A. Alberts & H.J. Friedericy, schrijvers

 

 

 

 

Fred Vinken

DE DUBBELE AAR
H.J. Friedericy, schrijver en ambtenaar, 1900-1962Scriptie Utrecht, 1987

met dank T.B.

© Fred Vinken

 

Inhoud

Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 6
Hoofdstuk 7
Hoofdstuk 8
Hoofdstuk 9
Noten
Bijlagen
Literatuurlijst

-110-

 

LITERATUURLIJST

 

I. H.J. Friedericy; verhalend proza

 

‘Het hart’ in: Indologenblad 12(1920/1921) 26-27

‘Het bezoek van mijnheer Franciscus Josephus van Daetselaer en zijne echtgenoote Katrijntje van Daetselaer, geboren Swaenshals, aan hun neef Bob van Daetselaer, kunstschilder’ in Indologenblad 13 (1921/1922) 30-32

‘De nieuwe gast’ in: Stem van Nederland (1947)

‘Sans peur’ in: Criterium 5(1947) 209-220

Bontorio (Amsterdam 1947)

‘Nocturne’ in: Oriëntatie 5(1948) 18-21

‘Nocturne’ in: Stem van Nederland (1948)

‘Vazal’ in: Oriëntatie 25(1949) 16-23

Vorsten, vissers en boeren (Amsterdam 1957)

‘De nieuwe gast’ in: Tirade 12(1957) 345-349

De laatste generaal (Amsterdam 1958)

Vorsten, vissers en boeren (Amsterdam 1958)

De raadsman (Amsterdam 1958)

De raadsman (Amsterdam 1959)

‘Bloed’ in: Bij het scheiden van de markt. Een bloemlezing uit de Indische Letterkunde van 1935 tot heden, R. Nieuwenhuys, ed. (Amsterdam 1960) 76-89

‘Om nooit te vergeten’ in: Preludium 1(1960) 1-2

‘De raadsman’ in: Het Vaderland, 10 feb. 1961 en verder (als feuilleton)

‘Lente in Londen’ in: De Boekenkorf 20(1961) 14-15

‘Notities bij het begin van een revolutie en het eind van een oorlog’ in: Eindhovens Dagblad, 28 oktober, 4, 11, 18 november 1961

De eerste etappe (Amsterdam 1961)

‘Reigerdans’ in: Ach, sie sind Holländer, A. Langen en G. Müller, ed. (München 1961)

‘Heron dance’ in: The Literary Review 5(1961/1962)

‘Mrs. Robinson’ in: Tirade 4(1962) 220-234

‘Het concertgebouworkest en de wereld’ in: Preludium 10 (1962) 186-188

De eerste etappe (Amsterdam 1962)

 

-111-

 

Reigerdans (Amsterdam 1962)

‘Open balkons’ in: Gastenboek van Singel 262 (Amsterdam 1962) 24-27

De laatste generaal (Amsterdam 1964)

De raadsman (Amsterdam 1973)

‘Bloed’ in: Het laat je niet los. Mensen en landschappen, R. Nieuwenhuys, ed. Amsterdam 1974

‘Heron dance’ in: Insulinde. Selected translations from Dutch writers of three centuries in the Indonesian Archipelago (Honolulu 1978)

‘Blood’ in: Memory and agony, Dutch stories from Indonesia, R. Nieuwenhuys, ed. Boston 1979

‘The Counselor’ in: Two tales of the East Indies, E.M. Beekman, ed. (Massachusetts 1983)

Verzameld Werk (Amsterdam 1984)

 

II. H.J. Friedericy: beschouwend proza

 

‘Bestuursnota over godsdienstige rechtspraak en berechting van familie en erfrechtzaken in het gouvernement Selebes en onderhoorigheden (±1920)’ in: Adatrechtbundels XXIX: Gemengd ('s-Gravenhage 1928) 78-85

‘Uitspraken en andere documenten van Sjarats in het rechtstreeks bestuurd gebied (Inheemsche rechtspraak 1922-19..)’ in: Adatrechtbundels XXIX: Gemengd ('s-Gravenhage 1928) 165-175

‘Volksbesluiten betreffende het adatrecht in Gowa en Limboeng (1926)’ in: Adatrechtbundels XXXI: Selebes ('s-Gravenhage 1929) 134-136

‘De Gowa-Federatie (1928)’ in: Adatrechtbundels XXXI: Selebes ('s-Gravenhage 1929) 364-427

‘Aanteekeningen over adat- en adatrecht bij de Bonesche prauwvaarders’ in: Koloniaal Tijdschrift, XX ('s-Gravenhage 1931) 490-504.

