A. Alberts & H.J. Friedericy, schrijvers

 

 

 

Provinciale Zeeuwse Courant 15-11-1991

 

Armzalig proza van A. Alberts

 

A. Alberts heeft een kleine novelle gepubliceerd, met korte zinnen. De vrouw met de parasol heet het boekje waar men slechts met een 'tja….' op kan reageren.
De hoofdpersoon van bet verhaal, de vrouw met de parasol, heet in werkelijkheid Aafje. Ze heeft een zoon, de kleine Pieter.
Ze is getrouwd met een andere Pieter. Diens familie heeft een bedrijf, ooit heeft men een zeker Oom Anton uit moeten kopen.
Ook van Pieter wil men af, hij zal eveneens een uitkering ontvangen.
Nadat dit geregeld is, besluiten Aafje en Pieter op reis te gaan. De kleine Pieter blijft achter bij de familie terwijl zijn vader en moeder in Parijs zijn. Even gaat alles goed, maar na een week wil Pieter weg. Ze besluit niet toe te geven en blijft alleen achter. Terwijl zij haar vakantie in Parijs voortzet, begint hij aan een reisje langs de Rijn. Maar ook dan betoont hij zich heel rusteloos.
De schrijver typeert Pieter als iemand die wegloopt ‘zonder aan wat voor gevolgen ook te denken’. Hij heeft een geheel ‘eigen wereld’ en is een man van ‘o ja, dat doet me aan iets denken, of o ja, dat zou ik haast vergeten’.
Maar waarom hij zo'n zoeker is, blijft duister. Hij reist verder rond, stuurt ansichten aan kleine Pieter, die ook ansichten van Aafje krijgt. Aan zijn vrouw zendt hij een onvoltooide brief. Zij is inmiddels naar Londen gegaan om vandaaruit huiswaarts te keren. Op de boot naar Nederland krijgt ze te maken met storm op zee, het schip breekt, zij overleeft het niet.
De lezer blijft koud onder dit drama, omdat de beweegredenen van Aafje even onduidelijk zijn gebleven als die van haar man.
De vrouw met de parasol is een klein boekje, maar toch nog te wijdlopig. De zinnen mogen kort zijn, ze ontsporen regelmatig. De personen blijven schimmen die onverklaarbare dingen doen.
Wat hen overkomt, wordt verteld op een toon alsof het er allemaal niet toe doet. Hoopt de schrijver dat zoveel vaagheid vanzelf diepgang suggereert? De lezer blijft zich verwonderen over de lof die nog altijd aan dit armzalige proza wordt toegezwaaid. Onbevredigd legt hij ook dit verhaal van Alberts terzijde met een welgemeend ‘tja….’

 

H.W. [Hans Warren]

 

A. Alberts: De vrouw met de parasol - 84 pag. / ƒ22,50 / gebonden ƒ34,90 - Van Oorschot, Amsterdam. 

Laatste wijziging: 01.06.2015