

De Telegraaf (1979) (7 december)


HILVERSUM, vrijdag
Een even bescheiden als bijzondere schrijver treedt zondagavond voor het voetlicht: dr. A. Alberts. Dat gebeurt in het TROS-programma Kunstig (Ned. 1 22.15-23.00 u.). De uitzending over Alberts is geen eigen produktie, maar wordt overgenomen van de BRT die het programma begin dit jaar maakte.

Albert Alberts (geboren 1911) is de schrijver van een tiental boeken waaronder de roman "De Bomen", twee delen memoires "Namen noemen" en "Met de Franse slag" en historische publikaties als "De huzaren van Castricum" en "De Hollanders komen ons vermoorden" over de oorlog met Engeland en Rusland aan het eind van de 18e eeuw en de scheiding tussen Noord- en Zuid-Nederland in de Tachtigjarige Oorlog.
Hoewel Alberts bij de vermaarde historicus professor Gerretson (ook bekend als de dichter Geerten Gossaert) promoveerde had hij een andere studierichting gevolgd, de Indologie. Zijn historische boeken schreef en schrijft hij uit pure belangstelling en liefhebberij. Het zijn zeer doorwrochte maar zeker geen gortdroge studies.
In 1938 reisde Alberts naar Indië om als bestuursambtenaar op de Molukken terecht te komen. Hij keerde in 1947 naar Nederland terug. Het duurde tot 1952 voor hij met de verhalenbundel "De Eilanden" zijn literaire debuut maakte. Nadat de eerste druk was uitverkocht bleef zijn uitgever het koppig herdrukken zonder dat er enige belangstelling voor was. Erkenning als schrijver kreeg Alberts pas toen hij in 1974 "De Vergaderzaal" publiceerde. Deze korte roman sloeg opeens aan en werd door de VARA voor de televisie bewerkt.
Ongetwijfeld blijft ook na de uitzending om Alberts' persoon een waas van geheimzinnigheid hangen. Groot is zijn terughoudendheid of wellicht verlegenheid, waarmee deze schrijver, die zichzelf nóch literair nóch maatschappelijk geëngageerd noemt, zijn gevoelsleven afschermt, om het vervolgens indirect des te sterker in zijn werk te laten uitkomen. Alberts is een groot schrapper van wat hij als overbodig ervaart en in weerwil van zijn jarenlange journalistieke ervaring ligt zijn schrijftempo laag.
Onlangs verscheen van Alberts een boekje over een typisch Indisch onderwerp: "Per mailboot naar de Oost". Volgende maand verschijnt een nieuwe roman "De honden jagen niet meer".


 

Laatste wijziging: 31.05.2015