‘De Gowasche vorstengraven, de Gowasche huldigingssteenen en de Gowasche ornamenten’ in: Koloniaal Tijdschrift, XX ('s-Gravenhage 1931) 630-634

‘Ponre. Bijdrage tot kennis van adat en adatrecht van Zuid-Celebes’ in: Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië 89 ('s-Gravenhage 1932) 1-34

 

-112-

 

De standen bij de Boegineezen en Makassaren (Leiden 1933)

‘De standen bij de Boegineezen en Makassaren’ in: Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië 90 ('s-Gravenhage 1933) 447-602

‘Overbevolking in Ned.-Indië’ in: Groene Amsterdammer, 20 mei 1939, 4

‘Vrome wenschen?’ in: Koloniaal Tijdschrift 28 ('s-Gravenhage 1939) 481-489

‘Een romanschrijfster op het oorlogspad’ in: Koloniaal Tijdschrift 29 ('s-Gravenhage 1940) 636-639

‘Kort Commentaar. De interneeringen in Nederland’ in: Koloniaal Tijdschrift 30 (1941) 114-116

‘Kort Commentaar. Prof. Mr. Raden Soepomo’ in: Koloniaal Tijdschrift 30 (1941) 381-382

‘Kort Commentaar. De landbouwkolonisatie van Javanen en de ontwikkeling van de Buitengewesten’ in: Koloniaal Tijdschrift 30 (1941) 389-393

‘Literatuur. Drie nummers van het Economisch Tijdschrift’ in: Koloniaal Tijdschrift 30 (1941) 540-546

‘Beb Vuyk nog steeds op het oorlogspad’ in: Tirade 4 (1962) 235-238

‘De bevolking van Nederlands-Indië en het Nederlands gezag in het decennium voor de Japanse invasie’ in: Balans van een beleid. Terugblik op de laatste halve eeuw van Nederlands-Indië, H. Baudet en I.J. Brugmans, ed. Assen 1961) 67-79.

‘Kort rapport van de gebeurtenissen welke plaatsgrepen onder vooraanstaande leden van het voormalige Gowasche vorstenhuis, in de maanden juli en augustus 1925’ in: Indische Letteren 1 (1987) 14-19

‘Aan den assistent-resident van Makasser (Soenggoeminasa, 18 januari, 1927)’ in: Indische Letteren 1 (1987) 19-21

 

III. over H.J. Friedericy; publicaties van anderen

 

Alberts, A., ‘In Memoriam H.J. Friedericy’ in: De Groene Amsterdammer, 1 december 1962, 13.

Beekman, E.M., ‘The Counselor. H.J. Friedericy’ in: Two tales of the East Indies, E.M. Beekman, ed. (Massachusetts 1983) 111-120

Berg, J. van den, ‘Van de eerste tot de laatste etappe. H.J. Friedericy 1900-1962’ in: Indische Letteren 1 (1987) 1-6

 

-113-

 

Braasem, W.A., ‘Evocatie van feodale wereld. Meeslepende verhalen uit Celebes door H.J. Friedericy’ in: Het Vaderland, 24 mei 1958

Engelen, M., ‘Themanummer Friedericy’ in: NRC, 21-4-1987

Eysselsteijn, B. van, ‘H.J. Friedericy - diplomaat en letterkundige – overleden’ in: Haagsche Courant, 23 november 1962

Eysselsteijn, B. van, ‘H.J. Friedericy's Vorsten, Vissers en Boeren’ in: Haagsche Courant, 23 november 1957

