A. Alberts & H.J. Friedericy, schrijvers

 

 

 

 

De Tijd, 28 juni 1958

 

Novellen van
H.J. Friedericy

 

Onder de voor een novellenboekje weinig attractieve titel: Vorsten,vissers en boeren, heeft H.J. Friedericy, bekend door zijn roman “De laatste generaal”, een aantal verhalen uitgegeven die de goede indruk van zijn eerste boek bestendigt. Men vindt in deze schetsen dezelfde sobere en verfijnde schriftuur; dezelfde tedere en indrukwekkende stemmingen die in het grotere boek heersen en dat tot een succes maakten. Het laatste verhaal uit de bundel, die door Querido op fraaie wijze werd verzorgd, heeft tot titel “Vazal” en het is een bijna aandoenlijk verhaal over de Aroe Tjenrana uit Zuid-Celebes die door de Nederlandse vorstin geridderd de versierselen van het ordeteken aarzelt te dragen totdat hij na grote gewetensconflicten zich het oranje en blauwe lint op de borst spelt, dank zij de invloed van een uiterst tactvolle Hollandse Toewan Petoro, die zijn vriend is en hem als mens weet te benaderen. Maar ook de geschiedenis van “De dubbele aar” die in een klein gehucht de bevolking als het ware in een godsdienstige trance brengt, is zeker de moeite van het zorgvuldig lezen waard. En zo is er nog veel meer. Deze voor Nederlanders zo moeilijk benaderbare wereld van een ander ras met een onbegrijpelijke adat heeft dr. Friedericy op aantrekkelijke en literair zeer imponerende manier voor de lezer toegankelijk gemaakt. Een mooi boekje.

 

J.W.H. (J.W. Hofstra)       

Laatste wijziging: 09.06.2015