Eysselsteijn, B. van, ‘De Laatste Generaal, roman over een trouw, dapper en eerzuchtig man’ in: Haagsche Courant, 15 maart 1958

Fens, K., ‘Lezen met en zonder herinnering’ in: Kees Fens, De eigenzinnigheid van de literatuur (Amsterdam 1964) 130-134

Fens, K., ‘Lezen zonder rimpels’ in: De Linie, 3 januari 1959

Fischer, H. Th., ‘Enige opmerkingen n.a.v. Friedericy's studie over de standen bij de Boegineezen en Makassaren’ in: Indische gids 56, II (Amsterdam 1934) 689-703

‘Dr. H.J. Friedericy cultureel attaché te Londen overleden’; in: O.K.W. Mededelingen (48), 3 december 1962

‘Dr. H.J. Friedericy: diplomaat en schrijver’

‘Friedericy, Herman Jan’ in: Biografisch Woordenboek vanNederland. Eerste deel (Den Haag 1979) 191

‘Friedericy. De raadsman’ in: Haagse post, 29 november 1958

‘H.J. Friedericy: tropische kruiden in Nederlandse belletrie’ in: Algemeen Handelsblad, 31 december 1960

‘H.J. Friedericy’ in: Wie is die...Auteurs van Singel 262 (Amsterdam 1966) 54-55

Greshoff, J., ‘Belangrijke bundel verhalen die verwachtingen wekt. Vorsten, Vissers en Boeren door H.J. Friedericy’ in: Het Vaderland, 16 november 1957

Greshoff, J., ‘H.J. Friedericy: De Eerste Etappe. Evocatieve verzameling al dan niet authentieke brieven’ in: Het Vaderland, 20 januari 1962

Greshoff, J., ‘Heimwee naar Nederlands-Indië; De Raadsman van Friedericy voortreffelijk boek’ in: Het Vaderland, 21 maart 1958

Greshoff, J., ‘De Laatste Generaal. Herdruk van een bijzondere roman. Werk van een begenadigd verteller’ in: Het Vaderland, 31 januari 1959

Hart, M. 't, ‘Amok met distantie’ in: NRC, 30 november 1984

Herben, B., ‘De ethische politiek in het werk van H.J. Friedericy’ in: Indische Letteren 1(1987) 31-45

 

-114-

 

Herben, B., De roeping van de Toewan Petoro. Elementen van de ethische politiek in het werk van H.J. Friedericy (Amsterdam 1986) doctoraalscriptie, niet gepubliceerd

‘Herinnering als kunst herleefd’ in: Elsevier, 6 december 1958

Hofstra, J.W., ‘Begrip van de Oosterse ziel. De Laatste Generaal boeiende roman van H.J. Friedericy’ in: De Tijd, 15 maart 1958.

‘In Zuid-Celebes deed H.J. Friedericy zijn inspiratie op...’ in: De Gelderlander

Janssen, D., ‘H.J. Friedericy. De Raadsman’ in: Boekengids 37 (1959) 276

Kelk, C.J., ‘De Laatste Generaal door H.J. Friedericy’ in: De Groene Amsterdammer, 24 januari 1959.

Kossman, A., ‘H.J. Friedericy: Nederlander onder bekoring van Celebes’ in: Het Vrije Volk, 16 februari 1985

Kossman, A., ‘H.J. Friedericy: Nederlander onder bekoring van Celebes’ in: De Gelderlander, 9 maart 1985

Krogt, A.M. van der, ‘H.J. Friedericy. De laatste generaal’ in: Boekengids 36 (1958) 313

Krogt, A.M. van der, ‘H.J. Friedericy. Vorsten, Vissers en Boeren’ in: Boekengids 36 (1958) 76

Leeuwen, W.L.M.E. van, ‘Voortreffelijk nieuw werk van H.J. Friedericy’ in: Tubantia, 26 september 1958

Limburg, J., H.J. Friedericy en Zuid-Celebes (Leiden 1984) doctoraalscriptie, niet gepubliceerd

Limburg, J., ‘Het raadsel van Bontorio, de laatste generaal’ in: Indische Letteren 1 (1987) 25-30

Locher, G.W., ‘Een merkwaardige taboe-verschuiving’ in: Oost en West 4 (1934) 57-59

Nieuwenhuys, R., ‘Bij de dood van H.J. Friedericy’

Nieuwenhuys, R., ‘H.J:. Friedericy’ in: Bij het scheiden van de markt. Een bloemlezing uit de Indische Letterkunde van 1935 tot heden, R. Nieuwenhuys, ed. (Amsterdam 1960) 75

Nieuwenhuys, R., ‘H.J. Friedericy’ in: Het laat je niet los. Mensen en landschappen, R. Nieuwenhuys, ed. (Amsterdam 1974)

Nieuwenhuys, R., ‘H.J. Friedericy’ in: Oost-Indische Spiegel, R. Nieuwenhuys, (Amsterdam 1972) 494-504

Nieuwenhuys, R., ‘Herman Jan Friedericy, 1900-1962’ in: H.J. Friedericy, Verzameld Werk (Amsterdam 1984) 7-16

Nieuwenhuys, R., ‘H.J. Friedericy en de Indische traditie. De Raadsman: nieuw boek van een geboren verteller’ in: Het Parool, 19 december 1958

 

-115-

 

Nieuwenhuys, R., ‘Levensberichten. Herman Jan Friedericy’ in: Jaarboek van de maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1969-1970 (Leiden 1971) 119-126

Panhuijsen, J., ‘Friedericy's De Eerste Etappe: aangename lectuur: geen literatuur. Een interessant verslag in de briefvorm’

Panhuijsen, J., ‘De Laatste Generaal. Historische roman over Nederlands-Indië’ in: Het Binnenhof, 17 mei 1958

Panhuijsen, J., ‘Vorsten, vissers en boeren. H.J. Friedericy laat het verleden zien’ in: Het Binnenhof, 1 februari 1958

Raman, A., Bibliografie van Marnix Gijsen (Hasselt 1973)

Roest, H., ‘Bijgeslepen diamant. H.J. Friedericy: De laatste generaal’ in: Het boek van nu (1958/1959) 55

Ross, L., ‘H.J. Friedericy’ in: Kritisch Literatuur Lexicon

Spoor, C., ‘H.J. Friedericy de vergeten verteller’ in: De Tijd, 28 september 1984, 97-101

Stuiveling, G., ‘Een menselijk document. H.J. Friedericy: De eerste etappe’ in: Het boek van nu (1961/1962) 47

Stuiveling, G., ‘Verbeeld verleden’ in: Haagsch Dagblad, 9 augustus 1958

Tegenbosch, L., ‘...de wereld van Celebes. Van mensen en boeken’ in: Oost-Brabant, 11 januari 1958

Tol; R., ‘Een bloedig voorspel: de controleur van Gowa, H.J. Friedericy als rapporteur’ in: Indische Letteren 1 (1987) 7-24

Veen, A. van der, ‘Een briljant verhaal uit het oude Indië’ in: Nieuwe RotterdamseCourant, 2 augustus 1958

Veenstra, J.H.W., ‘Literatuur dankzij Indonesie' in: Vrij Nederland, 6 december 1958

Veenstra, J.H.W., ‘Vertellingen en getuigenissen over Indonesië’ in: Vrij Nederland, 18 januari 1958

‘Verantwoording over Zuid-Celebes’ in: NRC, 4 januari 1958

Vogelesang, H., ‘H.J. Friedericy, De Eerste Etappe’ in: Levende Talen 214(1962) 258

Vree, P. de, ‘De koloniale situatie’ in: Periscoop, 1 maart 1960, 6

Vree, P. de, ‘Vorsten, vissers en boeren door H.J. Friedericy’ in: Periscoop, 1 augustus 1958, 3

‘Vriendschap in het Oude Indië’ in: NRC,4 april 1959

Vries, D. de, ‘H.J. Merlijn: Bontorio, de laatste generaal. Klein epos van Zuid-Celebes’ in: Oriëntatie 7(1948) 55-57

 

-116-

 

Vuyk, B., ‘De Eerste Etappe: Friedericy sneed zich zelf de pas af als verteller’ in: Vrij Nederland, 9 december 1961

Vuyk, B., ‘Een goede Indonesische roman’ in: Critisch Bulletin 15(1948) 408-412

Vuyk, B., ‘Na verrassingen nu een teleurstelling. Friedericy verteller van Celebes’ in: Haagsch Dagblad, 9 december 1961

Warren, H., ‘H.J. Friedericy leefde zich in Oosterse gedachten in’ in: De Gooi- en Eemlander, 6 februari 1985

Warren, H., ‘De Raadsman: nieuwe roman over Indië van Friedericy. Voorts een herziene druk van De Laatste Generaal’ in: Provinciale Zeeuwse Courant, 13 december 1958

‘Wij spraken met Dr. H.J. Friedericy, verteller’ in: Het Vaderland 9 april 1959

Zwier, G.J., ‘Een verzonken wereld’ in: Leeuwarder Courant, 16 november 1984

 

IV. Secundaire literatuur

 

‘Adatvonnissen van inheemsche rechtbanken van Gowa en Bone (1910-1930)’ in: Adatrechtbundels XXXVI: Borneo, Zuid-Selebes, Ambon enz. ('s Gravenhage 1933) 252-275

Alberts, A., Het einde van een verhouding: Indonesië en Nederland tussen 1945 en 1963 (Alphen aan den Rijn 1968)

Alberts, A., Inleiding tot de kennis van de ambtenaar (Amsterdam 1986)

Alberts, A., Namen noemen (Amsterdam 1962)

Alberts, A., Per mailboot naar de Oost. Reizen met de Lloyd en de Nederland tussen 1920 en 1940 Bussum 1979

Ambrose, S.E., Rise to globalism. American Foreign Policy, 1938-1980 (1981)

Arlman, H., G. Mulder, Van de prins geen kwaad. Prins Hendrik en andere dossiers van Oranje (Alphen aan den Rijn 1982)

Arts, J.A., ‘Zending en bestuur op M-Celebes tussen 1890 en 1920’ in: Imperialisme in de marge. De afronding van Nedxerlands-Indië, J. van Goor, ed. (Utrecht 1985) 85-122

Balans van een beleid, H. Baudet en I.J. Brugmans, ed. (Assen 1961)

Bank, J., Katholieken en de Indonesische Revolutie (Baarn 1983)

Baudet, H., ‘Inleiding’ in: Balans van een beleid, H. Baudet en I.J. Brugmans, ed. (Assen 1961) 4-11

 

-117-

 

Beets, N., De verre oorlog. Lot en levensloop van krijgsgevangenen onder de Japanner (Meppel 1981)

Bertling, C.T., ‘Een hypothese omtrent de sociale structuur van Zuid-Celebes in verband met de.stichtingsmythe van Wadjo’ in: Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië 98 ('s-Gravenhage 1939) 489-495

Besnard, A., ‘Verstoorde persoonlijkheid’ in: Balans van een beleid, H. Baudet en I.J. Brugmans, ed. (Assen 1961) 103-119

Besturen Overzee, S. van der Wal, ed. (Franeker 1977)

‘Boeginees en Makassaarsch erfrecht (1924)’in: Adatrechtbundels XXV: Gemengd ('s-Gravenhage 1926) 335-347

Brokken, J., De Provincie (Amsterdam 1984)

Brokken, J., De zee van vroeger (Amsterdam 1986)

Chabot, H. Th., Verwantschap, stand en sexe in Zuid-Celebes (Djakarta 1950)

Coolhaas, Ph., ‘Ontstaan en groei’ in: Wij gedenken….Gedenkboek van de Vereniging van ambtenaren bij het Binnenlands Bestuur in Nederlands-Indië (Utrecht 1956) 35-72

Couperus, L., Oostwaarts (1922)

Couperus, L., De stille kracht (1900)

Dresden, S., De structuur van de biografie (Den Haag 1956)

Drooglever, P.J., ‘The United States and the Dutch applecart during the Indonesian revolution’ in: Image and Impact: American influences in the Netherlands since 1945, R. Kroes, ed. (Amsterdam 1981) 33-47

Geertz, C., Agricultural involution. The proces of ecological change in Indonesia (California 1963)

Goor, J. van, ‘Imperialisme in de marge’ in: Imperialisme in de marge, J. van Goor, ed. (Utrecht 1985) 9-18

Harvey, B.S., Tradition, Islam and Revolution: South Sulawesi 1950-1965 (Cornell University 1974)

Helsdingen, W.H. van, ‘De staatkundige ontwikkeling’ in: Balans van een beleid, H. Baudet en I.J. Brugmans, ed. (Assen 1961) 187-207

Homan, G.D., ‘The United States and the Indonesian question, December 1941 - December 1946’ in: Tijdschrift voor Geschiedenis 93(1980) 35-56

Hornbeck, S.K., ‘The United States and the Netherlands East Indies’ in: The Annals of the American Academy of political and social science (Philadelphia 1948) 124-135

 

-118-

 

Idenburg, P.J.A., ‘Het Nederlandse antwoord op het Indonesisch nationalisme’ in: Balans van een beleid, H. Baudet en I.J. Brugmans, ed. (Assen 1961)121-151

Imperialisme in de marge. De afronding van Nederlands-Indië, J. van Goor, ed. (Utrecht 1985)

Jaquet, L.G.M., Aflossing van de wacht. Bestuurlijke en politieke ervaringen in de nadagen van Nederlalds-Indië (Den Haag 1978)

Jaquet, L.G.M., Minister Stikker en de souvereiniteitsoverdracht aan Indonesië (Den Haag 1982)

Joll, J., Europe since 1870. An international history (Suffolk 1973)

Jonkman, J.A., Nederland en Indonesië beide vrij. Memoires van Mr. J.A. Jonkman (Assen 1977)

Jonkman, J.A., Het oude Nederlands-Indië. Memoires van Mr. J .A. Jonkman (Assen1971)

‘Kajoe-Sala-Regeling voor Limboeng (1926)’ in: Adatrechtbundels XXXIII: Gemengd (' s-Gravenhage 1930) 371-377

Kat Angelino, A.D.A. de, ‘De ontwikkelingsgedachten in het Nederlands overzees bestuur’ in: Balans van een beleid, H. Baudet en I.J. Brugmans, ed. (Assen 1961) 35-65

Keuning, J., ‘Het adatrecht en de rechtsbedeling over de inheemse bevolking’ in: Balans van een beleid, H. Baudet en I.J. Brugmans, ed. (Assen 1961) 223-237

Kiès, Ch., ‘De expeditie naar Z-Celebes in 1905’ in: De Indische Gids 57 (1935) 827-830

Kleffens, E.N. van, Belevenissen deel 2, 1940-1958 (Alphen aan den Rijn 1983)

Kleintjes, Ph., Staatsinstellingen van Nederlands-Indië. Deel 1 (Amsterdam 1927)

Kleintjes, Ph., Staatsinstellingen van Nederlands-Indië. Deel 2 (Amsterdam 1929)

Koenders, W.C., ‘Het Binnenlands Bestuur en de Indische maatschappij’ in: Wij gedenken… (Utrecht 1956) 239-362

Koerts, H.J., ‘Bestuursambtenaar in Zuid-Celebes’ in: Besturen overzee, S. van der Wal, ed. (Franeker 1977) 45-72

Kolonisatie Bulletin (uitgave van de Centrale Commissie voor Migratie en Kolonisatie van Inheemschen) (Batavia, 1938-1941) afleveringen 6, 10, 11

Kossmann, E.H., De Lage Landen 1780-1940 (Oxford 1976)

Lee, Oey Hong, War and diplomacy in Indonesia 1945-1950 (Townsville 1981)

 

-119-

 

Leupold, R.J., The United States and Indonesian Independance 1944-1947: an American response to revolution (University of Kentucky 1976)

Leur, J.C. van, Indonesian trade and society. Essays in Asian social and economic history (Leiden 1983)

Lindblad, J. Th., ‘Economische aspecten van de Nederlandse expansie in de Indonesische archipel, 1870-1914’ in: Imperialisme in de marge, J. van Goor, ed. (Utrecht 1985) 227-266

Meyer Ranneft, J.W., ‘Nederlands geestesmerk in Indië’ in: Balans van een beleid, H. Baudet en I.J. Brugmans, ed. (Assen 1961) 329-351

Middendorp, W., ‘The administration of the outer provinces of the Netherlands Indies’ in: The effect of Western Influence on native civilisations in the Malay Archipelago, B. Schrieke, ed. (Batavia 1929) 34-70

Nederlandsch-Indië onder Japanse bezetting. I.J. Brugmans, ed. (Franeker 1982)

Nieuwenhuys, R., ‘Door de spiegel van de belletrie’ in: Balans van een beleid, H. Baudet en I.J. Brugmans, ed. (Assen 1961) 13-33

Noë, L., ‘De hervormingen in Zuid-Celebes’ in: Koloniaal Tijdschrift 18(1929) 367-373

Nooteboom, C., ‘De bestuursambtenaar in de buitengewesten’ in: Wij gedenken... (Utrecht 1956) 107-128

Nooteboom, C., ‘Naar aanleiding van de Rijkssieraden van Zuid-Celebes’ in: Koloniaal Tijdschrift 26 (1937) 167-176

Nooteboom, C., ‘Tondongkoera, een begrip in Zuid-West-Celebes' in: Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië 104 ('s-Gravenhage 1948) 89-102

Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950, S.L. van der Wal en P.J. Drooglever e.a., ed., I - XIII, 10-8-1945 - 4-6-1948. Rijks Geschiedkundige Publicatiën, kleine serie ('s-Gravenhage 1971-1986)

Regeeringsalmanakken voor Nederlandsch-Indië 1922-1942 (Landsdrukkerij Weltevreden)

Resink, G.J., Indonesia's history between the myths. Essays in legal history and historical theory (Den Haag 1968)

Reve, G.K. van het, Op weg naar het einde (Amsterdam 1966)

Ricklefs, M.C., A history of modern Indonesia (London 1981)

Roelvink, H.C.J., Lentewolken (1913)

Romein, J., De biografie. Een inleiding (Amsterdam 1946)

 

-120-

 

Romein, J., A. Romein, De Lage Landen bij de zee (Amsterdam 1977)

Ronde tafel conferentie te 's-Gravenhage. Feiten en documenten ('s-Gravenhage 1949)

Roolvink, E.G.M., ‘Parlementaire Kroniek betreffende het Indonesische Vraagstuk’ in: Katholiek Staatkundig Maandschrift 1 (1947-1948) 49-58

Roolvink, E.G.M., ‘Parlementaire Kroniek betreffende het Indonesische vraagstuk' in: Katholiek StaatkundigMaandschrift 1 (1947-1948) 234-240

Schermerhorn, W., Het dagboek van Schermerhorn I (Groningen 1970)

Schermerhorn, W., Het dagboek van Schermerhorn II (Groningen- 1970)

Schut, J.A.F., ‘De Makassaren en Boegineezen’ in: De volken van Nederlandsch-Indië, J.C. van Eerde, ed. (Amsterdam 1920) 296-319

Schutte, G.J., ‘De ervaringen van de laatste generatie Indischgasten’ in: Tijdschrift voor Geschiedenis 97 (1984) 214-222

Smail, .J.R.W., Bandung in the early revolution 1945-1946 (New York 1964)

Smit, C.A., De dekolonisatie van Indonesië (Groningen 1976)

Taylor, A.M., Indonesian independence and the United Nations (London 1960)

Teitler, G., ‘De krijgsmacht, in offensief en defensief verband’ in: Imperialisme in de marge, J. van Goor. ed. (Utrecht 1985) 71-84

Velden, D. van, De Japanse interneringskampen voor burgers gedurende de Tweede Wereldoorlog (Groningen 1963)

Vigilax, ‘De Veiligheidsraad en Indonesië' in: Katholiek Staatkundig Maandschrift 1 (1947-1948) 245-253

Vlekke, B.H.M., The story of the Dutch East Indies (New York 1973)

Vuyk, B., ‘Antwoord van Beb Vuyk’ in: Tirade 4 (1962) 239-240

Vuyk, B., Het laatste huis van de wereld (Utrecht 1939)

Warmenhoven, A.A.J., ‘De opleiding van Nederlandse Bestuursambtenaren in Indonesië’ in: Besturen overzee, S. van der Wal, ed. (Franeker 1977) 12-41

 

-121-

 

Wertheim, W.F., Indonesian society in transition. A study in social change (Den Haag/Bandung 1956)

Wij gedenken….Gedenkboek van de Vereniging van ambtenaren bij het Binnenlands Bestuur in Nederlands-Indië (Utrecht 1956)

Wilborn, T.L., Indonesia and the United Nations, 1945-1961 (University of Kentucky 1965)

Yzereef, W., De Zuid-Celebes affaire. Kapitein Westerling en de standrechtelijke executie 1945-1947 (Dieren 1984)

 

V. Andere bronnen

 

Curriculum Vitae van Dr. H.J. Friedericy 1918-1950

Dienststaat van H.J. Friedericy uit archief van Ministerie van Koloniën

Lijst met originele namen van de personen uit de Eerste Etappe, van Friedericy zelf

Vier nota's (of afschriften ervan) van Friedericy die niet elders gepubliceerd zijn:
       - Gids door het voormalige Gowasche vorstenhuis (22p)
       - II. Limboeng (21p)
       - III. Inkomsten der Adatgemeenschappen (mei 1926) (20p)
       - Nota behoorende bij de Gids door het voormalige Gowasche Vorstenhuis (4p)

36 getypte systeemkaarten met aantekeningen en opmerkingen over o.a. Generalisatie, Bevolking, Eenheid van Nederlands-Indië, Oordeel over ons, Leiders, Nationalisten en Dankbaarheid. Kaarten dienden als basis voor het artikel van Friedericy in Balans van een beleid (Assen 1961)

Niet gepubliceerde verhalen:
       - Wie is mijn broeder (De gelijkenis)
       - Oponthoud in Saigon (oorspronkelijk: Bayon)
       - Dokter is in goede handen
       - Het weerzien

Collectie Friedericy (F.475) van het Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum bevat een groot aantal brieven van Friedericy aan:
       - Fr. Batten (6-1/10-1/10-2/3-3/13-3/19-3/27-4-1947 en 22-1-1948)
       - J. Greshoff (21-7/13-11-1957/9-3-1958/23-1-1962)
       - Adr. Morriën (27-1-1947)
       - A.A.M. Stols (18-4-1952)
       - M. Gijsen (17-4-1957/ongedateerd/21-7-1957)

Brieven met betrekking tot Friedericy van:
       - M. Droogleever-Fortuyn Leenmans (8-12-1986)

 

-122-

 

       - E. van Eeden, werkzaam bij Querido (11-2-1986/26-3/3-7-1987)
       - Tine van Buul, directrice tot 1979 van Querida (16-4-1987)
       - Dolf Friedericy, zoon van Friedericy (9-6-1987)

Interview met Dolf Friedericy op 25 februari 1987

Radioprogramma Proeflokaal (19-2-1985), interviews van Gerrit Jan Zwier met A. Alberts, Rob Nieuwenhuys, Jan van Baal en M. Drooglever Fortuyn (M. Vasalis) over H.J. Friedericy de verteller

Drie lezingen over H.J. Friedericy gehouden op 23 januari 1987 door Roger Tol (Een bloedig voorspel; de controleur van Gowa H.J. Friedericy als rapporteur), Bert Herben (De ethische politiek in het werk van H.J. Friedericy) en Joop van den Berg (Van de eerste tot de laatste etappe). De lezingen werden georganiseerd door de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde en vonden plaats aan de Rijksuniversiteit Leiden.

naar het vorige hoofdstuk  naar het begin van dit hoofdstuk 

Laatste wijziging: 22.06.2015